Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Liste foto 151-225

Alle foto av T. Arisholm der ikke annet er oppgitt.
ID/filnavn
Mot himmelretning
Beskrivelse
Merknader
Pikerfoss 151
N
Rør- og pumpeopplegg mellom tank A (til venstre) og tank B
 
Pikerfoss 152
S
Tank A
 
Pikerfoss 153
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 154
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 155
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 156
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 157
SV
Rør fra tank A
 
Pikerfoss 158
SV
Rør fra tank A
 
Pikerfoss 159
SV
Uidentifisert apparat mellom tank B og tank A (i bakgrunnen)
 
Pikerfoss 160
SV
Uidentifisert apparat mellom tank B og tank A (i bakgrunnen)
 
Pikerfoss 161
S
Slukrist i betongfundament for rør- og pumpeopplegg mellom tank A og B
 
Pikerfoss 162
Ø
Rør fra tank B
 
Pikerfoss 163
Ø
Rør fra tank B 
 
Pikerfoss 164
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
Fra vindeltrapp
Pikerfoss 165
Uidentifisert apparat mellom tank B og tank A
 
Pikerfoss 166
Uidentifisert apparat mellom tank B og tank A
 
Pikerfoss 167
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 168
Inspeksjonsrør på tank A
 
Pikerfoss 169
Inspeksjonsrør på tank A. Ledninger for sekundær nivågiver montert nede
 
Pikerfoss 170
Inspeksjonsrør på tank A. Rester etter opprinnelig nivågiver til høyre
 
Pikerfoss 171
Inspeksjonsrør på tank A. Rester etter opprinnelig nivågiver til høyre
 
Pikerfoss 172
Ø
Tank A nærmest, B midt i bildet og del av C til venstre
Fra tank A
Pikerfoss 173
Ø
Tank A nærmest, B midt i bildet og del av C til venstre
Fra tank A
Pikerfoss 174
Tank A nærmest, B midt i bildet og del av C til venstre
Fra tank A
Pikerfoss 175
Tank A nærmest, B midt i bildet og del av C til venstre
Fra tank A
Pikerfoss 176
Tank D til venstre, C midt i bildet, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 177
Tank D til venstre, C i midten, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 178
Tank D til venstre, C i midten, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 179
Tank D til venstre, C i midten, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 180
Tank D til venstre, C i midten, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 181
Tank D til venstre, C i midten, B til høyre og A i forgrunnen
Fra tank A
Pikerfoss 182
Ø
Bro mellom tank A og B
Fra tank A
Pikerfoss 183
Ø
Bro mellom tank A og B
Fra tank A
Pikerfoss 184
 
Lukket, kombinert over- og undertrykksventil på toppen av tank C
 
Pikerfoss 185
 
Lukket, kombinert over- og undertrykksventil på toppen av tank C
 
Pikerfoss 186
 
Lukket, kombinert over- og undertrykksventil på toppen av tank C
 
Pikerfoss 187
 
Lukket, kombinert over- og undertrykksventil på toppen av tank C
 
Pikerfoss 188
Rester etter opprinnelig nivågiver på toppen av tank C
 
Pikerfoss 189
Rester etter opprinnelig nivågiver på toppen av tank C
 
Pikerfoss 190
N
Inspeksjonsrør på tank C. Ledninger for sekundær nivågiver montert nede
 
Pikerfoss 191
N
Inspeksjonsrør på tank C. Ledninger for sekundær nivågiver montert nede
 
Pikerfoss 192
V
Toppen av tank D
 
Pikerfoss 193
V
Toppen av tank D
 
Pikerfoss 194
S
Tank C til venstre, B i midten og A til høyre
Fra tank D
Pikerfoss 195
S
Tank C til venstre, B i midten og A til høyre
Fra tank D
Pikerfoss 196
Tank D nærmest og tank C
Fra tank D
Pikerfoss 197
Tank D nærmest og tank C
Fra tank D
Pikerfoss 198
Tank C med bro fra tank D
Fra tank D
Pikerfoss 199
Tank C med bro fra tank D
Fra tank D
Pikerfoss 200
Aggregathus med del av tank C til høyre
Fra tank D
Pikerfoss 201
Aggregathus med del av tank C til høyre
Fra tank D
Pikerfoss 202
S
Bro mellom tank D og C, detalj
Fra tank D
Pikerfoss 203
S
Bro mellom tank D og C, detalj
Fra tank D
Pikerfoss 204
Ø
Bro mellom tank D og C
Fra tank D
Pikerfoss 205
Ø
Bro mellom tank D og C
Fra tank D
Pikerfoss 206
Ø
Bro mellom tank D og C
Fra tank D
Pikerfoss 207
Ø
Bro mellom tank D og C
Fra tank D
Pikerfoss 208
Rør fra tank B. Ledningsrør for nivågiver
 
Pikerfoss 209
Rør fra tank B. Ledningsrør for nivågiver
 
Pikerfoss 210
S
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 211
S
Rør- og pumpeopplegg mellom tank B (til venstre) og tank A
 
Pikerfoss 212
SV
Underside av uidentifisert apparat mellom tank B og A (i bakgrunnen)
 
Pikerfoss 213
SV
Underside av uidentifisert apparat mellom tank B og A (i bakgrunnen)
 
Pikerfoss 214
SV
Ender av to gjenmurte rør til opprinnelig fylling fra jernbane
I SV-enden av tankområdet
Pikerfoss 215
SV
Ender av to gjenmurte rør til opprinnelig fylling fra jernbane
I SV-enden av tankområdet
Pikerfoss 216
Spor i marken etter opprinnelig rørtrasé mot nyere pumpehus
Fra SV-enden av tankområdet
Pikerfoss 217
Spor i marken etter opprinnelig rørtrasé mot nyere pumpehus
Fra SV-enden av tankområdet
Pikerfoss 218
SV
Pumpehusets interiør sett fra døråpning
 
Pikerfoss 219
SV
Pumpehusets interiør sett fra døråpning
 
Pikerfoss 220
SV
Pumpehusets interiør sett fra døråpning
 
Pikerfoss 221
S
Pumpehusets interiør sett fra døråpning
 
Pikerfoss 222
NV
Pumpehusets interiør sett fra døråpning
 
Pikerfoss 223
S
Pumpehusets interiør
 
Pikerfoss 224
S
Pumpehusets interiør
 
Pikerfoss 225
N
Pumpehusets interiør sett mot døråpning
 
 
 
 
 
 

Fant du det du lette etter?