Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Boligtomt i Mågerølia 10 på Tjøme i Færder kommune

Mågerølia 10

Prisantydning:

1 800 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 800 000,-

Totalpris: 1 800 000,-


Postnummer/poststed

3145 Tjøme

Eiendomsbetegnelse

Gnr.212 Bnr.140 i Færder kommune
Med eiendommen medfølger realsameie - 1/14 av Gnr. 212, Bnr. 142 (lek og miljøstasjon) og 1/14 av Gnr. 212, Bnr. 143 (felles adkomst/veigrunn)

Prisantydning

1 800 000

Verditakst

Takstdato : 22.08.2019
Markedsverdi : 1 800 000,-

Kommunale avgifter

Tomten er ubebygget og det betales ikke kommunale avgifter i dag
Oversikt over kommunens tekniske gebyrer ligger vedlagt salgsoppgaven.

Parkering

Det må ettablerer parkering på egen tomt.

Eiendomstype

Boligtomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 1214 kvm.
Beskaffenhet: Tomten ligger høyt og fritt med meget gode solforhold og flott sjøusikt mot norvest mot innseilingen til Vrengensundet. Tomten er lett skrånende dels bratt og består av fjell med svaberg dels krattskog.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et barnevennlig og naturskjønt boligområde på Mågerø, ca. 7 km fra Tjøme sentrum og ca. 17 km fra Tønsberg sentrum. Fra eiendommen er det kort vei til sjøen og idylliske friområder med turløyper, noe som gir gode rekreasjonsmuligheter på helårsbasis.

Fra eiendommene er det ca. 6,5 km tl Tjøme sentrum med bl.a. Tjøme Golfklubbs idylliske anlegg, en meget velholdt og utfordrende Dobbel Ni bane av høy kvalitet. Videre har Tjøme Tennisklubb to flotte Hard Court baner, som ligger rett ved siden de to kunstgress fotballbanener. Tjøme har også et aktivt idrettslag innen håndball og fotball, samt en flott aktivitetspark med utfordringer for store og små.

Legg gjerne turen til populære Verdens Ende med sine mange svaberg, småholmer og vakre natur. Her er det nydelig utsikt utover havet, samt fine bade- og fiskemuligheter. I området ligger også Stall Verdens Ende med rideskole og rideleir.

Et besøk til Færder Nasjonalpark kan gi flotte naturopplevelser i et av landets viktigste områder for kystnært friluftsliv. Et besøk på Tjøme Kunst og Kultursenter kan absolutt anbefales. Her er det galleri, kafé og spennende forestillinger.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Mågerø verft og ligger ca. 100 m fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 20 min til Hvasser, ca. 20 min til Verdens Ende, ca. 10 min til Nøtterøy, ca. 30 min til Tønsberg, ca.1 time til Drammen, samt 1 time og 30 min til Oslo.

Eiendommen har skolebussordning til Lindhøy barneskole og Haug ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Adkomst

Fra Tønsberg følger du FV308 mot Tjøme. Ta Østveien til venstre etter Vrengenbroen og følg denne veien til du får avkjøring til Mågerø på venstre hånd. Følg veien frem til Mågerø marina. Mågerølia går så opp til høyre. Følg veien og eiendommen ligger på høyre side, bak miljøstasjonen. Det vil bli skiltet med DNB Eiendom visningsskilt ved fellesvisninger.

Eiendom

Mågerølia 10.
Gnr. 212, Bnr. 140.

Gnr. 212, Bnr. 140 har rett og plikt til medlemskap i Mågerølia huseierforening. I Mågerølia huseierforening vil det være tilsammen 14 eiendommer som har som formål og drifte og forvalte de fellesareal, felles anlegg og felles infrstruktur som tilhører de 14 eiendommene og dessuten å fremme felles interesser. Fellesareal er eiendommene med gnr. 212, bnr. 142 (lek og miljøstasjon) og bnr. 143 atkomst/veigrunn, som vist på vedlagte kartkopi i salgsoppgaven, hvor det er et realsameie med 1/14 på hver av de 14 eiendommene

Beskaffenhet

Ubebygget boligtomt. Tomten overtas slik den er på besiktigels eog vil ikke bli ytterligere ryddet eller opparbeidet.

Vei, vann og avløp

Tomten er ikke koblet på vann og avløp.
Offentlig vann og avløpstilkobling ca. 10 meter fra tomtegrense mot sydøst (iht takstmann Anders Kjær.

Privat innkjørsel sammen med gnr. 212, bnr. 141 må etableres.

Gebyrregulativ forfremtidige kommunale avgifter og tilkoblingsgebyr er vedlagt i salgsoppgaven.

Oppgjør/Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen / kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, og Forsvaret - Nåværende, vedtatt 03.09.2015.

Det gjøres oppmerksom på at det er boplikt på Tjøme og at ny eier av den grunn må underskrive på egenerklæring av konsesjonsfrihet (null konseskjon) i denne forbindelse.

Kjøper er kjent med dagens reguleringsformål for eiendommen og vil fra overtagelsen av eiendommen overta den fulle og hele risiko for eventuelle fremtidige regulerings-endringer/tiltak som måtte berøre eiendommen.

Tinglyste bestemmelser

Gnr. 212, Bnr. 140 ble skilt ut fra Bnr. 212, Bnr. 3 Forsvarsbygg. I den forbindelse ble totalt 18 forskjellige tinglyste avtaler på Bnr. 212, Bnr. 3 også overført Gnr. 212, Bnr. 140. Enkelte av disse vil bli slettet i Gnr. 212, nr. 137 og noen vil bestå.

Disse tinglyste avtalene hefter derfor i Gnr. 12, Bnr. 137 uten at de er innhentet av megler:

- Dagbok 900020, tgl. 03.06.1835: Utskifting
- Dagbok 990217 tgl. 13.12.1888: Bestemmelse om gjerde
- Dagbok 900382 , tgl. 14.07.1921: bestemmelse om vannrett
- Dagbok 298, tgl. 19.01.1950: Bestemmelse om gjerde
- Dagbok 1228, tgl. 23.05.1955: Bestemmelse om vannrett
- Dagbok 70, tgl. 10.01.1959: Jordskifte
- Dagbok 455, tgl. 05.02.1964:Jordskifte
- Dagbok 990042, tgl. 22.10.1966: Elektriske kraftledninger
- Dagbok 3400, tgl. 14.07.1970: Erklæring/avtale
- Dagbok 2924, tgl. 02.06.1975: Erklæring/avtale
- Dagbok 3082, tgl. 28.05.1976: Erklæring/avtale
- Dagbok 1766, tgl. 03.02.2006: Elektriske kraftledninger
- Dagbok 876535, tgl. 19.10.2012: Erklæring/avtale

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0029

Meglers oppdragsnummer

613190023

Vedlegg

Verdivurdering av boligtomt
Vedtekter for Mågerølia huseierforening m/kartutsnitt
Skjøte for gnr. 212, bnr. 142 og 143
Kommuneplanskart
Rapport fra matrikkelenhet
Situasjonskart
Gebyrregulativ Færder kommune
Mal kjøpekontrakt
Budskjema

Salgsoppgave opprettet

29.08.2019

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Tor Olav Strandskog
E-post: tor.olav.strandskog@dnbeiendom.no
Telefon: 913 40 063

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Trond Nordby
trond.nordby@forsvarsbygg.no
93 40 55 87

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre rydding av tomten. Tomte overleveres som ved besiktigelse. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 156746126
Gårdsnummer: 212
Bruksnummer: 140
Adresse: Mågerølia 10
Postnummer: 3145
Poststed: Tjøme
Tomtestørrelse (m2): 1214

Beliggenhet

Kontakt

Tor Olav Strandskog

Telefon: +47 913 40 063

Telefon: +47 913 40 063

E-post: Tor.Olav.Strandskog@dnbeiendom.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.