Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lund - Rekkehus med sentral beliggenhet i Marvika

Marviksveien 113C

Prisantydning:

2 980 000,-

Låneverdi: 2 700 000,-

Verditakst: 2 980 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

4632 Kristiansand s

Eiendomsbetegnelse

Gnr.152, bnr.2225 og 1/12 av fellesarealet på gnr. 152, bnr. 2086 i Kristiansand kommune, som utgjør et areal totalt på ca. 860 kvm. Fellesarealet skal forvaltes av fellesskapet/velforening for de 12 eierne.

Prisantydning

2 980 000

Verditakst

Utført av: Roy Andersen
Takstdato: 19/12-2017
Teknisk (byggmassenes) verdi: 1 790 744,-

Ligningsverdi

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter at eiendommen er overført til ny eier.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Vil bli fastsatt etter at eiendommen er overført til ny eier.

Parkering

Parkering på felles utvendig oppstillingsplass.

Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av el-biler i borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke.

Oppvarming

Vedovn i stue.
Elektrisk oppvarming for øvrig.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 93 kvm, Bruksareal: 123 kvm

1.Etasje: 45
2.Etasje: 41
Kjeller: 37

Arealene er oppgitt av takstmannenpå grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også o P-Rom.Dette kan være beboelsesrom somligger i kjeller , loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumenter. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges , selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Rekkehus

Byggeår

1953

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 110 kvm.
Beskaffenhet: Frikjøpt tomt med en liten plen foran huset.
Ellers asfaltert gårdsplass som er felles for boligene i område, med parkeringsplasser.

Kort om eiendommen

Rekkehus med sentral beliggenhet i Marvika. Like ved er det hyggelig grøntareal med lekeplass.
Boligen fremstår med enkel standard.

Beliggenhet

Attraktiv og solrik beliggenhet på Lund med kort vei til sjøen, barnehage, skole, turterreng og til butikker. Sør-Arena, idrettsanlegg på gamle
Kristiansand Stadion ligger like ved. Barnevennlig og rolig boligområde.

Adkomst

Boligen er godt merket med EiendomsMegler1 "til salgs-plakat". Ved fellesvisning vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra EiendomsMegler1. Velkommen til en hyggelig visning, og en god boligopplevelse.

Se forøvrig kartmateriell på finn.no, eller kontakt megler for mer detaljert veibeskrivelse.

Innhold

1. etg.
P-ROM: Vindfang, stue, kjøkken og stue.
Det er utgang fra stue til tomten.

2. etg.
P-ROM: Gang, bad og 3 soverom

Kjeller: P-ROM: Vaskerom.

S-ROM: Kjellerrom og boder.

Standard

Boligen fremstår med følgende standard:

Stue
Belegg på gulv og malte vegger i stuen.
Vedovn.
Det er utgang fra stuen til hage.

Kjøkken
Hvit kjøkkeninnredning. Opplegg for oppvaskmaskin.
Belegg på gulv og malte vegger.

Soverom
Belegg på gulv og malte vegger.

Bad
Belegg på gulv og Fibo Trespo plater på vegger.
Badekar. Servant med skapinnredning.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

19.12.2017:
Boligen er oppført i ca. 1953. Boligen er pusset opp utvendig med nyere kledning, nyere takstein og beslag samt vinduer og
ytterdører fra 2013. Innvendig fremstår standarden som normal enkel. Ut fra alder fremstår boligen således som normalt
vedlikeholdt og i normal teknisk stand. Normal oppussing er påkrevd og man må være obs på at bedre lufting på loft bør
etableres. På loft bør man også tileggsisolere i bjelkelag mellom loft og 2. etg. Gulv i alle etg. er ikke helt rette. Noe knirk er også
registrert. Forøvrig må hele rapporten leses.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest av 21.01.1954. Kopi av denne følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig.
Reguleringsplan: Marvika vedtatt 31.01.1953.

Plan under arbeid i nærområde:
Kongsgård/Vige-Havneområde.
Saksbehandler Lindjord tl. 98243015.

Det er også vedtatt reguleringsplaner for områdene Marviksletta senterområde og Roligheden Gård.
Marviksletta senterområde har planer om blokk bebyggelse og næring, denne planen følger vedlagt i prospektet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon om disse planene.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-17-0058

Eiendomsmegler1 oppdragsnummer

77170098

Finansiering

Eiendomsmegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank 1.
Kontakt din megler om dette.

Vedlegg

Tilstandsrapport
Ferdigattest
Digitalt eiendomskart
Reguleringskart og bestemmelser
Regulering Marvikssletta

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og skifte.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

Det er kun en bruksenhet som selges.
For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.
besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som
er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til
profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8. Åpenbare og synlige feil og mangler ved eiendommen/ boligen behøver ikke å være beskrevet i salgsprospektet eller vedleggene til dette. Det anbefales derfor at du tar en grundig gjennomgang av eiendommen, gjerne sammen med en bygningskyndig, før du bestemmer deg for å legge inn bud. En forutsetning for salget
er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at
selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
Eiendommen selges etter prinsippet ytelse mot ytelse, d.v.s. ingen forskuddsbetaling.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Janne Fjellvang
Mob 48117278
Mail: janne.fjellvang@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg prosjekt og avhending, att. Trond Knut Nordby

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
EN HANDEL
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt
til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen,
herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere
"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler
setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Ingen servitutter registrert.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig
til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi
av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til
budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger.
For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler
om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert
og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å
legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud
kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av
megler og kan formidles til selger og andre interesserte.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg prosjekt og avhending, dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG
Når man kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige
forventninger og man må ikke tro den er som en ny bolig.
Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter
avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og manglerbehøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i
vedleggene til denne. Vi anbefaler at du tar en grundig
gjennomgang av hele eiendommen/boligen, gjerne sammen
med en bygningskyndig, før du bestemmer deg for å legge inn
bud. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning,
er normalt ikke en mangel. Kjøper må ha som utgangspunkt at
slitasje og elde er normalt og forventbart. Husk at alle
bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid.
Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik strengt, det vil
si at noen negative overraskelser må aksepteres.
Dersom kjøper oppdager forhold han mener er vesentlige og
som dermed kan være en mangel etter avhendingsloven,
stiller loven krav om at kjøper reklamerer snarlig og innen
rimelig tid overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi
anbefaler at reklamasjon fremmes umiddelbart etter at man
oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Ta kontakt med megler, Protector Forsikring, HELP forsikring
om det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du
oppdager forhold du mener er en mangel.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
FINN-kode: 111842994
Gårdsnummer: 152
Bruksnummer: 2225
Adresse: Marviksveien 113C
Postnummer: 4632
Poststed: Kristiansand S
Bruksareal (m2): 123
Bruttoareal (m2): 93
Byggår: 1953
Antall soverom: 3
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 110

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Janne Fjellvang

Telefon: +47 481 17 278

E-post: janne.fjellvang@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.