Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Enderekkehus på 2 plan, med solrik vestvendt beliggenhet. 2 terrasser og 1 veranda. 4 soverom.

Langhaugen 6D

Prisantydning:

2 950 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 2 950 000,-

Totalpris: 3 147 073,-


Postnummer/poststed

7029 Trondheim

Eiendomsbetegnelse

Anr. 297 i Romolslia Borettslag

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Prisantydning

Kr 2.950.000

Felleskostnader

Kr 4.802 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer betjening av andel fellesgjeld, offentlige
avgifter, kabel-tv, bredbånd(internett), bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift iht. regnskap. Borettslaget
står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av borettslaget til enhver tid. Bestill prospekt direrkte av megler: send epost til eal@em1mn.no eller ring 99576155.

Felleskostnadene fordeles på følgende poster:
Felleskostnad driftsdel kr 2 462
Felleskostnad avdrag kr 1 362
Felleskostnad renter kr 580
Tilleggsytelser: Tillegg for kabel-TV/Internett (herav bredbånd kr 152,-) kr 359
Miljøgebyr for papirfaktura kr 39

Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som borettslaget til enhver tid har inngått. Felleskostnadene kan være avhengig av forbruk.

Fellesgjeld

Andelens fellesgjeld utgjør kr 197.073 pr 30.11.2016.

Kr 10.247.802 utgjør borettslagets totale fellesgjeld pr. 30.11.2016, og fordeles på følgende lån:

Lånenummer: 14617425, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 30.11.2016: 2.682% pa.
Antall terminer til innfrielse: 18
Saldo per 30.11.2016: 5 711 107
Andel av saldo: 109 829
Første termin/avdrag: 31.12.2007 ( siste termin 30.06.2025 )
Fastrente til 01.03.2022

Lånenummer: 65572-86, Handelsbanken
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 30.11.2016: 4.84% pa.
Antall terminer til innfrielse: 77
Saldo per 30.11.2016: 4 152 977
Andel av saldo: 79 865
Første termin/avdrag: 30.12.2010 ( siste termin 30.12.2035 )
Nibor-lån, fastrente til 30.09.2020

Lånenummer: 90517194580, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 30.11.2016: 6.3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 6
Saldo per 30.11.2016: 383 718
Andel av saldo: 7 379
Første termin/avdrag: 30.12.2008 ( siste termin 30.06.2019 )
Fastrente til 06.08.2019

Sikringsordning fellesgjeld

Tilbyder: Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
Varighet av avtalen: Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp innen 1.
desember med virkning fra kommende årsskifte. For øvrig gjelder
forsikringsavtalelovens regler.
Oppsigelsesvilkår: Selskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker
dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs
forsikring. Sikringsordningen er forsikring som er dekket gjennom
forretningsførerkontrakten med laget. Ved oppsigelse av denne vil også sikringen
avsluttes. Oppsigelsestiden på denne avtalen er 6. mnd.

Forretningsfører

TOBB
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers
informasjon om borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks.
inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold.
Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler,
på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.

Verditakst

Kr 2.950.000,-

Ligningsverdi

Kr 0 for 2015.
Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn og gjelder for inntektsåret 2015. Verdien gjelder som primærbolig.
Det gjøres oppmerksom på at ligningsverdi ikke er fastsatt for eiendommen pga statlig eierskap. Kjøper må påregne at denne vil bli fastsatt.

Parkering

Parkering på felles biloppstillingsplass på borettslagets tomt.
Borettslaget disponerer garasjer i fellesrekke. Disse kan søkes leid, og tildeles etter ansiennitet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn.

Arealer og fordeling per etasje

Arealoppmåling er utført av takstmann.

Bruksareal totalt: ca. 121 m2
Primærareal totalt: ca. 111 m2
Sekundærareal totalt: ca. 10 m2
Terrasser 19 m2 / Frittstående bod 7 m2/ 1,4 m2 (overheng)

Underetasje: 64 kvm (BTA) 60 kvm (BRA tot.) 50 kvm (P-ROM) 10 kvm (S-ROM)

1. etasje: 65 kvm (BTA) 61 kvm (P-ROM) 61 kvm (BRA tot.)

Sum bygning: 129 kvm (BTA) 121 kvm (BRA tot.) 111 kvm (P-ROM) 10 kvm (S-ROM)

Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil, er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Antall soverom

4

Eierform

Andel

Eiendomstype

Rekkehus

Byggeår

Ca. 1973 i følge TOBB.

Etasje

Underetasje og hovedplan.

Tomt

Gnr. 193, bnr. 3 i Trondheim kommune.
Tomten er eid av borettslaget, og er pent opparbeidet med internveier, plener, beplantning, lekeplasser og
parkeringsplasser.

Kort om eiendommen

Velhold enderekkehus på 2 plan, med solrik beliggenhet i familievennlig boområde. 2 terrasser. 1 veranda. Kontakt megler på 99576155 eller eal@em1mn.no

Beliggenhet

Meget fin og solrik beliggenhet mot vest, rett ved et høydedrag i
terrenget. Pent tun med lekeplass. Rolig og barnevennlig
boområde, med kort gangavstand til bussholdeplass,
dagligvare med post, restaurant, frisør, skøytebane(vinters tid),
idrettsanlegg med kunstgressbane, barneskole og barnehage.

Fine tur- og friområder, samt asfaltert gang- og sykkelvei opp
til Flatåsen-området.

Fra Romolslia er det god offentlig kommunikasjon inn til
Trondheim sentrum, og ca. 10 minutter med bil.

Adkomst

Romolslia har adkomst via Bjørndalen. Bjørndalen går fra
Heimdalsvegen til Sluppen bro. Fra Bjørndalen følger man
skilting til Romolslia i nærheten av Prøven Bil. Følg denne
oppover i venstre retning, til skilt til Langhaugen kommer på
venstre side etter passering Kiwi. Langhaugen 6D kommer da på venstre side.
Det vil bli skilting av Eiendomsmegler1 ved felles visningsdag.

Innhold

Primærrom:
Underetasje:
Vindfang, hall m/trapp, 2 soverom, gang, wc, bad og vaskerom.

1. etasje:
Stue, kjøkken og 2 soverom

Sekundærrom:
Underetasje: 2 boder

Standard

Primærrom underetasje:
Vindfang:
Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og panel i tak.
Teak ytterdør.

Hall:
Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og panel i tak.
Hvitmalt trapp opp til 1 etasje.

Soverom 1:
Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og panel i tak.

Soverom 2:
Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og panel i tak.
Innredning: 2 m garderobe.

Gang:
Vinylbelegg på gulv, panel og malt betong på vegger, panel i tak.

Bad:
Vinylbelegg på gulv med gulvvarme, våtromsplater på vegger og panel i tak.
Innredning: Badekar med dusjvegg og laminert innredning med helstøpt servant.

Toalett:
Vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og panel i tak
Utstyr: Gulvmontert klosett og servant.

Vaskerom:
Malt betonggulv, delvis malte betongvegger samt ubeh. sponplater og panel i tak.
Utstyr: Skyllekar, opplegg til vaskemaskin og bereder. Tørkeskap.

Sekundærrom underetasje:
Bod 1: Malt betonggulv, malte vegger kombinert med panel og panel i tak
Innredning: 1 m garderobeløsning
Bod 2: Malt betonggulv, malte vegger kombinert med panel og panel i tak

Primærrom 1. etasje:
Stue:
Vinyl på gulv, malt panel på vegger kombinert med panel på vegger og tak.
Utgang til terrasse mot vest.
Utstyr: 1 stk. ildsted

Spisestue:
Vinyl på gulv, malt strie på vegger og panel i tak.
Utgang til terrasse mot nord-vest.

Kjøkken:
Parkett på gulv, malt strie på vegger med fliser over benkeplate og panel i tak. Innredning: Laminert kjøkkeninnredning med sålbenkebbeslag og opplegg for oppvaskmaskin

Soverom.
Vinylbelegg på gulv, malte strie kombinert med malt panel på vegger og panel i tak.

Frittstående sportsbod(utendørs):
Støpt plate mot grunn. Bindingsverk med utvendig trekledning. Taket er i pultaks form og tekket med papp. Renner av plastbelagt metall. Overheng for utvendig lagring

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

Boligen er oppført av normalt solide materialer og er godt vedlikehold. Det er foretatt noe oppgraderinger etter byggeår. Nevner
her at vinduer og terrassedører er av nyere dato. Når det gjelder innvendig er både bad og kjøkken er oppgradert i senere tid av
ukjent etableringsår. Utover dette framstår i hovedsak boligen som fra opprinnelig byggeår og framstår i bruksmessig god stand. Av tiltak anbefales det en oppgradering av vaskerommet samt etablering av mekanisk avtrekk fra begge våtrommene.

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig:
Eiendommen ligger i Romolslia ca 5 km sør for Trondheim sentrum. Nærområdet består i all hovedsak av blokkbebyggelse
kombinert med rekkehus/småhus og vurderes attraktivt for barnefamilier. Området ble utbygd på 1970 Tallet.
Boligen er på 1 etasje over sokkel/underetasje som ligger i et veletablert borettslag. Det er god offentlig kommunikasjon, og kort vei til servicefunksjoner som dagligvare, skole og barnehager. Boligen har god lokal beliggenhet med både nord og sørvendte terrasser/uteplasser som gir gode solforhold. Det er gode referanser på tilsvarende objekter som gir godt grunnlag for markedsverdien. Eiendommen betraktes å være enkel å omsette i dagens marked.
Merk at andel fellesgjeld/felles formue ikke er medregnet i markedsverdien.
Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 2 950 000

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av
situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser
etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Skifte Eiendom oppdragsnummer

311-17-0026

Eiendomsmegler1 oppdragsnummer

31170201

Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink
finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av
finansiering.

Vedlegg

- Tilstandsrapport med verditakst, datert 15.12.2016
- Boligopplysninger fra TOBB, datert 30.11.2016
- Tilleggsinfo fra TOBB
- Godkjente byggetegninger
- Vedtekter
- Husordensregler

Salgsoppgave opprettet

10.05.2017

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og skifte.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

Det er kun en bruksenhet i boligen.

Forkjøpsrett

Andelseier(e) kan kun eie en andel. Andelseier må selv bebo
leiligheten. Kun fysiske personer kan eie andel. Stat,
kommune, fylkeskommune m.fl. kan likevel eie andel eller
andeler opp til 10% av andelene i borettslaget, der det er fem
eller flere andeler. Det kan være fastsatt i vedtektene at stat,
kommune, fylkeskommune, boligbyggelag, institusjon eller
sammenslutning med samfunnsnyttig formål og dessuten
arbeidsgiver som skal leie ut boligen til sine ansatte, kan eie
opp til 20% av andelene i tillegg. Kjøper av andelen må
godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig.
Kjøper bærer selv risikoen for at godkjenning blir gitt og må
videreselge boligen for egen regning og risiko dersom styret
ikke godkjenner kjøper som ny andelseier.

Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for:
1. Andelseier i borettslaget
2. Nærmeste nærstående av andelseier i borettslaget.

Forkjøpsretten vil bli avklart i etterkant av akseptert bud.
Kjøpers erverv er betinget av at forkjøpsrett ikke blir benyttet.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Eivind Andre Løkken
Eiendomsmegler/Faglig leder/avdelingsleder
EiendomsMegler1
m: 99576155

Prosjektleder Skifte Eiendom

Skifte eiendom
Torstein Madsen
48 99 86 99
torstein.madssen@skifte.no

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Rolig, Kabel-TV, Umøblert, Hage, Utsikt, Vaktmester-/vektertjeneste, Bilvei frem

FINN-kode: 98443728
Gårdsnummer: 193
Bruksnummer: 3
Adresse: Langhaugen 6D
Postnummer: 7029
Poststed: Trondheim
Bruksareal (m2): 121
Bruttoareal (m2): 111
Byggår: 1973
Antall soverom: 4
Antall rom: 5
Eierform: Andel
Fasiliteter: Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Rolig, Kabel-TV, Umøblert, Hage, Utsikt, Vaktmester-/vektertjeneste, Bilvei frem

Beliggenhet

Kontakt

Eivind Andre Løkken

Telefon: +47 995 76 155

E-post: Eivind.Lokken@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.