Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hasselvika: Tomt ved Hyboveien/Langmyrveien

Eiendommen er beliggende ved Langmyrveien og Hyboveien i Hasselvika.

Prisantydning:

175 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 175 000,-

Totalpris: 175 000,-


Postnummer/poststed

7112 Hasselvika

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 132 bnr. 67 i Indre fosen kommune

Prisantydning

Kr.: 175.000,- Prisantydning er satt tilsvarende takstbeløpet.

Verditakst

Utført av : Øystein Dieseth
Takstdato : 14.01.2020
Markedsverdi : 175 000,-

Beliggenhet

Hasselvika er et tettsted i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke. Det har ca. 400 innbyggere og ligger 13 km fra Rissa sentrum og 10 km fra Fevåg. Hasselvika ligger fint til ved innløpet til Trondheimsfjorden.

Adkomst

Det er forholdsvis kort vei til offentlig kommunikasjon som er med buss.

Eiendom

Eiendommen er et regulert friområde på ca. 17,3 daa beliggende inntil et mindre boligfelt i Rissa kommune. Hasselvika boligfelt består av ca. 50 boliger. Foruten boligfeltet er det større friområder/utmark som omkranser eiendommen. Området er delvis inngjerdet.
Tomtens netto areal er ca. 17300 m².

Utnyttelsesgrad: Deler av tomten er avsatt til boligområde i kommuneplanen. De bebyggbare delene er fordelt på tre deler av eiendommen. Se reguleringskart og tegnforklaring fra Indre Fosen kommune for oversikt over hva de ulike delene av eiendommen er regulert til. Kontakt prosjektleder for å få tilsendt salgsinformasjonen knyttet til salget av eiendommen.

Beskaffenhet

Tomten er kupert og skogkledt. Det går en kraftlinje over deler av eiendommen.

Regulering

Planområde: Hasselvika boligfelt, Planid. 19813011.
Eiendommen er bestående av friområde, lekeplass og parkeringsplass. Deler av eiendommen er avsatt til bebyggbare formål, bolig, samt parkeringsformål. Det går en høyspentlinje over deler av denne delen av eiendommen. Se kart i salgsinformasjon for beskrivelse av beliggenheten til disse arealene.

Tinglyste bestemmelser

Ta kontakt med prosjektleder for å få tilsendt grunnboksutskrift, reguleringskart med reguleringsbestemmelser samt takst.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-20-0001

Visning

Eiendommen kan besiktiges på egenhånd. Ta kontakt med ansvarlig prosjektleder dersom du har spørsmål.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Prosjektleder i Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne forsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom man etter besiktigelse av eiendommen ønsker å kjøpe denne, må man inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder, på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kontkt prosjektleder for å få tilsendt budskjema for eiendommen.

Nærings-/ og utviklingseiendommer skal kunngjøres/annonseres over en periode på to måneder, jfr. ESA-retningslinjenes pkt 18B.2.1 bokstav a. Eiendommen annonseres på www.finn.no og www.forsvarsbygg.no.Bud må være skriftlig til Forsvarsbygg v/ ansvarlig prosjektleder, på budskjema. Budet skal gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og bud er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Det kan ikke settes kortere budfrist enn 24 mars 2020.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål knyttet til salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper må besiktige eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Det vil ikke gjennomføres en eventuell ytterligere rydding av tomtearealet.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler.

Ved salg til kjøpere som ikke er forbruker iht avhendingsloven §1-2 (3) gjelder følgende:
Avhl §3-9 fravikes slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl § 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18. Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse.
FINN-kode: 168602873
Gårdsnummer: 132
Bruksnummer: 67
Adresse: Hasselvika: Hyboveien/Langmyrveien
Postnummer: 7112
Poststed: Hasselvika
Tomtestørrelse (m2): 17357

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.