Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ordforklaringer og forkortelser

Et utvalg ord, begreper og forkortelser benyttet i teksten om Pikerfoss som kan være fremmede for enkelte lesere:

ABC atom, biologisk, Chemical (kjemisk)
DK distriktskommando
DKØ distriktskommando Østlandet
DSB Direktoratet for sivilt beredskap (1970–2002, fra 2003 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
EBA eiendom, bygg, anlegg
F-34, F-57 F-34 er et lagringsstabilt drivstoff som brukes av Forsvaret, består hovedsakelig av parafin. F-57 er lavblyholdig bensin som kan brukes istedenfor vanlig kommersiell 98 oktan bildrivstoff.
FBT Forsvarets bygningstjeneste, forløperen til dagens Forsvarsbygg, forsvarssektorens eiendomsforvalter
FD Forsvarsdepartementet
FLO Forsvarets logistikkorganisasjon
FSJ Forsvarssjefen
GI Generalinspektør, betegnelse på hovedansvarlig offiser i en forsvarsgren. I tillegg til Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har også Heimevernet generalinspektør.
HFK Hærens forsyningskommando
INTMØ Intendanturmagasin Østlandet. Intendantur: De(t) som i Forsvaret ordner med forpleining, bekledning, drivstoff, brensel mv.
LFM Lokal forvaltningsmyndighet, forvaltningsnivå under den sentrale forvaltningsmyndigheten i Forsvaret
LNF-område Landbruks-, natur- og friluftsområde; arealregulering
SOD Samordningsdirektoratet, direktorat underlagt Forsvarsdepartementet med ansvar for våpenteknikk, ammunisjon, intendantur, samband og transport
trabulant en slags rampe eller plattform/oppbygning som opprinnelig var på bilfylleplassen

Fant du det du lette etter?