Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fjellhall og tomt Åsveien 15

Åsveien 15

Prisantydning:

1 000 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 000 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

1533 Moss

Eiendomsbetegnelse

Gnr.2 Bnr.2534 i Moss kommune

Energimerking

Foreligger ikke for fjellanlegg.

Prisantydning

1 000 000

Oppvarming

I følge opplysninger fra selger er det tre fas 125 amp hovedsikring på strøminntaket til eiendommen.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 408 kvm
Ubebygget tomt med utsprengt fjellanlegg på ca 408 kvm. over ett plan som er delvis innredet og består av følgende rom;
Garasje og lager ca 130 kvm
Oppholdsrom 1 ca 120 kvm
Oppholdsrom 2 ca 145 kvm
Koordineringspunkt ca 7 kvm
Toaletter ca 6 kvm

Takstmann har fått oppgitt areal fra DSB og det er ikke kontrollmålt av takstmann.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringsbygg

Byggeår

1956

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 1352 kvm.

Kort om eiendommen

Fjellhall hvor arbeidet startet i 1954 på ca 408 kvm benyttet av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) . Ubebygget tomteareal på ca 1352 kvm.

Beliggenhet

Moss, se kartskisse.

Adkomst

Fra Oslo:
Følg E6 sydover og ta av på avkjøring 14: Patterødkrysset og så til høyre i første rundkjøring i retning Moss. Følg veien i ca 2,3 km og ta så 3. avkjøring i rundkjøringen, inn på Abels gate. Følg veien ca 1 km og ta til høyre inn på Åsveien. Eiendommen er å finne etter ca 100 meter.

Innhold

Ubebygget tomt med utsprengt fjellanlegg på 408 kvm. over ett plan som er delvis innredet og består av følgende rom;
Garasje og lager ca 130 kvm
Oppholdsrom 1 ca 120 kvm
Oppholdsrom 2 ca 145 kvm
Koordineringspunkt ca 7 kvm
Toaletter ca 6 kvm

Det finnes montert en gammel avfukter som ikke fungerer. Denne skal ha en type glykol som ikke lenger er tillatt brukt. Bytte av anlegg bør påregnes. Der er ikke ventilasjonsanlegg.

Ferdigattest

Foreligger ikke.

Regulering

Uregulert.

Tinglyste bestemmelser

Følgende er tinglyst på eiendommen:
1976/6915-1/87 bestemmelser om vann / kolakkledning
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Fjellanlegget ble etablert på 1950 tallet og er et godkjent byggeprosjekt av Moss kommune som i sin tid var eier av fjellet. Imidlertid må senere eiere respektere fjellanlegget på eiendommen ved eventuelle byggetiltak. Dette vil således være en heftelse på eiendommen og setter begrensninger på fremtidige tiltak på denne. Selv om rettigheten ikke er tinglyst vil den være gjeldende i henhold til gjeldene rettslære og eiendomsrådighet. Før var det ikke egne bruksnummer for lokaler i fjell/undergrunnen. Overflateeier er nødt til å respektere eksisterende anlegg i undergrunnen i h t gjeldende rettspraksis vedr eierrådighet og kan ikke iverksette tiltak som er tilskade for underjordsanlegg.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-18-0027

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.
Kommunale avgifter er med dagens eier kr. 1170 pr. år fordelt over 6 terminer.
Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk.
De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av bruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Visning

Det avholdes visning 31.10 klokken 14-15. Budfrist 7. november 2018 klokken 12 med vedståelsesfrist minimum 24 timer.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse, overtagelse ønskes ved årskifte.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Eivind Westby
eivind@borg-eiendom.no
90 05 10 38

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler som sendes pr e-post til eivind@borg-eiendom.no. Budet må minimum inneholde opplysninger om hvem som er budgiver (navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer), ønsket overtagelsesdato og dokumentert finansiering. Budet er bindende for budgiver. Budfrist 7. november 2018 klokken 12 med vedståelsesfrist minimum 24 timer. Ved budgiving aksepteres selgers salgsbetingelser og kontraktsvilkår med mindre dette spesifiseres i budet. Bud som ikke kan vise til dokumentert finansiering vil bli avvist.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.

Kjøper vil selv ha risikoen for eventuell tiltenkt utvikling av eiendommen herunder forholdet til offentlig regulering samt tinglyste heftelser mm.
FINN-kode: 128658055
Gårdsnummer: 2
Bruksnummer: 2534
Adresse: Åsveien 15
Postnummer: 1533
Poststed: Moss
Byggår: 1956
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 1352

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Eivind Westby

Telefon: +47 900 51 038

Telefon: +47 900 51 038

E-post: eivind@borg-eiendom.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.