Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bjellvågen fiskerihavn i Averøy kommune

Bjellvågen fiskerihavn i Averøy kommune

Prisantydning:

170 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 170 000,-

Totalpris: 170 000,-


Postnummer/poststed

6530 Averøy

Eiendomsbetegnelse

Bjellvågen fiskerihavn i Averøy kommune. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegget. Rettigheten til dette moloanlegget er basert på grunnerklæringer ved etablering. Kystverket avhender her en molo med påstående kai. Rettigheter etablert gjennom grunneiererklæringer som er avgitt av gnr. 107 bnr. 2 og gnr. 106 bnr. 2. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunnerklæringene eller hvis du har spørsmål knyttet til disse.

Prisantydning

Kr.: 170.000,-

Verditakst

Utført av : Arnt-Ove Roald
Takstdato : 23.01.2019
Markedsverdi : 170 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Beliggenhet

Havneanlegget er beliggende på nordvestsiden av Averøya, skjermet fra storhavet, men åpent mot Lauvøyfjorden like ved Atlanterhavsvegen. Rundt havnen er det i hovedsak spredt boligbebyggelse, og noen naust og hytter samt rorbuer innenfor moloen.
- GPS-Koordinater: 62.999994, 7.389010.

Adkomst

Adkomst til molo er fra offentlig vei med grusdekke.

Eiendom

Eiendommen består av molo og kai som ble bygget i 1982. Molo er ca. 90 meter lang og konstruert av sprengstein/ naturstein/ blokkstein. Bredden på moloen er ca. 3 meter. Kaien er motert ytterst på moloen og består av et betongdekke på om lag 120 kvm.

Takstmann opplyser om at det eksisterer stedvis er riss/ sprekker i betongdragere under kai, og at det her er også synlig armeringskorrosjon og avskallet armeringsoverdekning. Slitasje på kai og molo er hensyntatt i verdsettingen til takstmann.

Det er etablert flere flytebrygger ut fra moloen. Det foreligger p.t ingen gyldige tillatelser til denne etableringen iflg. Kystverket. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunnerklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0035

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 160053719
Gårdsnummer: 106
Bruksnummer: 2
Adresse: Bjellvågen fiskerihavn i Averøy kommune
Postnummer: 6530
Poststed: Averøy
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.