Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg / fiskerihavn på Blindheim i Giske kommune

Moloanlegg / fiskerihavn på Blindheim. Nordsiden av Vigra

Prisantydning:

350 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 350 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

6040 Vigra.

Eiendomsbetegnelse

Beliggende på Gnr.4 Bnr.3 i Giske kommune

Prisantydning

350 000

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg / fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering på Gnr.: 4, Bnr.: 3 i Giske kommune.

Beliggenhet

Koordinater: 62.569016, 6.052412.

Eiendom

Moloanlegg / fiskerihavn på Blindheim i Giske kommune.

Anlegget består av en oppmurt molo med betongdekke på øvre mololøp, og murt naturstein i overflate på nedre mololøp, samt brystvern i betong. Det er tilordnet trappeløp i betong for å ta opp nivåskille.

Del av indre mololøp har ytterside av betong og innside som oppmurt molovegg. Ytre mololøp har oppmurt moloveggar på begge sider.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunnerklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.
- Det står en eldre fyrlykt på havnen som er tilhørende Kystverket. Denne er ikke en del av avhendingen.
- Fra landsiden er det etablert sjøsettingsplass og felles naust. Dette er ikke en del av avhendingen.
- Eiendommen er fredet.
- Det finnes navigasjonsinstallasjon på moloen. Kjøper gir Kystverket varig rett til å oppføre og ha stående en navigasjonsinstallasjon på moloen.

Tinglyste bestemmelser

Erklæring/Avtale vedr. Moloanlegg er tinglyst på Gnr.: 4, Bnr.: 3 i Giske kommune. Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0022

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154155643
Gårdsnummer: 4
Bruksnummer: 3
Adresse: Moloanlegg / fiskerihavn på Blindheim. Nordsiden av Vigra
Postnummer: 6040
Poststed: Vigra
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.