Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kilder

Arkiv

DSBs arkiv, Tønsberg.

FLO arkiv: Perm med dokumenter fra FLO/Felles/Base- og ABC-avdeling, gitt av oblt. R. Syversen til T. Arisholm 25. september 2014. Permen står i dag i Forsvarsbyggs sentralarkiv.

Forsvarsbyggs elektroniske arkiv.

Skriftlige kilder

Aarsand, Johs.: Materiellforvaltning i Hæren – en historisk oversikt, Oslo (HFK) 1999.

Beholdnings- og månedsrapport fra beredskapslager nr. 21, Esso. Hentet i Pikerfoss tankanlegg, mappe merket ESSO. Datert september 1996 (første innføring) – 2/7-2001 (siste innføring).

Driftsinstruks og peiletabell for Pikerfoss tankanlegg. Perm med diverse papirer, hentet i Pikerfoss tankanlegg merket ”Pikerfoss tankanlegg. Peilertabeller. Pikerfoss driftsinstruks.”. Diverse datoer.

FLO: ”Bestemmelser for intendanturtjenesten i Forsvaret” (BIF 2-003).

Hærens forsyningskommando (utg.): Hærens forsyningskommando 25 år – 1968–1993, 1993.

Håkenstad, Magnus: "Kaldkrigshæren og dens hus." Upublisert artikkel til Landsverneplan for Forsvaret, fase 2. Oslo, 2013.

ID 242 Intendanturmagasin Østlandet. Inventarliste kode 060401 Pikerfoss tankanlegg. Datert 8. september 1993. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Intendanturoffiserenes forening (utg.): Hærens intendantur 150 år, 1975.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, aggregatbygg 060401 1054, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, bilfylleplass m/2 stk. ventilhus 060401 1053, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, elektrisk anlegg 060401 0501, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, gjerde 060401 0951, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, oljetanker 060401 1051, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, plass 060401 0752, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, pumpehus 060401 1052, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Inventarbeskrivelse Pikerfoss tankanlegg, vei 060401 0751, blankett 4533-4 (9-1977). Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Kart Pikerfoss februar 2013, FB, MO Oslofjord. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Landsverneplan for Forsvaret fase II: Katalog "Etablissement 060401 Pikerfoss tankanlegg". Per 10/12 2014 upublisert rapport. Forsvarsbygg/Forsvarsmuseet, 2014.

Loggbok for beredskapsanlegg Pikerfoss. Loggbok funnet i Pikerfoss tankanlegg. Datert 10/10-95 (første innføring) – 4/9-03 (siste innføring).

Maskinjournal for aggregat Pikerfoss. Hentet i Pikerfoss tankanlegg. Datert 16/3-93 (første innføring) til 1/11-00 (siste innføring).

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Pikerfoss tankanlegg. Rapport med rapportnummer 125129/1 fra Multiconsult datert 11/7 2013.

Situasjonskart Pikerfoss tankanlegg, tegnet 15/11 1965, revidert 12/7 1993. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Skjematisk tegning tanker, FBT Viken, 12/7 1993. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Systemskisse rørarrangement FBT-Avd. Viken, anlegg 21, 18/9 1992. Laminert oversikt, hentet fra Pikerfoss tankanlegg.

Tegning inventar 1052, pumpehus 20/9 1992. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Tegning inventar 1053, bilfylleplass 11/2 1993. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Tegning inventar 1054, aggregathus 16/3 1993. Tilveiebrakt av Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Internett

http://no.wikipedia.org/wiki/, flere oppslag

http://forsk.njk.no/stdb/index.php?Stnr=2901&aut=0&mod=st&sid=1190

http://forsk.njk.no/stdb/index.php?mod=st&aut=0&detaljert=1&baneID=101&Stnr=2901&sid=1190

http://www.gvammen.net/banen/revidertbane/pikerfoss.html

http://jernbane.origo.no/-/image/show/1004153_pikerfoss-numedalsbanen?ref=checkpoint

http://194.143.84.100/kultur/gater/data/pikerfoss.htm

http://www.pikerfoss.no/

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Landsverneplaner

http://www.lardex.net/

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ (Nasjonal løsmassedatabase hos Norges geologiske undersøkelse NGU)

http://www.snl.no (Store norske leksikon), flere oppslag.

Muntlige kilder

Person og rolle, alfabetisk listet

  • Pål Arnkværn, prosjektleder Skifte eiendom.
  • Jonny Edvardsen, Cowi, Oslo.
  • Geir Hegna, driftsleder Forsvarsbygg, Heistadmoen leir, Kongsberg.
  • Chris Hilton, Regional Sales Manager - UK, Protectoseal Company.
  • Terje Olav Håkonsrud, Flesberg, tidligere HV-offiser.
  • Lars Ingebrigtsen, Flesberg, tidligere distriktssjef (1988–1997) for Flesberg og Rollag HV-distrikt.
  • Oddvar Skogheim, Kongsberg, prosjektleder for riving av Pikerfoss tankanlegg.
  • Rune Syversen, oblt. FLO, Kolsås.

Notater og foto

Notater og bilder fra befaring 22/4 2014 der ikke annet er oppgitt. Foto med Hammer som fotograf fra befaring 4/9 2013. Foto med Arnkværn som fotograf fra befaring høsten 2014.

Fant du det du lette etter?