Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor og spennende tomt på ca. 19 147 kvm beliggende på Åsegarden

Åsegarden

Prisantydning:

3 250 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 3 250 000,-

Totalpris: 3 250 000,-


Postnummer/poststed

9402 Harstad

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 71 bnr. 57 i Harstad kommune

Prisantydning

3 250 000

Verditakst

Utført av : Marvin Bjarne Nyheim
Markedsverdi : 3 250 000,-

Eiendomstype

Eiertomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 19147 kvm. Eiendommen er ikke oppmålt, men iflg. arealberegninger foretatt av kommunen er arealet anslått til 19147 m2. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper.
Beskaffenhet: Naturtomt

Beskrivelse

Stor og spennende tomt på ca. 19 147 kvm på Åsegarden, ca 10 minutters kjøring fra Harstad sentrum. Det er etablert vei til eiendommen og nærliggende boligområde er tilkoblet kommunalt vann- og avløpssystem. Tomten ansees å ha et bra potensiale mtp. boligutvikling. Eiendommen er i dag regulert til offentlig bebyggelse, felles grøntareal og parkeringsplass.

Regulering

Tomten er regulert offentlig bebyggelse, felles grøntareal og parkeringsplass. Reguleringsplankart ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

2020/2755601-1/200
16.07.2020 21:00 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 49
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 53
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 54
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 55
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 56
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 67
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5402 GNR:
71 BNR: 78

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-20-0027

Vedlegg

Takst
Kommunale opplysninger

Visning

Eiendommen kan fritt besiktiges. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Michael Knutsen
EiendomsMegler1 Harstad
Tlf: 93010983
E-post: michael.knutsen@em1nn.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg 
Therese Frivåg Lund
therese.frivag.lund@forsvarsbygg.no
Tlf. 47276056

Diverse opplysninger

Selger har ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundige undersøkelser.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det tas forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
Ved salg til kjøpere som ikke er forbruker iht avhendingsloven §1-2 3.ledd gjelder følgende:
Avhl §3-9 fravikes slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18. Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse.

Fasiliteter

Turterreng, Bilvei frem

FINN-kode: 203483847
Gårdsnummer: 71
Bruksnummer: 57
Adresse: Åsegarden
Postnummer: 9402
Poststed: Harstad
Tomtestørrelse (m2): 19147
Fasiliteter: Turterreng, Bilvei frem

Beliggenhet

Kontakt

Michael Knutsen

E-post: Michael.Knutsen@em1nn.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.