Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Liste foto 226-296

Alle foto av T. Arisholm der ikke annet er oppgitt.
ID/filnavn
Mot himmel-retning
Beskrivelse
Merknader
Pikerfoss 226
 
Prøvetakingsutstyr fra kasse under
I pumpehus
Pikerfoss 227
 
Prøvetakingsutstyr fra kasse under
I pumpehus
Pikerfoss 228
 
Prøvetakingsutstyr fra kasse under
I pumpehus
Pikerfoss 229
 
Prøvetakingsutstyr fra kasse under
I pumpehus
Pikerfoss 230
 
Prøvetakingsutstyr fra kasse under
I pumpehus
Pikerfoss 231
V
Viftehull i pumpehuset NV-vegg
 
Pikerfoss 232
Spor etter avfukter i pumpehusets SØ-vegg
 
Pikerfoss 233
Spor etter avfukter i pumpehusets SØ-vegg
 
Pikerfoss 234
Tank D med forstøtningsmur i NV
 
Pikerfoss 235
Ø
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 236
N
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 237
N
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 238
S
Fra venstre: tank D, C, B og A. Pumpehus i forgrunnen
 
Pikerfoss 239
S
Fra venstre: tank D, C, B og A. Pumpehus i forgrunnen
 
Pikerfoss 240
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 241
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 242
Rør- og pumpeopplegg mellom tank D (til venstre) og tank C
 
Pikerfoss 243
Ø
Spor etter opprinnelig trapp til bro mellom tank D og C
I SV-ende av rør-/pumpeopplegg ved tank D/C
Pikerfoss 244
Tank C til venstre og B til høyre
 
Pikerfoss 245
Tank C til venstre og B til høyre
 
Pikerfoss 246
SV
Tank D til høyre, C midt i bildet, B og A skjult av vegetasjon
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 247
SV
Tank D til høyre, C midt i bildet, B og A skjult av vegetasjon
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 248
V
Tank D til høyre, C midt i bildet. Ett av tre observerte skilt av denne typen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 249
V
Tank D til høyre, C midt i bildet. Ett av tre observerte skilt av denne typen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 250
SV
Tank D til høyre, C til venstre foran B
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 251
SV
Tank D til høyre, C til venstre foran B
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 252
SV
Tank D til høyre, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 253
SV
Tank D til høyre, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 254
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 255
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 256
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 257
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 258
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 259
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 260
S
Tank D nærmest, C til venstre, B og A delvis skjult
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 261
S
Tank D nærmest til venstre, tank A bak pumpehus
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 262
S
Tank D nærmest til venstre, tank A bak pumpehus
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 263
Fra venstre: tank D, C, B og A. Pumpehus i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 264
Fra venstre: tank D, C, B og A. Pumpehus i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 265
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 266
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 267
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 268
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 269
Ø
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 270
Ø
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 271
Ø
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 272
Ø
Fra venstre: tank D, C, B og A. Myr i forgrunnen
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 273
Ø
Hovedspor på Numedalsbanen. I bakgrunnen fra venstre: Tank D, C, B og A
 
Pikerfoss 274
Ø
Hovedspor på Numedalsbanen. I bakgrunnen fra venstre: Tank D, C, B og A
 
Pikerfoss 275
Ø
Spor på Numedalsbanen med mur for lasterampe. Tankene bak trær
 
Pikerfoss 276
Ø
Spor på Numedalsbanen med mur for lasterampe. Tankene bak trær
 
Pikerfoss 277
Mur for lasterampe ved sidespor
 
Pikerfoss 278
Mur for lasterampe ved sidespor
 
Pikerfoss 279
Mur for lasterampe ved sidespor med tankene i bakgrunnen
Fra sidespor
Pikerfoss 280
Mur for lasterampe ved sidespor med tankene i bakgrunnen
Fra sidespor
Pikerfoss 281
Fundamenter for opprinnelig rørtrasé for fylling fra jernbane
Fra sidespor
Pikerfoss 282
Fundamenter for opprinnelig rørtrasé for fylling fra jernbane
Fra sidespor
Pikerfoss 283
N
Hovedspor på Numedalsbanen med sidespor for lasterampe på mur
 
Pikerfoss 284
N
Hovedspor på Numedalsbanen med sidespor for lasterampe på mur
 
Pikerfoss 285
Ø
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - lukket
 
Pikerfoss 286
Ø
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - lukket
 
Pikerfoss 287
Ø
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - åpen
 
Pikerfoss 288
Ø
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - åpen
 
Pikerfoss 289
NV
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - åpen
 
Pikerfoss 290
NV
NV-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - åpen
 
Pikerfoss 291
SØ-ligste kum (av fire) for røropplegg for fylling fra jernbane - lukket
 
Pikerfoss 292
N
Tank A til venstre, B nærmest til høyre
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 293
N
Tank A til venstre, B nærmest til høyre
Fra utenfor gjerdet
Pikerfoss 294
Fundamenter for opprinnelig rørtrasé for fylling fra jernbane
 
Pikerfoss 295
NV
Dobbeltporten i SØ-hjørnet av tankområdet
 
Pikerfoss 296
NV
Dobbeltporten i SØ-hjørnet av tankområdet
 
 
 
 
 
 

Fant du det du lette etter?