Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Pågående forskningsprosjekter

Samarbeid med SIMLab

Forsvarsbygg samarbeider nært med SIMLab, som er en forskningsgruppe underlagt institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU Trondheim. I tillegg støtter Forsvarsbygg både masteroppgaver og ph.d.-prosjekter direkte. Forsvarsbygg er deltager i styret for SFI CASA.

 

Deltagelse i Klotz Group

Norge er representert i en internasjonal ekspertgruppe knyttet til eksplosjonssikkerhet, kalt Klotz Group.  Klotz Group sin hovedoppgave er å forbedre kunnskapen og modelleringen av eksplosiveffekter samt forstå konsekvensene av slike effekter for å kunne kvantifisere og redusere risikoen knyttet til lagring, håndtering og transport av ammunisjon og eksplosiver.

 

Internasjonalt kontaktnett og samarbeid

Forsvarsbygg har i dag flere internasjonale samarbeid som det er viktig å utnytte og videreutvikle, bl.a. Defense Threat Reduction Agency (DTRA), Military Aspects of Blast and Shock (MABS), International Physical Security Forum (IPSF) og Forced Entry Forum.

 

Global respons av betongkonstruksjoner

Betong er et foretrukket bygningsmateriale for både sivil og militær eiendom, bygg og anlegg på grunn av sine gode egenskaper til å motstå de belastninger og benyttes derfor i stor grad i konstruksjoner med behov for skjerming mot slike trusler. Forvarsbygg forsker derfor på dimensjonering av sivile og militære bygg mot våpenvirkninger som eksplosiver, beskytning, raketter, missiler eller andre stridshoder med høyeksplosiver. 

 

Utvikling av helhetlig og kostnadseffektive beskyttelsesløsninger for bygninger utsatt for våpenvirkninger

  • For å forebygge, forsinke og stanse trusselaktører må Forsvarsbygg ha god forståelse for dagens og fremtidens trusler for å kunne gi gode råd når det kommer til sikring av Forsvarets bygningsmasse i fred, krise og krig. Prosjektet er delt opp i tre delprosjekter: 1) utvikling av numerisk beregningsmetode for betongkonstruksjoner utsatt for dynamiske laster, 2) eksperimentelle og numeriske studier av laminert glass utsatt for dynamiske laster og 3) skjerming mot elektromagnetisk stråling.

 

Eksperimentelle og numeriske studier av høyeksplosiver

  • I dette prosjektet ønsker man å gjenskape observerte fenomener i numeriske simuleringer med bruk av infrarødt høyhastighetskamera som målemetode for temperaturutviklingen ved detonasjon av høyeksplosiver under ulike forutsetninger. Målet med prosjektet er å oppnå kunnskap om eksplosivenes oppførsel og utvide det eksperimentelle grunnlaget vi har for å gi en mer fullstendig beskrivelse av høyeksplosiver.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.