Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg: Brandal Hareid kommune.

Moloanlegg: Brandal i Hareid kommune. Molo er beliggende ved Brandalvegen 21, 6062 Brandal.

Prisantydning:

220 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 220 000,-

Totalpris: 220 000,-


Postnummer/poststed

6062 Brandal.

Eiendomsbetegnelse

Brandal moloanlegg i Hareid kommune i Møre og Romsdal fylke.

Det er den sørlige moloen i fiskerihavnen Brandal som selges av Kystverket. Eiendommen er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket.

Kystverket er kun eier av moloen, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kystverket er sikret bruksrett til grunnen som søndre molo er bygget på, og denne bruksretten blir transportert til kjøper ved et salg. Moloen er beliggende på Gnr.: 40, bnr. 307 i Hareid kommune. Hareid kommune er hjemmelshaver til grunnen.

- Eier er Kystverket, jf planhefte 2176 Brandal.
- Bruksrett til hele mologrunnen vil følge moloen, jf kommunestyrevedtak av 23.01.1986.

Prisantydning

Kr.: 220.000,- (Prisantydning).

Verditakst

Utført av : Arnt-Ove Roald
Markedsverdi Kr.: 220.000,-

Parkering

Moloen disponerer ikke noe parkeringsareal ut over selve molokonstruksjonen.

Eiendomstype

Moloanlegg.

Tomt

Kystverket er sikret bruksrett til grunnen som søndre molo er bygget på, og denne bruksretten blir transportert til kjøper ved et salg.

Beliggenhet

Havn er beliggende i Brandal, på østsiden av Hareidlandet, åpent mot Sulafjorden/ Breisundet i øst og nord. Eiendommen er beliggende ved skipsleia. Kjøretid til Ørsta/ Volda flyplass Hovden er ca 45 min.

- GPS-koordinater: 62.4006466, 6.0110223.

Adkomst

Adkomst til molo er fra asfaltert gate i Brandal sentrum.

Eiendom

Moloanlegg: Brandal i Hareid kommune.

Eiendommen består av en molo som ligger sør i fiskerihavnen. Moloen er konstruert med sprengstein, naturstein og blokkstein. Lengden på molen er av takstmann estimert til ca 100 meter, med dekke, brystning og trapp i betong.

Der er i dag betydelig aktivitet av småbåter i havna. Tilgjengelige plasser for småbåter anses av takstmann til å kunne økes betydelig. Rundt havnen er det i hovedsak boligbebyggelse. Det er etablert noen naust innenfor moloene. Eiendommen ble opprinnelig etablert som fiskerihavn. Og brukes i dag i hovedsak av hobbyfiskere samt småbåteiere.

Flytebryggeanlegget som er utlagt fra sørlig molo tilhører ikke eiendommen/salget. Dette er eid av Brandal Båtlag. Flytebryggeanlegget er etablert uten tillatelse fra Kystverket.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/ fortøyningsplasser/ kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

- Moloen som ligger nord i havnen med kai er ikke en del av denne avhendingen. Der er kun den sørlige moloen som selges.
- Slipp ved molo sør i havna er ikke en del av denne avhendingen.

Se kart i finn-annonse for markering av molo.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneier.

Moloen regnes som ikke næringsaktiv.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-21-0001

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
Tlf.: 98846959

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder i Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is"). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 207085076
Gårdsnummer: 40
Bruksnummer: 307
Adresse: Brandalsvegen 21
Postnummer: 6062
Poststed: Brandal
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Moloanlegg: Brandal Hareid kommune

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.