Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grunden 22 - Utviklingseiendom på Nordlandet

Grunden 22

Prisantydning:

6 400 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 6 400 000,-

Totalpris: 6 400 000,-


Postnummer/poststed

6516 Kristiansund N

Eiendomsbetegnelse

Gnr.10 Bnr.228 i Kristiansund kommune

Prisantydning

6 400 000,-

Verditakst

Takstdato : 30.01.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 6 329 900,-
Markedsverdi : 6 400 000,-
Teknisk verdi : 6 329 900,-

Parkering

Det er parkeringsplasser på egen grunn.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.


 

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 754 kvm, Bruttoareal: 824 kvm

1.Etasje: 370 m² fordelt med ganger, garderober, kontorer og bod-/lager-/verkstedarealer.
2.Etasje: 250 m² fordelt med ganger, kontorer, vaskerom, kjøkken, undervisningsrom og boder.
3.Etasje: 204 m² ganger kjøkken, møte/undervisningsrom og boder.

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringsbygg

Byggeår

1949

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 3213 kvm.
Beskaffenhet: Lett skrånet tomt hvor bygningstomten er sprengt ut fra fjell. Eiendommen ligger ved sjøen med god utsikt til Kristiansund havn. Det er dypvannskai med god adkomst.

Kort om eiendommen

Eiendommen består av et kombinert lager-, verksted- og kontorbygg over 3 etasjer ved sjøen i Kristiansund.
Eiendommen er påbygd med et lager-verkstedbygg øst for selve hovedbygget.

Beliggenhet

Flott beliggende ved sjøen på Nordlandet i Kristiansund. Eiendommen har utsikt til havneområdet i Kristiansund sentrum. Kort vei til buss, Sundbåt, Løkkemyra og byens sentrum med tilhørende fasiliteter.

Adkomst

Ta av fra rundkjøringen på Nordlandet mot Dalegata, følg denne til krysset Dalegata-Parkveien, kjør ned til høyre og eiendommen ligger helt nederst i Parkveien hvor Grunden 22 ligger på høyre side.

Innhold

Eiendommen inneholder i 1. etasje: ganger, garderober, kontorer samt et påbygd verksted-/lagerareal.
I 2. etasje: ganger, kontorer, vaskerom, kjøkken og flere undervisningsrom.
I 3. etasje: flere store åpne rom som har vært benyttet til undervisning og kjøkken og møtelokaler.

Standard

Støpt dekke på steinfylling, pusset betongfasader, saltak løsning med yttertak av Decra stålpanner. Renner, nedløp og beslag av aluminium.
Fasade er pusset på tre vegger på 1980 tallet, vinduer på sørvegg er fra 1980, øvrige fra 2006. Nyere Decra ståltak med renner, beslag og nedløp.
Det er ikke ventilasjon eller heis i eiendommen.

Regulering

Offentlig kontor og administrasjonsbygg.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Se vedlegg 2.
 

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0040

Meglers oppdragsnummer

48190068

Vedlegg

1. Grunnbok gnr. 10, bnr. 228
2. Tinglyste servitutter og heftelser som følger handelen
3. Verdivurdering Grunden 22 - Verdivurdering fra OBRON
4. Matrikkel brev gnr. 10, bnr. 228
5. Reguleringsplan R063 samt plankart
6. Byggevedtekter
7. Kommunedelplanen
8. Kommuneplanens arealdel - bestemmelser (utleveres på forespørsel til megler)
9. Tegninger
10. Energiattest
11. Utkast til kjøpekontrakt
12. Budskjema

Verdivurdering

Verdivurdering er utført av OBRON ved Jan Solheim og Arnfinn Thordarson den 30.01.2019. Se vedlegg 3.

Vei, vann og avløp

Vann: Offentlig
Avløp: Direkte avløp til sjø. Dette er en midlertidig løsning, og kjøper må påregne krav til tilknytning til offentlig anlegg.
Adkomst / vei: Offentlig

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning.


 

Utleie

For utleie av eiendommen eller deler av eiendommen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Firma: EiendomsMegler1 Midt - Norge Næring
Megler: Bjørn Erik Fosseide
Mobil: 46 42 38 50
E-post: bjorn-erik.fosseide@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Eli Heggelund
eli.heggelund@forsvarsbygg.no

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 150079924
Gårdsnummer: 10
Bruksnummer: 228
Adresse: Grunden 22
Postnummer: 6516
Poststed: Kristiansund N
Bruksareal (m2): 754
Bruttoareal (m2): 754
Byggår: 1949
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 3213

Beliggenhet

Kontakt

Bjørn-Erik Fosseide

Telefon: +47 464 23 850

Telefon: +47 464 23 850

E-post: Bjorn-Erik.Fosseide@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.