Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Boligtomt i Mellomlia på Finnsnes.

Mellomlia 44

Prisantydning:

650 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 650 000,-

Totalpris: 650 000,-


Postnummer/poststed

9300 Finnsnes

Eiendomsbetegnelse

Gnr.46 Bnr.529 i Lenvik kommune

Prisantydning

650 000

Verditakst

Utført av : Yngve Bruhaug
Takstdato : 18.09.2018
Markedsverdi : 650 000,-

Kommunale avgifter

Årsprognose er kr. 544 for 2018
Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.
Ved boligbygging må det forventes en økning i kommunale avgifter.
Avgiften betales over fire terminer.

Eiendomstype

Boligtomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 700 m².

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Finnsnes i Lenvik kommune. Finnsnes by er regionssenteret for Midt-Troms, noe som gir et aktivt og spennende bymiljø. Eiendommen ligger fint til i populært boligområde og har gangavstand til offentlig kommunikasjon, barnehager og skoler i alle trinn.

Midt på Finnsnes finner du vakre Finnsnesvannet hvor det er etablert utescene, fontene, flytende småhus på sommerstid og lyspark i adventstiden. I tillegg er området dedikert til barna, og det er etablert en stor lekeplass med forskjellige lekeapparat for barn i alle aldre.

Kulturhuset ligger like ved Finnsnesvannet og kan by på konserter, forestillinger, kino og teater. Ved Hurtigbåtterminalen finner vi Kunnskapsparken, hvor det er folkebibliotek og studiesenter.

Kommunen har et stort og bredt utvalg av lag og foreninger, noe for alle og en hver. Her finner du blant annet turnforening, skytterlag, handballforening og korforening for å nevne noe. Folkebadet Finnsnes er også et godt alternativ hvor hele familien kan ta en tur i bassenget. Her er det svømmeforening hvor svømmere i alle aldre kan delta.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet COOP Extra, KIWI, Rema 1000 og Eurospar på Finnsnes. Ønsker du ytterligere servicetilbud ligger kjøpesentrene Amfi og Kvistad sentralt plassert på Finnsnes.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og nærmeste holdeplass ligger ca. 550 meter fra eiendommen. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Finnsnes, 4 min til Finnfjordbotn, 17 min til Sørreisa, 31 min til Gibostad og ca. 40 min til Bardufoss flyplass.

Eiendommen har kort vei til Finnsnes barneskole og Finnsnes ungdomsskole. I tillegg ligger Nordborg videregående skole på Finnsnes. Senja videregående skole har avdeling i Finnfjordbotn og på Gibostad. Lenvik kommune har til sammen tolv kommunale barnehager, tre private barnehager og god barnehagedekning.

Adkomst

Eiendommen ligger ca. 3 km øst for Finnsnes sentrum. Benytt kartskisse i nettannonsen for nøyaktig beskrivelse fra din posisjon.

Eiendom

Skrånet, østvendt og uopparbeidet tomt.

Vei, vann og avløp

Offentlig adkomst, vann og avløp til tomtegrensen.

Oppgjør/Overtagelse

Etter avtale.

Regulering

Eiendommen er regulert gjennom reguleringsplan "Reguleringsendring Skogen1, nå kalt Mellomlia" id nr. 120.
Delareal ca. 689 m² regulert til Boliger, Felt S.
Delareal ca. 11 m² regulert til Felles avkjørsel.

Eiendommen omfattes av kommunedelplan for bynære områder, id nr. 201601.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må foreligge og undertegnes av partene og kommunen.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutt som kan være av interesse å lese innen budgivning. Denne kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Dok.nr.: 6850, tinglyst 05.12.1995.
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE.

I hht tinglyst rettighet, dok.nr. 6850, skal eiendommene 46/445, 529 og 530 delta i utgiftene ved opparbeidelse og vedlikehold av adkomstvei som ved reguleringsplanen er forbeholdt den husgruppe som eiendommene er del av. Kjøper må regne med kostnader tilknyttet dette.

I flg. brev fra Lenvik kommune, datert 20.4.18, har kommunen avslått tilbud om kjøp av eiendommen jf. punkt 1 i dok.nr. 6850.  Brev er vedlagt i salgsoppgaven.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-18-0018

Meglers oppdragsnummer

21218097

Vedlegg

Verditakst, datert 18.09.2018
Dok.nr. 6850
Bekreftelse fra Lenvik kommune ang. forkjøpsrett.
Matrikkelrapport
Målebrev
Planopplysninger
Reguleringsplankart
Kommuneplankart
Ledningskart
Vegstatuskart
Grunnkart
Gårdskart
Budskjema

Visning

Tomt - visning på egenhånd. Ta kontakt med megler ved annet behov.

Avtalebetingelser

Kjøpesum samt omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto senest 2 virkedagen før overtagelsesdato.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Cecilie-Marie Storslett
Eiendomsmegler
cm.s@eiendomsmegler1.no
Telefon: 92 20 77 51Hilde Johansen
Saksbehandler
Telefon: 97 63 71 12
hilde.johansen@eiendomsmegler1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Randi K. S. Gotliebsen
randi.gotliebsen@forsvarsbygg.no
Telefon: 99 43 12 22

Diverse opplysninger

Eiendommen overleveres som ved besiktigelse. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

BYGGEMELDING
Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 136278152
Gårdsnummer: 46
Bruksnummer: 529
Adresse: Mellomlia 44
Postnummer: 9300
Poststed: Finnsnes
Tomtestørrelse (m2): 700

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Cecilie-Marie Storslett

Telefon: +47 922 07 751

Telefon: +47 922 07 751

E-post: cecilie-marie.storslett@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.