Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kvalavåg fiskerihavn i Karmøy kommune

Kvalavåg fiskerihavn i Karmøy kommune

Prisantydning:

400 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 400 000,-

Totalpris: 400 000,-


Postnummer/poststed

4264 Kvalavåg

Eiendomsbetegnelse

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Moloen ligger i dag på umatrikulert grunn, men med landfeste delvis på gnr. 75 bnr. 2 i Karmøy kommune. Tidligere var dette Avaldsnes kommune og dagens gnr. 75 bnr. 2 var da gnr. 16 bnr. 2. Grunneiererklæringer er derfor avgitt av gnr. 16. Rettighetene til moloene og kaien er basert på grunneiererklæringer ved etablering. Kystverket er kun eier av moloanlegg, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæringene eller hvis du har spørsmål knyttet til disse.

Prisantydning

Kr.: 400.000,-

Verditakst

Utført av : Terje Velde
Takstdato : 05.02.2019
Markedsverdi : 400 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg.

Beliggenhet

Havneanlegget er beliggende på Kvalavåg, Karmøys vestside i Karmøy Kommune.
- GPS-Koordinater: 59.319848, 5.204638.
Det er mange eiendommer med boliger og naustbygg i tilknytning til og rundt selve havna, spesielt i den indre delen. Kvalavåg er et godt etablert boligområde.

Adkomst

Tilkomst til moloen skjer fra E 134 Helganesvegen med avkjørsel sørover FV 850 Kalstøvegen med avkjørsel til Skarvabergvegen. Veien går ned til en inngjerdet næringseiendom, gnr. 75, bnr. 115, tidligere Knakki bilopphuggning. Siste del ned til sjøen og molo går over gnr. 75, bnr. 2.

Eiendom

Planlegging og bygging av Kvalavåg molo og utdypning av havna begynte på 1930 tallet. Selve byggingen av Kvalavåg molo begynte i 1956 og ble fullført i 1957. På nordsiden litt lenger inne i havna ble det også bygget en almenningskai. Denne kaien er ikke en del av avhendingen.

Moloen går fra landfestet i sørøstlig retning over Øyasundet, og videre over til Øyaholmen, hvor den skifter retning rett sør over lille Øyasund til Brandøy. Lengden fra landfestet til Brandøy er 123 løpemeter. Moloen er bygget som rausmolo. Dekkelag ytterskråning i steinblokk. Brystvern og molokrone i steinblokk og innerskråning i steinblokk.

Moloen er relativ grovt bygget. Molodekket har en bredde på ca. 4 meter og er ikke kjørbar. Brystvernet er ordnet blokkstein med variabel høyde mellom 65 cm og 100 cm.

Kvalavåg fiskerihavn med molo er litt over 60 år og framstår som et greit havneanlegg. Etter takstmennenes vurdering er moloen noe lav og lokale brukere forteller at grov sjø relativt ofte går over moloen. Søndre del av moloen som går over lille Øyasundet har en betydelig skade i ytterside dekke. Mellom landfestet på Brandøy er dekkeblokker dratt ut og det er fare for gjennombrudd i dette området. I planheftet er det opplyst at vanndybde i lille Øyasundet er ca. 7 meter. Stor dybde sammen med grov sjø kan være årsak til oppstått skade.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier.

Kystverket vil imidlertid ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning av flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0034

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål.
FINN-kode: 160055791
Gårdsnummer: 75
Bruksnummer: 2
Adresse: Kvalavåg fiskerihavn i Karmøy kommune
Postnummer: 4264
Poststed: Kvalavåg
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.