Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tomt beliggende ved Kilhusveien

Kilhusveien, 9402 Harstad

Prisantydning:

500 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 500 000,-

Totalpris: 500 000,-


Postnummer/poststed

9402 Harstad

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 71 bnr. 23 i Harstad kommune

Prisantydning

500 000

Verditakst

Utført av : Bjørnar Pedersen
Markedsverdi : 500 000,-

Eiendomstype

Eiet tomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 693 kvm. 693,3 kvm. Eiendommen er ikke oppmålt, men iflg. arealberegninger foretatt av kommunen er arealet anslått til 693,3 m2. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper.
Beskaffenhet: Råtomt.

Beliggenhet

Tomt på ca. 693 kvm beliggende ved Kilhusveien, ca 10 minutters kjøring fra Harstad sentrum. Tomten ligger i et etablert område preget av boligbebyggelse og har umiddelbar nærhet til marka og flotte turmuligheter.

Regulering

Landbruk ihht. reguleringsplan og boligformal ihht. kommunedelplan.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-21-0001

Vedlegg

Takst
Kommunale opplysninger

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Michael Knutsen
EiendomsMegler1 Harstad
Tlf: 93010983
E-post: michael.knutsen@em1nn.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Therese Frivåg Lund
therese.frivag.lund@forsvarsbygg.no
Tlf. 47276056

Diverse opplysninger

Boligen overleveres som ved besiktigelse,. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. 
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått.

Det tas forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
Ved salg til kjøpere som ikke er forbruker iht avhendingsloven §1-2 3.ledd gjelder følgende:
Avhl §3-9 fravikes slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18. Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse.

Fasiliteter

Turterreng, Bilvei frem

FINN-kode: 204215228
Gårdsnummer: 71
Bruksnummer: 23
Adresse: Kilhusveien
Postnummer: 9402
Poststed: Harstad
Tomtestørrelse (m2): 693
Fasiliteter: Turterreng, Bilvei frem

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Michael Knutsen

Telefon: +47 930 10 983

Telefon: +47 930 10 983

E-post: Michael.Knutsen@em1nn.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.