Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åknes Fiskerihavn i Andøy kommune

Åknes Fiskerihavn i Andøy kommune

Prisantydning:

100 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 100 000,-

Totalpris: 100 000,-


Postnummer/poststed

8484 Risøyhamn

Eiendomsbetegnelse

Eiendommen har ikke egen matrikkel, det foreligger grunneiererklæringer på moloen/kai. Kystverket er kun eier av moloen/kaia, ikke selve grunnen.

Prisantydning

Kr.: 100.000,-

Verditakst

Utført av : Øystin Dieseth
Takstdato : 20.08.2019
Markedsverdi : 100 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/Fiskerikai. Rettighetene er basert på grunnerklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Moloanlegg/fiskerikai er beliggende på Åknes i Andøy kommune
GPS-Koordinater: 68.97248, 15.43428.

Adkomst

Moloen/kaia har adkomst via veier i området. Moloen/kaia har veirett sikret i grunneiererklæringer.

Eiendom

Åknes Fiskerihavn er beliggende i bygden Åknes på vestsiden av Andøya i Andøy kommune.

Moloen er en rausmolo med dekke av betong. Total lengde på moloen er av takstmann estimert til om lag 110 meter. Iflg. grunnerklæring kan eier av fiskerihavnen oppføre privat sjøhusbebyggelse ved moloen.
Kaia er bygd med tredekke over et rammeverk av søyler og fagverk i stål jernbaneskinner. Bakvegg for fundamentet er støpt mot en rausfylling av sprengtstein og løsmasser (til fjell). Under kaia ligger en vorr med fundament av steinblokker.

Ved gjennomgang er moloen vurdert til å være i god tilstand av takstmann. Trekaien er vurdert til å være i dårlig stand i tilstandsregistrering av 2014.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0025

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 155409488
Gårdsnummer: 1
Bruksnummer: 1
Adresse: Åknes Fiskerihavn i Andøy kommune
Postnummer: 8484
Poststed: Risøyhamn
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.