Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konferanse om beskyttelse Og sikring av bygg 2017

TEMA: Sikring i en ny tid - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?

28-29. september 2017
Sted: Oslo Kongressenter
Pris: 4.200 eks mva

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) inviterer til to dagers konferanse om beskyttelse og sikring av bygg.

TEMA: SIKRING I EN NY TID - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?

Å si noe om hva som kan hende i framtiden er en krevende øvelse. Det kan være utfordrende å vite hvor robust virkshomheten din er overfor tilsiktede handlinger, og hvilke trusler du bør ta høyde for. Å sikre alle verdiene dine mot en trusselaktør med betydelig kapasitet kan fort bli unødvendlig dyrt og ressurskrevende. På årets konferanse vil vi forsøke å belyse noen av disse spørsmålene:

  • Hva betyr sikring i praksis?
  • Hvordan skal du fastsette sikringsbehovet ditt?
  • Hvordan beskytter du virksomheten mot en avansert aktør?

OM KONFERANSEN

Konferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger i forhold til beskyttelse og sikring av bygg. I fjor samlet vi over 300 deltakere på Oslo Kongressenter.

Vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland til å dele kunnskap og erfaringer, samt sette fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer innen sikringsområdet.

PROGRAMMET

Konferansen går over to dager, kl. 09.00 – 16.30 dag 1 og kl. 08.30 - 15.30 dag 2. Eksakte tider vil bli annonsert så snart alle foredragene er bekreftet

Her er et utvalg av foredragene på konferansen.

Åpning av konferansen
Departementsråd Arne Røksund, Forsvarsdepartementet og direktør Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg
Trusler i en ny tid – hybrid krigføring
Ragnhild Siedler, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Trendrapport 2017 – trusler fra kriminelle
Ragnar-Sten Gulliksen, Kripos

Droner – trusselen og mottiltak
Yngve Slagnes, Forsvarsbygg / NKSB og Tom Snedal, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Utfordringer og dilemmaer ved sikringsfaget– med eksempler fra Oklahoma City og regjeringskvartalet
Dr. Sissel H. Jore, Universitet i Stavanger
Helhetlig sikring – hvordan forstå grunnsikringen
Dag Willy Rasmussen og Helge Kjerstad, Forsvarsbygg / NKSB
Forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Forsvarsdepartementet
Håndbok «Skydd av byggnader»
Carl Elfving, Fortifikationsverket, Sverige
Bruk av standarder i sikringsarbeidet
Stein Ove Bakke-Hanssen, Forsvarsbygg / NKSB

Inntrengningsforsøk – sikring mot en avansert trusselaktør med betydelig kapasitet Helge Kjerstad og Yngve Slagnes, Forsvarsbygg / NKSB

Beskyttelsesnivå – virkning av eksplosiver
Ingeborg Monge Christoffersen og Solveig Heggelund, Forsvarsbygg / NKSB
Sikring i byggeprosjekter – NS 5834 og veien videre
Marius Botten, Forsvarsbygg / NKSB
Nytt regjeringskvartal – prosjektutvikling og sikkerhet
Statsbygg
Politiets nasjonale beredskapssenter – arbeid med objektsikring i forprosjektfasen
Magne Lilleland-Olsen, Metier AS
Evenes flystasjon i et sikkerhetsmessig perspektiv
Stig Karlsson, Forsvarsbygg
Sikring av det danske parlamentet
Politiet, Danmark

PRAKTISK INFORMASJON

  • Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo
  • Dato: 28.-29. september (Start kl 0900 dag 1, avslutning kl 1430 dag 2)
  • Pris: 4200 kroner (eks mva) Prisen inkluderer lunsj begge dager, og enkel middag dag 1.
  • Kontakt: konferanse@forsvarsbygg.no

MELD DEG PÅ

 

Oslo Kongressenter

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.