Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Liste foto 001-075

Alle foto av T. Arisholm der ikke annet er oppgitt.

ID/filnavn
Mot himmel-retning
Beskrivelse
Merknader
Pikerfoss 001
Nyere port i NV-ende av bilfylleplass
 
Pikerfoss 002
Nyere port i NV-ende av bilfylleplass
 
Pikerfoss 003
S
Nyere port i NV-ende av bilfylleplass
 
Pikerfoss 004
Bilfylleplass med to ventilhus, slangeskap og varslingshus
 
Pikerfoss 005
Bilfylleplass med to ventilhus, slangeskap og varslingshus
 
Pikerfoss 006
 
Slettet
 
Pikerfoss 007
NV-fasade av ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 008
SV-fasade av ventilhus for F-34
Betongfundament for skilt i SØ
Pikerfoss 009
SV-fasade av ventilhus for F-34
Betongfundament for skilt i SØ
Pikerfoss 010
NV
SØ-fasade av ventilhus for F-34
Brannslukker, nødstopp, lufterør
Pikerfoss 011
SV
NØ-fasade av ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 012
Skilt på gjerde ved ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 013
NV
NØ-fasade av ventilhus for F-34 med NV-port i bakgrunnen
 
Pikerfoss 014
N
Lyktestolpe ved ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 015
V
Lufterør med svanehals SØ for ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 016
V
Lufterør med svanehals SØ for ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 017
 
Betongfundament for skilt SØ for ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 018
N
Skap for branslukker på SØ-fasade av ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 019
Røropplegg inne i ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 020
N
Røropplegg inne i ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 021
N
Oppheng/overkant av skyvedører i ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 022
Ø
Detalj oppe i SV-hjørne av ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 023
S
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 024
S
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 025
NV
Bilfylleplass med to ventilhus samt varslingshus til venstre
 
Pikerfoss 026
NV
Bilfylleplass med to ventilhus samt varslingshus til venstre
 
Pikerfoss 027
Gammel port i SØ-ende av bilfylleplass
 
Pikerfoss 028
Ø
Liten kum med to trekkrør mellom SØ-port og ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 029
Liten kum med to trekkrør mellom SØ-port og ventilhus for F-34
 
Pikerfoss 030
NV
Husebø holder lokk til betongkum nær ventilhusene
 
Pikerfoss 031
 
Betongkum nær ventilhusene
 
Pikerfoss 032
 
Betongkum nær ventilhusene
 
Pikerfoss 033
Ø
Husebø ved lokk til betongkum nær ventilhusene
Slukrist i betongfundament ved ventilhus for F-57
Pikerfoss 034
 
Sluk under rist i betongfundament ved ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 035
V
Ventilhus for F-57 med slangeskap bak
Brannslukker, nødstopp, betongfundament for skilt
Pikerfoss 036
V
Ventilhus for F-57 med slangeskap bak
Brannslukker, nødstopp, betongfundament for skilt
Pikerfoss 037
NV
SØ-fasade av ventilhus for F-57
Betongfundament for skilt nærmest
Pikerfoss 038
NV
SØ-fasade av ventilhus for F-57
Betongfundament for skilt nærmest
Pikerfoss 039
 
Slettet
 
Pikerfoss 040
SV
NØ-fasade av ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 041
SV
Røropplegg inne i ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 042
V
Røropplegg inne i ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 043
NV
Røropplegg inne i ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 044
NV
Detalj oppe under tak, ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 045
SV
Oppslag på vegg inne i ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 046
 
Detalj nede ved terskel, ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 047
V
Detalj innvendig, svill i ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 048
NV
Detalj inne i NV-ende av ventilhus for F-57
Skåte for festing av den ene skyvedøra
Pikerfoss 049
NV
Detalj oppe i SØ-hjørne av ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 050
SV
NØ-fasade av ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 051
V
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57 og varslingshus
 
Pikerfoss 052
V
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57 og varslingshus
 
Pikerfoss 053
V
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 054
V
Låsbart slangeskap i aluminium NV for ventilhus for F-57 og varslingshus
 
Pikerfoss 055
NV-fasade av ventilhus for F-57
Låsbart slangeskap i forgrunnen
Pikerfoss 056
NV-fasade av ventilhus for F-57
Låsbart slangeskap i forgrunnen
Pikerfoss 057
NV-fasade av ventilhus for F-57
Låsbart slangeskap i forgrunnen
Pikerfoss 058
NV-fasade av varslingshus
 
Pikerfoss 059
NV-fasade av varslingshus
 
Pikerfoss 060
SV
NØ-fasade av varslingshus
 
Pikerfoss 061
SV
Skilt på gjerde rett SØ for varslingshus
 
Pikerfoss 062
NV
SØ-fasade av varslingshus
 
Pikerfoss 063
N
Slangeskap og ventilhus (for F-34 til venstre)
 
Pikerfoss 064
NV
Varslingshus, slangeskap og to ventilhus
 
Pikerfoss 065
NV
Varslingshus, slangeskap og to ventilhus
 
Pikerfoss 066
NV
Lyktestolpe med varslingshus i bakgrunnen
 
Pikerfoss 067
NV
Lyktestolpe med varslingshus i bakgrunnen
 
Pikerfoss 068
V
Gammel del av gjerde der det "knekker" ved varslingshus
Utvendig skråavstiver i "knekken"
Pikerfoss 069
V
Detalj av gammel del av gjerde der det "knekker" ved varslingshus
Utvendig skråavstiver i "knekken"
Pikerfoss 070
SV
Innvendig i varslingshus
 
Pikerfoss 071
SV
Innvendig i varslingshus, tavle
 
Pikerfoss 072
SV
Innvendig i varslingshus, tavle
 
Pikerfoss 073
SV
Innvendig i varslingshus, nede ved bakken
 
Pikerfoss 074
Ø
Betongfundament NØ for for ventilhus for F-57
 
Pikerfoss 075
NV
Betongfundament SV for for ventilhus for F-34
Slangeskapet til venstre, ventilhuset til høyre

Fant du det du lette etter?