Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Riving og sikring

Vi kan yte hjelp til selve salet, men også til å rydde opp og leggje til rette for ny bruk. I samband med å leggje til rette for ny bruk kan vi rive bygg, rydde og trygje eigedom.

Ofte sit det offentlege med eigedomsmasse som av ulike grunnar ikkje kan seljast, men som det likevel er føremålstenleg å avhende for å bli kvitt framtidige forpliktingar. Prosjektleiing knytt til rive- og ryddeprosjekt er difor ein sentral del av kompetansen vår. Til dømes sikrar ein gamle fortifikasjonar for framtida, slik at menneske ikkje blir utsette for ulykker på grunn av etterlatne materialar og farlege konstruksjonar.

Ingen avhendingsprosjekt er like, og ulike situasjonar krev ulike tilnærmingar. I enkelte tilfeller rives bygg og eigedom trygjast parallelt med forebuing av sal.

Kontaktperson

Torbjørn Henriksen

Prosjektsjef

Image "torbjorn-henriksen-2.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.