Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eide fiskehavn i Hyllestad kommune.

Eide fiskehavn i Hyllestad kommune

Prisantydning:

350 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 350 000,-

Totalpris: 350 000,-


Postnummer/poststed

6958 Sørbøvåg

Eiendomsbetegnelse

Eiendommen har ikke egen matrikkel, det foreligger grunneiererklæringer på moloen/kai. Kystverket er kun eier av moloen/kaia, ikke selve grunnen.

Prisantydning

350 000

Verditakst

Utført av : Frode K. Mauren
Takstdato : 21.09.2018
Markedsverdi : 350 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering.

Beliggenhet

GPS-Koordinater: 61.223609, 5.103590.

Adkomst

Moloen/kaia har adkomst via private veger i området. Moloen har vegrett sikret i grunneiererklæringer.

Eiendom

Eide fiskerihavn ble etablert i ca 1962 og er beliggende på Eide i Hyllestad kommune. Havna består av to moloer og en almenningskai på øste molo. Kaien som ligger i midten tilhører ikke Kystverket og inngår ikke i denne avhendingen.

Den vestre moloen er på ca. 115 meter, og har en dreining mot øst. Den østlige moloen er mer rettvendt i ca. 70 meters lengde. Kai på ytre del av den østlige moloen er på ca. 25 meter. Moloene ligger i ei sydvendt vik hvor de gir god skjerm mot vest og øst.

Vestre molo er en rausmolo med plassert dekklag av steinblokker utvendig og innvendig. Brystvern av steinblokker. Betong og asfaltert molodekke. Østre molo er rausmolo. Brystvern av steinblokker. Betong og asfaltert molodekke. Almenningskaien på østlige molo består av betongkonstruksjoner. Denne er ifølge takstmann i svært dårlig stand. Havna er ifølge takstmann godt egnet til etablering av ei småbåthavn.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0009

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 144252178
Gårdsnummer: 36
Bruksnummer: 7
Adresse: Eide fiskehavn i Hyllestad kommune
Postnummer: 6958
Poststed: Sørbøvåg
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 815 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.