Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kurs i Sikringshåndboka

Kurs i Sikringshåndboka arrangeres for første gang digitalt. Deltakere logger seg på en lukket plattform for å se forelesningene. Praktisk informasjon blir sendt ut i forkant av kurset.

29-30. september 2020
Kl. 09.00-16.00
Sted: Digitalt kurs
Pris: 6500 kroner

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i Sikringshåndboka fra perm til perm og tar for seg samtlige kapitler i boken.

Dag 1: Første dag legger vi spesielt vekt på sikringsteori, sikkerhetskultur og begrepsbruk. Vi tar for oss lovverket, ulike menneskelige og organisatoriske forhold og gjennomføring av risiko og sårbarhetsvurderinger. Videre blir det forelest om planlegging og gjennomføring av sikringstiltak med referanse til NS-5834 standarden. Dagen avsluttes med skjerming av informasjon mot TEMPEST samt EMP og mulige beskyttelsestiltak.

Dag 2: Dagen vil i store trekk være en gjennomgang av metoder for sikring mot ulike trusler. Kurset gir deltagerne en innføring i beskyttelse mot uønskede hendelser bl.a. fysisk inntrengning, eksplosjoner, mot beskytning og mot trussel stoffer (CBRN). Det gis også en kort gjennomgang av ulike spesialfunksjoner før kurset avsluttes med oppbyggingen og bruk av sikringsklasser.

Kurset gjennomføres ved forelesninger, totalt 15 kurstimer.

Etter at kurset er avsluttet skal deltakeren:
• Ha kjennskap til allmenne ord og definisjoner som benyttes innen sikringsfaget
• Ha kjennskap til prinsippene rundt helhetlig sikring og sikring i dybden
• Kunne gjøre rede for hvorfor sikkerhetskultur er viktig og hvordan man kan bidra til å etablere god sikkerhetskultur
Kjenne til prinsipper for risikovurdering

• Vite hvordan man setter opp et balansert tidsregnskap
• Ha kunnskap om effektiv beskyttelse mot beskytning og eksplosjoner

Målgruppe: Kurset retter seg mot alle som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Pris: 6 500 kroner

Dato/tid: 29.-30. September 2020 kl. 09.00 - 16.00

Sted: digitalt

Påmeldingsfrist: 23.09.2020 kl. 12:00

Meld deg på kurset i vårt påmeldingskjema i QuestBack her.

Kontakt: Telefon sentralbord: 468 70 400 eller Daniel Dobrev daniel.dobrev@forsvarsbygg.no

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.