Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salsleiing

Vi kan yte hjelp til selve salet, men også til å rydde opp og leggje til rette for ny bruk. Vi tilbyr miljøleiing, salsleiling, og for eigedomar som har eit verdipotensial som kan realiserast kan vi gjennomføre tiltak for å øke verdien.

Forebuing

Det er eit omfattande regelverk som styrer avhending og anskaffing av offentleg eigedom. Samstundes er eigarskapstilhøva for offentleg eigedom ofte kompliserte. Når den valde strategien skal gjennomførast, kan vi mellom anna gje råd i juridiske, miljøtekniske og vernefaglege spørsmål. I tillegg til vår avhendingskompetanse, sit Forsvarsbygg med intern kompetanse innanfor eigedomsjuss, miljøsanering og vernevurderingar.

Salsleiing

Sal av offentleg eigedom omfattar alt frå lett omsetjelege eigedomar i sentrale strok til spesielle objekt i marginale marknader. Sala blir leidde av prosjektleiarar med støttepersonell, og blir gjennomførte i samarbeid med etablerte underleverandører ein har rammeavtalar med.

 

Kontaktperson

Trond Eliassen

Salg og eiendomsutvikling

Image "Trond Eliassen 4 liten.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.