Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Molo / fiskerihavn på Vikebukt i Giske kommune

Molo / fiskerihavn på Vikebukt. Sydsiden av Vigra

Prisantydning:

1 500 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 500 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

6040 Vigra

Eiendomsbetegnelse

Beliggende på umatrikulert grunn i Giske kommune. Ved Gnr.: 6, Bnr.: 26..

Prisantydning

1 500 000

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg / fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Koordinater: 62.542346, 6.068797.

Eiendom

Vikebukt fiskerihavn ligger på sydsiden av Vigra. Anlegget består av en 365m lang rausmolo med dekke og brystvern i betong. Det er bygd 2 allmenningskaier, den ytterste kaia er eid av Kystverket og inngår i avhendingen sammen med moloen. Ytterst på moloen står en lanterne som også for ettertiden vil være Kystverkets eiendom.

I tillegg til den private kaien er her etablert en egen småbåthavn med 2 mindre moloer, sjøsettingsplass for småbåter, kai og 3 flytebryggeanlegg. Lenger ute ved innerste kai er også utlagt en flytebrygge med landfeste i moloen. Disse er etablert med tidsbegrenset tillatelse fra Kystverket og er ikke med i salget.

Det er støypt molotopp med bredde på ca. 3,6 m og 0,9m høyt brystvern i hele moloens lengde. Det er videre tilordnet 7 stk. landfester der noen har trappeløp ned til vann. På utsiden av brystvern er det montert 10 lysmaster i mololengde. Disse er montert og driftes av kommunen.

Kystverket sin kai består av stedstøpt betong på betongsøyler med frontskjørt og fenderverk og 3 pullerter. Med et areal på ca. 200kvm. Tverrmoloen og den andre kaien er ikke i Kystverket sitt eier, og er følgelig ikke en del av avhendingen.

Brukere av småbåtanlegget, privat kai og privat flytebrygge, samt Kystverket må ha fortsatt tilkomstrett.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunnerklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Tinglyste bestemmelser

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0024

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154159233
Gårdsnummer: 6
Bruksnummer: 26
Adresse: Molo / fiskerihavn på Vikebukt. Sydsiden av Vigra
Postnummer: 6040
Poststed: Vigra
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.