Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konferanse om beskyttelse Og sikring av bygg 2017

TEMA: Sikring i en ny tid - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?

28-29. september 2017
Sted: Oslo Kongressenter
Pris: 4.200 eks mva

Konferansen er fulltegnet og avsluttet.

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) inviterer til to dagers konferanse om beskyttelse og sikring av bygg.

TEMA: SIKRING I EN NY TID - Er virksomheten din tilstrekkelig sikret for å møte dagens trusselbilde?

Å si noe om hva som kan hende i framtiden er en krevende øvelse. Det kan være utfordrende å vite hvor robust virkshomheten din er overfor tilsiktede handlinger, og hvilke trusler du bør ta høyde for. Å sikre alle verdiene dine mot en trusselaktør med betydelig kapasitet kan fort bli unødvendlig dyrt og ressurskrevende. På årets konferanse vil vi forsøke å belyse noen av disse spørsmålene:

  • Hva betyr sikring i praksis?
  • Hvordan skal du fastsette sikringsbehovet ditt?
  • Hvordan beskytter du virksomheten mot en avansert aktør?

OM KONFERANSEN

Konferansen er Norges største faglige arena for alle som besitter skjermingsverdige objekter eller arbeider med problemstillinger i forhold til beskyttelse og sikring av bygg. I fjor samlet vi over 300 deltakere på Oslo Kongressenter.

Vi inviterer foredragsholdere fra inn- og utland til å dele kunnskap og erfaringer, samt sette fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer innen sikringsområdet.

PROGRAMMET 28.-29. september 2017

09.00 Åpning av konferansen
Departementsråd Arne Røksund, Forsvarsdepartementet og direktør Thorbjørn Thoresen, Forsvarsbygg
09.30 Trusler i en ny tid – hybrid krigføring
Ragnhild Siedler, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

10.00 Trendrapport 2017 – trusler fra kriminelle
Ragnar-Sten Gulliksen, Kripos

10.30 Pause

10.50 Hostile Incursions & Vehicle as a Weapon
UK Government security advisor

12.00 Lunsj
13.00 Droner – trusselen og mottiltak
Yngve Slagnes, Forsvarsbygg / NKSB og Tom Snedal, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

13.40 Forslag til ny lov om nasjonalt sikkerhet (sikkerhetsloven)
Fredrik Irgens, Forsvarsdepartementet

14.10 Helhetlig sikring – hvordan forstå grunnsikringen
Dag Willy Rasmussen og Helge Kjerstad, Forsvarsbygg / NKSB
14.40 Pause

15.10 Inntrengningsforsøk – sikring mot en avansert trusselaktør med betydelig kapasitet Helge Kjerstad og Yngve Slagnes, Forsvarsbygg / NKSB

15.50 The Stockholm Attack April 7 2017
Danilen Hedman, Polismyndigheten, Sverige

16.30 Tapas og mingling

DAG 2

08.30  Utfordringer og dilemmaer knyttet til sikringsfaget - med eksempler fra Oklahoma City og regjeringskvartalet
Sissel H. Jore, Universitet i Stavanger

09.10 Håndbok «Skydd av byggnader»
Carl Elfving, Fortifikationsverket, Sverige

09.50 Pause

10.20 Beskyttelsesnivå – virkning av eksplosiver
Ingeborg Monge Christoffersen og Solveig Heggelund, Forsvarsbygg / NKSB
11.00 Sikring i byggeprosjekter – NS 5834 og veien videre
Marius Botten, Forsvarsbygg / NKSB
11.30 Politiets nasjonale beredskapssenter – arbeid med objektsikring i forprosjektfasen
Magne Lilleland-Olsen, Metier AS
12.00 Lunsj
13.00 Ørland og Evenes - et sikkerhetsmessig perspektiv
Stig Karlsson, Forsvarsbygg
13.30 Nytt regjeringskvartal – prosjektutvikling og sikkerhet
Statsbygg
14.00 Sikring av det danske parlamentet
Politiet, Danmark
14.40 Avslutning

PRAKTISK INFORMASJON

  • Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo
  • Dato: 28.-29. september (Start kl 09.00 dag 1, avslutning kl 14.40 dag 2)
  • Pris: 4200 kroner (eks mva) Prisen inkluderer lunsj begge dager, og enkel middag dag 1.
  • Kontakt: konferanse@forsvarsbygg.no

Konferansen er fulltegnet.

 

Oslo Kongressenter

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.