Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tomannsbolig Julius Baumannsgate 2 B

Julius Baumannsgate 2 B

Prisantydning:

1 800 000,-

Låneverdi: 1 620 000,-

Verditakst: 1 800 000,-

Totalpris: 1 800 000,-


Postnummer/poststed

9800 Vadsø

Eiendomsbetegnelse

Gnr.11 Bnr.451 i Vadsø kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Prisantydning

1 800 000,-

Verditakst

Utført av : Ingvald Andersen
Takstdato : 25.06.2017
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 917 500,-
Markedsverdi : 1 800 000,-
Teknisk verdi : 1 917 500,-
Ligningsverdi : 501 923,-
Ligningsverdi pr. : 30.12.2016

Ligningsverdi

Ligningsverdien er innhentet fra
beregningskalkulator på skatteetaten.no.

Kommunale avgifter

Kr. 18 033 pr. år.
Beløpet er fordelt på følgende måte:
Kr 10 628,- pr år Vadsø kommune
Kr 7 404,- pr år Vadsø Vann og Avløp.
Beløp iflg Vadsø kommune. Eiendomsskatten
utgjør kr 4 169,- pr år.

Parkering

Parkering på eiendommen og i garasje.

Oppvarming

Strøm, fast brensel og olje. Det er montert kombiovn i stuen. Nedgravd oljetank på eiendommen. Selger har ingen kjennskap til alder og tilstand på denne. Kjøper overtar all ansvar og risiko knyttet til dette.
Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger. I enkelte kommuner, skal all
oljefyring fases ut innen 2020. Det betyr at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også
oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, graves opp og destrueres. Enøketaten
kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet www.oljefri.no
for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres oppmerksom på at
han som fremtidig eier av bygget er ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter
gjeldende regler samt det kommende forbudet.Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker ytterligere opplysninger.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner, så følger det heller ikke
med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 113 kvm, Bruksareal: 138 kvm, Bruttoareal: 150 kvm

H.etg P-rom/S-rom: Ca 92/0 kvm
P-rom: Vindfang, trappegang, entre, stue, kjøkken, bad og 3 soverom.
Kjeller P-rom/S-rom: Ca 21/25 kvm
P-rom: Gang/trapperom og vaskerom.
S-rom: 3 boder.

Det er oppført felles garasje med nabo.

Arealene er ikke kontrollmålt av megler. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumenter. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges , selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Tomannsbolig

Byggeår

1967

Tomt

Tomteareal: 580 kvm, festetomt. Areal iflg matrikkelbrev mottatt fra Vadsø kommune.
Årlig festeavgift iflg grunneier, Vadsø kommune kr 1 486,-.

Stortinget har med virkning fra 01.07.2015 vedtatt enkelte endringer i tomtefesteloven. Festeren har fortsatt en ubetinget rett til fornye festekontrakten ved utløpsdato. Men som følge av dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstol gis grunneier rett til å foreta et "engangsløft" av festeavgiften, med inntil 2 % av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Festeavgiften er likevel begrenset til kr 9.000 per da, med tillegg for økning i pengeverdien fra 01.01.2002 (i dag ca kr 11.400). Senere reguleringer skal foretas iht endringer i konsumprisindeksen (KPI).
Festeavtaler som løper ut etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før.
Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften til ovennevnte nivå innen tre år
etter at festetiden er ute.
Festeavtaler som allerede er forlenget:
For avtaler som er forlenget før 1. juli 2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunktet å løpe på
samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven og frem til og med 31.12. 2017 kreve regulering av festeavgiften begrenset til kr 8000 pr år + gammel festeavgift, maksimert til totalbeløpet nevnt ii 1. ledd. Etter dette tidspunktet kan det kreves fullt påslag, med regulering etter KPI.
Unntak:
Dersom det i festekontrakten er 1) avtalt en rett for festeren til forlengelse og 2) at det følger av
kontrakten at bortfesteren ikke har rett til regulering utover det som følger av endringer i pengeverdien, skal avtalen følges, dvs løpe videre på samme vilkår

Kort om eiendommen

Flott 1/2 part av vertikaldelt bolig m/garasjeplass. Boligen ble oppusset i 2000 med bl.a. nytt elektrisk anlegg med automatsikringer, nye vindu, dører, yttertak, kjøkken og bad.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i "Ytrebyen" med gangavstand fra skoler, barnehage, div. idrettsanlegg og sentrum av byen.

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra offentlig vei.

Innhold

Kjeller: Gang/trapperom, vaskerom og boder.
H.etg.: Stue/kjøkken, bad, gang/trapperom, vindfang og 3 soverom.

Standard

-Godt vedlikeholdt og god planløsning.
-Garasjeplass i felles garasje med nabo.
-Vinduer, dører (noen eldre dører) og yttertak og drenering fra 2010.
-Sikringsskap med automatsikringer.
-Yttervegger antatt etterisolert og utvendig kledning skiftet i 2000.
-Flislagt bad fra år 2000 med varme i gulv som er innredet med toalett, dusj og baderomsinnredning.
-Kjøkken fra år 2000 med takhøye skap og åpen løsning mot stuen.
-Gulv: Malt betong, fliser og laminat, vinylbelegg og vegg til vegg teppe.
-Himling: Malte glatte plater, malte plater og malt trepanel.
-Vegger: Tapet, malte plater, flis, malt trepanel og malt betong/puss.

Eiendom

Eiendommen er opparbeidet med gruset biloppstillingsplass og plen.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

-Noe høye fuktverdier og saltutslag ble registret, spesielt inne på vaskerom.
-Gulv på bad har ikke tilfredsstillende fall til sluk
-Bom under enkelte fliser. Dårlige fuger i overgang gulv/vegg. Noe for høye
fuktverdier rundt sluken.

Ferdigattest

Iflg Vadsø kommune finnes det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Det antas at dette er pga boligens alder. Videre har ikke megler mottatt informasjon fra
kommunen på om det finnes byggetillatelse på garasjen. Garasjen er registert i matrikkelbrev
mottatt fra Vadsø kommune.
Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det
er søkt om før 1/1-98.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig.

Skifte Eiendom oppdragsnummer

311-17-0043 (Forsvarsbygg), 2717051 (EiendomsMegler1)

Vedlegg

Takst, situasjonsplan, reguleringsplan, matrikkelbrev, plantegninger, energimerking og festekontrakt.

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Vei, vann og avløp

Vei og vann: Offentlig.
Avløp: Antatt septiktank på eiendommen.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Kjøpesum samt omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ketil Tallberg
EiendomsMegler1 Nord Norge avdeling Kirkenes
Tlf 95 99 05 00
k.t@eiendomsmegler1.no

Prosjektleder Skifte Eiendom

Torstein Madssen
torstein.madssen@skifte.no
(m:) 48 99 86 99

Diverse opplysninger

-Når det gjelder de låssystem som kjøper overtar, kan selger ikke garantere for at det ikke er nøkler
på avveie.
-Hvite- og brunevarer medfølger ikke. Dette avviker fra bransjenormen.
-El-anlegget overleveres iht. besiktigelse og vil være kjøpers ansvar og risiko.
-Det er ikke tegnet eierskifteforsikring på eiendommen.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og engjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Garasje/P-plass

FINN-kode: 104620144
Gårdsnummer: 11
Bruksnummer: 451
Adresse: Julius Baumannsgate 2 B
Postnummer: 9800
Poststed: Vadsø
Bruksareal (m2): 138
Bruttoareal (m2): 113
Byggår: 1967
Antall soverom: 3
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 580
Fasiliteter: Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Garasje/P-plass

Beliggenhet

Visning

Etter avtale

Kontakt

Kjetil Tallberg

Telefon: +47 959 90 500

E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.