Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eldre forsamlingslokale godt beliggende i Fosnavåg

Lisjebøvegen 2

Prisantydning:

150 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 150 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

6090 Fosnavåg

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 37 bnr. 29 i Herøy (m.r.) kommune

Prisantydning

150 000

Verditakst

Utført av : INGENIØR Rune Stavseng
Takstdato : 04.12.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 366 867,-
Teknisk verdi : 3 366 867,-

Parkering

Det er mangelfull parkering på eiendommen.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 645 kvm

U.etasje: 260 m²
1.Etasje: 290 m²
Loft: 80 m²
Mesanin: 15 m²

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Annet

Byggeår

1939

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 969,8 m².
Beskaffenhet:Eiendommen ligger i skrånende terreng og tomten er opparbeidet med forstøtningsmurer, natursteinmurer, asfalt og gruset innkjørsel og bil oppstillingsplass.

Kort om eiendommen

Forsamlingslokale som tidligere har vært benyttet av lokalt Heimevern, HV-mannskap.
Eiendommen står idag tom og det er ingen aktivitet i huset. Bygget er på 3 etasjer og er oppført ca. 1939. Det er tilbygg mot nord og mot nord/vest. Bygget fremstår med mangelfullt vedlikehold og står foran oppgraderinger og vedlikehold.

Beliggenhet

Eiendommen grenser til Herøy Videregående skole, og like sør for Herøy kirke. Det er også barneskole, svømmehall, idrettsanlegg med mer i området.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, Lisjebøvegen.

Innhold

Eiendommen er over 2 etasjer samt loft.
Underetasje er på ca. 242 m² og inneholder lagerlokaler, kjøkken, og oppholdsrom.
1. etasje er på ca. 300 m² og inneholder lagerlokaler, forsamlingslokale samt oppholdsrom.
Loftet er på ca. 84 m² og inneholder lagerlokaler, oppholdsrom.
I tillegg er det en mesanin på 16 m².

Standard

Byttet fremstår med mangelfullt vedlikehold og står foran betydelige oppgraderinger og renovering. Det er pågående fukt lekkasjer fra utvendig terreng gjennom yttervegger/grunnmur i underetasjer. Det er god takhøyde i etasjene.

For ytterligere informasjon om tilstand se vedlagt takstdokument utført av Ingeniør Rune Stavseng av 04.12.2019.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Ferdigattest

Finnes ikke, jfr. kommunal info.

Regulering

Området er regulert til "Undervisning". Det er reguleringsplan for Campus Fosnavåg som gjelder.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0062

Meglers oppdragsnummer

48190034

Vedlegg

Vedlegg 1 - Verditakst utarbeidet av Ingeniør Rune Stavseng
Vedlegg 2 - Grunnbok gnr. 37 bnr. 29
Vedlegg 3 - Opplysninger fra Herøy kommune
Vedlegg 4 - Matrikkelrapport
Vedlegg 5 - Reguleringskart
Vedlegg 6 - Tegnforklaringer regulering
Vedlegg 7 - Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 8 - Situasjonskart
Vedlegg 9 - kommunal ledingskart
Vedlegg 10 - Avtale mellom kommunen og Forsvaret
Vedlegg 11 - Energimerke
Vedlegg 12 - Utkast til kjøpekontrakt
Vedlegg 13 - Budskjema

Vei, vann og avløp

Adkomst: fra offentlig vei
Vann: Offentlig tilknyttet via private stikkledninger
Avløp: Offentlig tilknyttet via private stikkledninger

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Meglere:
Bjørn - Erik Fosseide
M: 46 42 38 50
E: bjorn-erik.fosseide@em1.no

Kjell Paulsen
M: 90 86 32 90
E: kjell.paulsen@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg (megler)
Bjørn-Erik Fosseide
Bjorn-Erik.Fosseide@em1.no
46 42 38 50

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse. Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befant seg i ved visningen uten videre rydding og rengjøring.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler.
FINN-kode: 165873954
Gårdsnummer: 37
Bruksnummer: 29
Adresse: Lisjebøvegen 2
Postnummer: 6090
Poststed: Fosnavåg
Bruksareal (m2): 645
Bruttoareal (m2): 645
Byggår: 1939
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Bjørn-Erik Fosseide

Telefon: +47 464 23 850

Telefon: +47 464 23 850

E-post: Bjorn-Erik.Fosseide@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.