Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sentral tomt med flott beliggenhet

Hakabekkvegen 45

Prisantydning:

2 000 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 2 000 000,-

Totalpris: 2 000 000,-


Postnummer/poststed

2315 Hamar

Eiendomsbetegnelse

Gnr.1 Bnr.2868 i Hamar kommune

Prisantydning

2 000 000

Verditakst

Utført av : Morten Silkebækken AS
Takstdato : 30.01.2018
Markedsverdi : 2 000 000,-

Ligningsverdi

Det foreligger ingen likningsverdi på tomten

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Boligtomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 856 kvm.
Beskaffenhet: Flat og fin tomt som er opparbeidet med stedegne masser. Tomten er frem til i dag benyttet som parkeringsplass.

Kort om eiendommen

Tomt med sentral beliggenhet og med kort veg til Hamar sentrum og Mjøsa.

Beliggenhet

Tomten ligger mellom Vestbyen og Bondesvea. Avstand til sentrum er ca 1 km. Det er gangavstand til barnehager, barneskole og ungdomsskole.

Adkomst

Avkjørsel er til Hakavekkvegen via felles stikkvei (blindvei)

Eiendom

Tomten er opparbeidet med naturlig vegetasjon. Tomten er i all hovedsak flat med noe skråning i den østre delen av tomten.

Regulering

Den ubebygde tomten ligger innenfor reguleringsplan for "Del av Hakabekkvegen, Aluvegen, Høiensalgata og Bryggerigata", vedtatt i juni 2001, og er regulert til formål sivilforsvarsanlegg. Tomten ligger imidlertid inneklemt i eksisterende boligområde. Hamar kommune har pr telefon vært positive til å tillate boligbebyggelse, men kjøper må gjennomføre regulering av tomten. Kjøper bærer også risikoen om endring ikke lar seg gjennomføre. Ved siden av tomten ligger det tidligere fjellanlegget til Sivilforsvaret. Dette anlegget vil bli sanert og stengt.

Skifte Eiendom oppdragsnummer

31-17-0022

Vedlegg

Reguleringsbestemmelser
Reguleringskart
Verdi og Lånetakst utført av Morten Silkebækken
Utkast kjøpekontrakt
Grunnbok
Skjønn vedrørende veirett
Matrikkelutskrift

Salgsoppgave opprettet

18.02.2018

Vei, vann og avløp

Kjøper må sørge for tilkobling til offentlig vann og avløp. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med Hamar kommune for å få avklart hvor eventuelt tilkoblingspunktet er

Visning

Det vil ikke bli gjennomført fellesvisninger av tomten. Tomten kan besiktiges på egenhånd.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Stein Olav Engebakken
Eiendomsmegler 1
Tlf: 90672115
E-post:stein.olav.engebakken@em1.no

Prosjektleder Skifte Eiendom

Forsvarsbygg
Eli Heggelund
eli.heggelund@forsvarsbygg.no
48 17 34 24

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Tidligste frist for aksept er 23.03.2018 kl 12. Dette innebærer at ingen bud kan aksepteres før denne fristen.
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App?er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet.  Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud.  Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen.  Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

- Kjøper bærer risikoen for eventuell omregulering

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og engjøring, vil kjøper måtte overta eiendommen slik den fremsto ved besiktelse.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
FINN-kode: 115608939
Gårdsnummer: 1
Bruksnummer: 2868
Adresse: Hakabekkvegen 45
Postnummer: 2315
Poststed: Hamar
Tomtestørrelse (m2): 856

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Stein Olav Engebakken

Telefon: +47 906 72 115

Telefon: +47 815 70 400

E-post: stein.olav.engebakken@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.