Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Næringsbygg i Måløy - forsamlingslokale - HV hus - fantastisk beliggehet - nært sjø

Gate 1 Hus 2

Prisantydning:

450 000,-

Låneverdi: 380 000,-

Verditakst: 450 000,-

Totalpris: 450 000,-


Postnummer/poststed

6700 Måløy

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 113 Bnr. 97 i Vågsøy kommune

Prisantydning

450 000 + omk.

Verditakst

Utført av : Lars Olav Tvergrov
Takstdato : 31.10.2018
Teknisk (byggmassens) verdi : 650 000,-
Markedsverdi : 450 000,-
Teknisk verdi : 650 000,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er innhentet fra Skatteetaten / Altinn og gjelder for inntektsåret 2017.

Kommunale avgifter

Kr. 12 980 pr. år
Se vedlagt oversikt.

Parkering

På egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

 

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 162 kvm, Bruksareal: 255 kvm, Bruttoareal: 283 kvm

Bunkers/bomberom: Nedgang/gang til bunkerlokale, lager utside, bunker, gang i bunkers, komandorom 1 og komandorom 2.
Under etg.:Entré m/garderobe, kontor 1, kontor 2, trappegang, bad/dusjrom m/2 dusjer, wc i dusjrom, kontor 3/undervisningsrom, bad 2 m/wc, dusjkabinett og kjøkken.
1. Etasje:Forsamlingsrom 1 m/inngangsdør, kontor 1, forsamlingsrom 2, kontor 2 og trapperom.
Lagerloft.

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringsbygg

Byggeår

1953

Etasje

Bygning går over 3 etasjer.

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 519 kvm.
Beskaffenhet: Opparbeidet tomt.

Kort om eiendommen

Huset ble opprinnelige oppført som ett lagshus med lag for Heimevernet i 1953. De senere år er det
ikke foretatt spesielle påkostninger og vedlikehold av bygningen. Heimevernet sluttet og bruke bygget for noen år siden og det har
siden dette, stått tomt.

Huset anses å være i dårlig vedlikeholdsmessig stand for alderen, innvendig er det en del bruksslitasje.
Bygget fremstår i hovedsak i sin opprinnelig stand fra byggeår, med noe fornying av enkelte overflater.
Bygget er registret som næringsbygg, men da bygget ligger på ett område som er regulert til bolig vil det trolig være mulig å kunne søke om bruksendring til dette, hvis dette er ønskelig. Eiendommen ligger flott til med tanke på fremtidig bolig.
Merk at det også trolig må søkes om bruksendring, om bygget skal brukes til lager/kontorbygg, da bygget ligger i et område som er regulert for bolig.
Dette må nærmere avklares med planavdelingen i Vågsøy Kommune.
Med bakgrunn i at bygget slik det fremstår i dag, er spartansk innredet, og er dårlig vedlikeholdt utvendig, er bygget å anse som ett rehabiliteringsobjekt.

Beliggenhet

Bygget ligger åpnet til på en utsiktstomt på Seteneset sørvest for Måløybrua med fri utsikt mot sørvest
og Vågsøyfjorden.
Det er kort vei til Måløy sentrum.

Adkomst

Direkte fra offentlig gate med biloppstillingsplasser foran bygget.

Innhold

Bunkers/bomberom: Nedgang/gang til bunkerlokale, lager utside, bunker, gang i bunkers, komandorom 1 og komandorom 2.
Under etg.: Entré m/garderobe, kontor 1, kontor 2, trappegang, bad/dusjrom m/2 dusjer, wc i dusjrom, kontor 3/undervisningsrom, bad 2 m/wc, dusjkabinett og kjøkken.
1. Etasje: Forsamlingsrom 1 m/inngangsdør, kontor 1, forsamlingsrom 2, kontor 2 og trapperom.
Lagerloft.

Standard

Bygningen holder meget enkel standard og bygget er ikke egnet som eventuell bolig slik den fremstår i dag. Dette er både et søknadsprosjekt og et total rehabiliteringsprosjekt før det kan tas i bruk igjen.
Bygget er ca. 65 år gammelt som i hovedsak er i opprinnelig stand, men med noe oppgraderinger er utført opp gjennom årene. Bla. er bad og dusjrom i u.etg. oppgradert, antatt en gang på 90-tallet. Disse er lite brukt og er i god stand.

Det anbefales å sette seg godt inn i takstrapporten som er utført av takstmann og ikke minst å ta med seg fagfolk på visning.

Eiendom

Huset anses å være i dårlig vedlikeholdsmessig stand for alderen, innvendig er det mye bruksslitasje.
Bygget fremstår i hovedsak i sin opprinnelig stand fra byggeår, med noe fornying av enkelte overflater.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Interessenter må sette seg godt inn i tilstandsrapporten som vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med takstmann eller megler om dere har spørsmål til rapporten.

Regulering

Området er regulert til boligformål.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0007

Meglers oppdragsnummer

5-19-0009

Vedlegg

Takst
Kartinnsyn
Plankart
Skylddelingsforretning
Infotorg
Tegninger 3D
Nabolagsprofil
Ferdigattet
Kommunaleavgifter
Situasjonskart
Byggtegninger fra kommunen
Reguleringsbestemmelser

Vei, vann og avløp

Det er offentlig vei, vann og kloakk. Det er alltid vedlikeholdsplikt for egne privat stikkledninger ut til offentlig nett.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no.
Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.
 

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Vidar Nøttveit
Vn@kapa.no
Tlf.: 48888402

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Randi K S Gotliebsen
Randi.gotliebsen@Forsvarsbygg.no
99 43 12 22

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

BUDGIVNING
Nærings-/ og utviklingseiendommer skal kunngjøres/annonseres over
en periode på to måneder, jfr. ESA-retningslinjenes pkt 18B.2.1 bokstav
a. Eiendommen annonseres på www.finn.no og www.forsvarsbygg.no
og er merket med "Kommer for salg".
Etter dette kan bud mottas. Budet må være skriftlig til Megler,
gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om
sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper
oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 141231649
Gårdsnummer: 113
Bruksnummer: 97
Adresse: Gate 1 Hus 2
Postnummer: 6700
Poststed: Måløy
Bruksareal (m2): 255
Bruttoareal (m2): 162
Byggår: 1953
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 519

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Vidar Nøttveit

Telefon: +47 488 88 402

E-post: vn@kapa.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.