Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Melværvågen Fiskerihavn i Askvoll kommune

Melværvågen Fiskerihavn i Askvoll kommune

Prisantydning:

150 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 150 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

6987 Bulandet

Eiendomsbetegnelse

Rettighetene til moloene og kaien er basert på grunneiererklæringer ved etablering. Eiendommen er ikke matrikulert som egne enheter på Kystverket. Kystverket er kun eier av moloene og kaia, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæringene eller hvis du har spørsmål knyttet til disse.

Prisantydning

Kr.: 150.000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering. Grunneiererklæringer fra gnr 61, bnr 1 og 3 fra 1975.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Melvær/Værlandet i Askvoll kommune med GPS-Koordinater: 61.29907, 4.66437.

Nærområdet består av et eldre naust og ei sjøbod samt noen frittliggende eneboliger og landbrukseiendommer.

Adkomst

Moloen har adkomst via veier i området. Moloen har veirett sikret i grunneiererklæringer.

Eiendom

Melværvågen fiskerihavn er beliggende på Melvær/Værlandet i Askvoll kommune.

Havnen ble etablert i ca.1977 og består av en molo som er ca. 60 meter lang. Moloen består av en steinfylling med støpt plate som har ca. 3 meters bredde. Moloen ender i en holme som forlenger skjermingsfunksjonen. Moloen har en god funksjon som skjerm for bryggen på innsiden av moloen, samt bygningsmassen som ligger på land.

I grunneiererklæringen har eier av moloen en bruksrett på et nærmere angitt område på holmen og et område på motsatt side i havna. Se grunnerklæringer for kart vedr. disse bruksrettene.

Moloen og det naturlige havnebassenget utgjør et areal på ca. 5 mål, selve moloen ca. 700 kvm. Moloen har ei total lengde på ca. 60 meter. Selve skjermingen med molo og den ytre holmen utgjør ca. 100 meter, men holmen og kaia på holmen inngår ikke i Kystverkets anlegg.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0039

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne forsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Ta kontakt for å få tilsendt budskjema.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.
FINN-kode: 164350071
Gårdsnummer: 61
Bruksnummer: 1
Adresse: Melværvågen Fiskerihavn i Askvoll kommune
Postnummer: 6987
Poststed: Bulandet
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.