Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Enebolig og frittstående garasje i et attraktivt boligområde i Strand I feltet.

Myrbergveien 8

Prisantydning:

2 500 000,-

Låneverdi: 2 300 000,-

Verditakst: 2 500 000,-

Totalpris: 2 500 000,-


Postnummer/poststed

8406 Sortland

Eiendomsbetegnelse

Gnr.1 Bnr.132 i Sortland kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Prisantydning

2 500 000

Verditakst

Utført av : Takstteam Vesterålen
Takstdato : 05.04.2017
Markedsverdi : 2 500 000,-
Ligningsverdi : 675 620,-
Ligningsverdi pr. : 23.03.2017

Ligningsverdi

Formuesverdien er beregnet på Skatteetatens boligkalkulator
og gjelder som primærbolig.

Kommunale avgifter

Kr. 21 886
Det er 2 terminer i året. Kommunale avgifter dekker vann, avløp, feiing og eiendomsskatt.
Renovasjon tilkommer og avhenger av beholderstørrelse. pr. år.

Parkering

Gode parkeringsarealer på egen gårdsplass og for 1 bil i garasje.

Oppvarming

- Panelovner på vegg.
- Gulvvarme på baderom.
- Ovn for fast/ flytende brensel i stue. Mest sannsynlig oljetank plassert i terreng under veranda.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 164 kvm, Bruksareal: 193 kvm

1.Etasje: 101
Kjeller: 92

Arealene er oppgitt av takstmannenpå grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også som P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Enebolig

Byggeår

1982

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 750 kvm.
Beskaffenhet: Opparbeidet tomt med plen.

Kort om eiendommen

Innholdsrik enebolig og frittstående enkel garasje i et attraktivt og barnevennlig boligområde i Strand I.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og familievennlig boligområde på Strand, ca. 3,5 km fra Sortland sentrum. Nærhet til flotte turområder, dagligvarebutikk, skole, barnehage og offentlig kommunikasjon.
Sortland by og regionsenter i Vesterålen har et godt utbygd service og forretningstilbud, variert skoletilbud samt gode kommunikasjoner med buss og båt.

Adkomst

Veibeskrivelse fra rundkjøringa i Sortland sentrum:
Kjør nordover på Vesterålsgata og følg veien 1km. Ta til høyre i neste rundkjøring og kjør over Sortlandsbrua. Ta til høyre på Strand og følg veien 1,3km og ta til venstre inn på Fjellveien. Kjør ca 230m og ta til høyre inn på Myrbergveien. Kjør ca 140m. Eiendommen ligger nå på venstre side.

Innhold

Kjeller inneholder trappegang, kjellerstue, bad, gang, vaskerom og 3 boder.
1. etasje inneholder vindfang, trappegang med trapp til kjelleretasje, stue, kjøkken, 3 soverom og bad.

Standard

Kjøkken har innredning med god skap- og benkeplass, profilerte fronter, benkebeslag, plass for komfyr og kjøleskap og opplegg for oppvaskmaskin. God plass for spisebord.

Bad 1 etg har badekar, toalett og baderomsinnredning med servant.
Bad kjelleretg. har dusj, toalett og servant.
Vaskerom kjelleretg. har opplegg vaskemaskin, stål skyllekar og 200 liters varmtvannsbereder.

El- anlegg:
Sikringsskap i vindfang med krussikret anlegg. Hovedsikring 50 amp. 12 sikringskurser. Jordfeilbryter på kurs 10.

Vann/ Avløp:
Vannledninger som synlige kobberrør.
Avløpsledninger av plast.
Montert utekrane.

Røykvarslere og pulverapparat.
Luftbehandling:
- Mekanisk ventilasjon.
- Ventiler i yttervegger.

Innvendige overflater:
Gulv har laminat, fliser, vinyl og våtromsbelegg. Malt betong/ betong på øvrige gulv i kjeller.
Vegger har malt strie, fliser, våtromsbelegg og malt puss.
Himlinger har malte plater.

Eiendom

Bolig oppført på murt grunnmur, stedvis innvendig utlektet og mulig isolert med antatt morenemasser i grunnen.
Gulv i kjeller utført som betonggulv, sannsynligvis/ forutsatt i tidsmessig utførelse (hensyntatt alder).
Normalt ble det benyttet diffusjonssperre/ plastfolie ved byggeår. Stedvis oppforet og sannsynlig isolert (tilfarergulv).
Yttervegger i 6"/ 15 cm. bindingsverk, sannsynligvis i standard utførelse og isolasjonsmengde iht.byggeår. Utvendig stående bordkledning. Utvendig pusset grunnmur. Vinduer med isolerglass i trekarmer og ytterdør av tre med glass. Standard balkongdør og kjellerdør av tre. Adkomstrapp i strekkmetall og kjellertrapp i betong. Veranda med adkomst fra stue og terreng i treverkskonstruksjon med spaltegulv og rekkverk. Tak som saltakkonstruksjon i tre, med prefabrikkerte takstoler, taktro, utførelse og isolasjonsmengde (20 cm) som normalt iht. byggeår, utvendig tekket med Decra stålpanner. Takrenner/ nedløp i metall. Metallbelagt pipe. Takstige/ feieplatå.

Garasje oppført på støpt flåte på mark, med et skift ublokk. Yttervegger av bindingsverk, utvendig kledd med stående trekledning.
Plassbygd saltakkonstruksjon i tre, utvendig tekket med Decra stålpanner og takrenner/ nedløp i metall. Montert vippeport. Innlagt strøm.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

Takstmannen har anmerket følgende:
- Innvendig stedvis preg av elde og utidsmessighet samt vedlikehold- og påkostningsbehov, herunder bl.a. gulv-/ veggoverflater.
- Punktert vindusglass i stue og knust vindusglass i trappegang.
- Stedvis saltutslag i nedre del av grunnmur i kjeller.
- Laminatgulv har tupping i endel skjøter.
- Stedvis tørkesprekker på utvendig stående bordkledning.
- Garasjen bærer preg av noe utsatt vedlikehold og en kan se behov for en del oppussing/ fornying. Yttervegg/ port på høyre side i front innpresset.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i følge kommunen. Dette er kjøpers ansvar og risiko.

Regulering

Området er regulert til boligformål i følge Sortland kommune.

Skifte Eiendom oppdragsnummer

31-16-0022

Eiendomsmegler1 oppdragsnummer

21916147
 

Finansiering

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

Vedlegg

Tilstandsrapport med verdi
Matrikkelrapport
Utskrift fra infotorg
Reguleringsplan med bestemmelser
Tegninger
Situasjonskart
Energiattest

Verdivurdering

Megler tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp via private stikkledninger.
Adkomst fra offentlig vei.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og skifte.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

Det foreligger bare en bruksenhet i boligen. Bolig med en boenhet kan fritt leies ut i sin helhet. Deler av slik bolig kan også leies ut, dette forutsatt at det er en del av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en selvstendig boenhet.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Eiendomsmegler 1 avd. Vesterålen
Oddgeir Gjertsen
Ansvarlig Megler

Tlf 909 49 910
e-post: oddgeir.gjertsen@eiendomsmegler1.no

Prosjektleder Skifte Eiendom

Randi Gotliebsen
Mob: 99 43 12 22
email: randi.gotliebsen@skifte.no

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og engjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse.

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Rolig, Garasje/P-plass, Fiskemulighet, Turterreng, Offentlig vann/kloakk, Utsikt, Bredbåndstilknytning

FINN-kode: 97987568
Gårdsnummer: 1
Bruksnummer: 132
Adresse: Myrbergveien 8
Postnummer: 8406
Poststed: Sortland
Bruksareal (m2): 193
Bruttoareal (m2): 164
Byggår: 1982
Antall soverom: 3
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 750
Fasiliteter: Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Barnevennlig, Rolig, Garasje/P-plass, Fiskemulighet, Turterreng, Offentlig vann/kloakk, Utsikt, Bredbåndstilknytning

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Oddgeir Gjertsen

Telefon: +47 909 49 910

E-post: oddgeir.gjertsen@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.