Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Endringer og rettelser

Den elektroniske utgaven av Sikringshåndboka blir oppdatert ved behov. Endringer og rettelser blir publisert på denne siden.

Kapittel

Side

Endring

Type endring

4

35

Referanse til gammel paragraf, 17b. Nevnes flere steder. Byttet ut med tekst fra § 7-3 i sikkerhetsloven: "virksomheten skal iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå".

Korrigering

4

36

Pyramidefiguren: NSI utskrevet skal være «Nasjonale sikkerhetsinteresser», ikke Nasjonale sikkerhetstjenester

Skrivefeil

4

42

Forsvarsdepartementets retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg, er feildatert. Riktig dato er 5. Januar 2010

Skrivefeil

8

118

Bildetekst til kjøretøyssperrer: "minimumsmål = 60 cm" fjernes

Korrigering

8

125

Bildetekst s 125 tas ut og flyttes inn i avsnitt i stedet.

Skrivefeil

9

132

Beskrivelse av Kontrollert, beskyttet og sperret område er upresist. Her må vi følge Sikkerhetslovens terminologi og bruke SONER og ikke OMRÅDER.

Skrivefeil

9

133

Feil i teksten. Loven stiller ikke krav til klarering for lavere gradert, derfor er det heller ikke noe behov for et sperret område BEGRENSET. Setning tas ut.

Korrigering

14

236

Feil i bildetekst: RPG-7, ikke 7,62mm, avfyrt mot betongelement

Skrivefeil

15

248

Skrivefeil i tabell for bakterier og virus: «harpest» skal være «harepest»

Korrigering

Vedlegg

304

Tabell i vedlegget s304 er ikke lik som i kapittelet, s139. Tabell s 139 er gjeldende.

Korrigering

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.