Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

VERDIAUKANDE TILTAK

Vi kan yte hjelp til selve salet, men også til å rydde opp og leggje til rette for ny bruk. I samband med å leggje til rette for ny bruk kan vi yte hjelp til å endre føremål.

Mange eigedomar har eit verdipotensial som kan realiserast gjennom utvikling. Ved sal "som den står", vil denne ekstraverdien gå til kjøparen. I ein del tilfelle vil det difor vere tilrådeleg å utvikle eigedomen før den blir seld for å maksimere salsverdien. Dette gjer ein ved å avklare moglegheiter, føremål og utnytting m.m., slik at eigedomen har større potensial og mindre risiko for ein potensiell investor. I nokre tilfelle kan det òg vere aktuelt med tyngre tiltak, som t.d. å gå inn i ein reguleringsprosess.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.