Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kurs i Sikringshåndboka

Kurset er fulltegnet

13-14. februar 2018
Kl. 09.00-16.00
Sted: Grev Wedelsplass 5, Oslo
Pris: 6500 kroner

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i Sikringshåndboka fra perm til perm og tar for seg samtlige kapitler i boken.

Dag 1: Første dag legger vi spesielt vekt på sikringsteori, sikkerhetskultur og begrepsbruk. Vi tar for oss lovverket, ulike menneskelige og organisatoriske forhold og gjennomføring av risiko og sårbarhetsvurderinger. Dag en avsluttes med en innføring i planlegging og gjennomføring av sikringstiltak med referanse til NS-5834.

Dag 2: Dagen vil i store trekk være en gjennomgang av metoder for sikring mot ulike trusler. Kurset gir deltagerne en innføring i beskyttelse mot uønskede hendelser bl.a. fysisk inntrengning, eksplosjoner, mot beskytning og mot trussel stoffer (CBRN).  Det gis også en kort gjennomgang av ulike spesialfunksjoner før kurset avsluttes med oppbyggingen og bruk av sikringsklasser.

Kurset gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 16 kurstimer.

Etter at kurset er avsluttet skal deltakeren;
• Ha kjennskap til almene ord og definisjoner som benyttes innen sikringsfaget
• Ha kjennskap til prinsippene rundt helhetlig sikring og sikring i dybden
• Kunne gjøre rede for hvorfor sikkerhetskultur er viktig og hvordan man kan bidra til å etablere god sikkerhetskultur
• Vite hvordan man setter opp et balansert tidsregnskap
• Ha kunnskap om effektiv beskyttelse mot beskytning og eksplosjoner
• Kunne gi en skjematisk redegjørelse for hvordan et adkomstsystem kan bygges opp

Målgruppe: Kurset retter seg mot alle som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Pris: 6500 kroner inkludert lunsj, te/kaffe og frukt begge dager.

Dato/tid: 13.-14. februar 2018 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Forsvarsbyggs lokaler på Grev Wedels plass 5, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. februar 2018

Kontakt: Telefon sentralbord: 468 70 400

Tor Knutsen Tor.knutsen@forsvarsbygg.no eller Marte Oftedal Marte.oftedal@forsvarsbygg.no

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), Forsvarsbygg

KURSET ER FULLTEGNET -  Nytt kurs vil bli satt opp - følg med på våre hjemmesider

Beliggenhet

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.