Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikringshåndboka

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) har utarbeidet en håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, etterretning, sabotasje og annen kriminalitet.

Sikringshåndboka retter seg mot deg som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak, og gir kunnskap og råd om hvordan eiendom, bygg og anlegg kan sikres mot blant annet terrorisme, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet.

Boka er skrevet av praktiserende rådgivere i Forsvarsbyggs nasjonale kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) og er basert på oppdatert teori og praktisk erfaring fra byggeprosjekter.

Ny utgave er lansert 

Sikkerhetsloven som kom i 2019, treffer et langt større antall virksomheter enn tidligere, både offentlige og private. Ett av kravene som sikkerhetsloven stiller, er at virksomheter må gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for de sikkerhetstiltakene som implementeres.

Den nye utgaven av Sikringshåndboka møter dette behovet og tilbyr både en veileder for hvordan man kan vurdere risiko og gir konkrete løsningsforslag til prosjektering av sikringstiltak. I tillegg er boka oppdatert med ny kunnskap fra Forsvarsbyggs egen forsknings- og utviklingsaktivitet. 

Hva er nytt i 2022-utgaven?

 • Kapittel om relevante lovverk har lagt større vekt på ny sikkerhetslov av 2019.
 • Kapittel om risikovurdering har blitt fullstendig omskrevet for å møte krav i ny sikkerhetslov av 2019 og NKSBs metodikk for å gjennomføre risikovurderinger.
 • Kapittel om planlegging av sikkerhetstiltak har blitt oppdatert til å omfatte kunnskap fra NS 5834.
 • Vedlegget om trusselaktører er blitt oppdatert for å reflektere ny kunnskap og endringer i samfunnet.
 • Utvalgte tabeller for byggeelementer er oppdatert.
 • Samtlige kapitler har blitt gjennomgått og oppdatert med ny kunnskap.

Noe av det du kan finne i boka

 • Løsninger aktuelle for alle virksomheter med sikringsbehov
 • Oppdatert lovverk
 • Sikringsklasser for utvalge sikringsprodukter
 • Planlegging av sikringstiltak i bymiljø
 • Beskyttelse mot eksplosiver og beskytning 

 

Spørsmål og svar om Sikringshåndboka

Kan jeg oppgradere fra den boka jeg allerede har kjøpt?

Nei, vi har dessverre ingen løsning for dette.

Kan jeg kjøpe kun digital/fysisk bok?

Nei, vi har dessverre ingen løsning for dette.

Når har dere kurs i Sikringshåndboka?

Vi har planlagt kurs i , august (Bergen) og november (Trondheim). Se mer informasjon om disse kursene på våre nettsider, under kurs og konferanser.

Er det digitale kurset oppdatert i henhold til ny bok?

Det digitale kurset vil oppdateres etter at fysisk kurs avholdes i mai 2022.

Digital utgave av Sikringshåndboken (2016)

Andre utgave av Sikringshåndboka, utgitt i 2016, er nå åpent tilgjengelig for lesing her, Sikkerhetshåndboka 2016. Merk at informasjonen i denne utgaven ikke lenger er i henhold til Sikkerhetsloven eller ny forskning, og bør derfor kun benyttes som sammenligningsgrunnlag med ny bok.

Kontakt

Smilende kvinne på vårt servicesenter med hodetelefoner med mikrifin

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.