Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eierleilighet med garasjeplass - Myrveien 13 B

Myrveien 13 B

Prisantydning:

1 100 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 100 000,-

Totalpris: 1 100 000,-


Postnummer/poststed

9912 Hesseng

Eiendomsbetegnelse

Leilighet Gnr.25 Bnr.122 Snr.2 i Sør-Varanger kommune
Garasje Gnr.25 Bnr.124 Snr.2 i Sør-Varanger kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Prisantydning

1 100 000 pr seksjon

Felleskostnader

P.t. kr 0,-
Det anbefales å opprette felleskostnader til dekning av strøm i fellesarealer, brøyting, forsikring og drift og vedlikehold av fellesarealer.
Kjøper anbefales å engasjere seg aktivt i sameiet.

Fellesgjeld

P.t. kr 0,-

Forretningsfører

Pr d.d er ikke sameiet aktivt og fører ikke regnskap.

Verditakst

Utført av : Ingvald Andersen
Takstdato : 21.06.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 002 268,-
Markedsverdi : 1 100 000,-
Teknisk verdi : 1 002 268,-
Oppgitte beløp er pr seksjon
 

Ligningsverdi

Iflg Altinn mangler eiendommen formuesverdi.

Kommunale avgifter

Iflg Sør-Varanger kommune kr 16 406 pr 2018 pr seksjon.
Eiendomsskatt pr leilighet kr 5 850 og festeavgift pr leilighet kr 255.
Eiendomsskatt pr garasjeplass kr 220 og festeavgift pr garasjeplass kr 242. Beløpet er fordelt over 4 terminer. Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.

Parkering

Det er parkering på felles parkeringsplasser. Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Oppvarming

Strøm og fast brensel. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Nedgravd oljetank på eiendommen. Selger har ingen kjennskap til alder og tilstand på denne. Kjøper overtar all ansvar og risiko knyttet til dette.

Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger. I enkelte kommuner, skal all oljefyring fases ut innen 2020. Det betyr at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, og avvikles på godkjent og forsvarlig måte. Enøketaten kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet www.oljefri.no for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres oppmerksom på at han som fremtidig eier av bygget er ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter gjeldende regler samt det kommende forbudet. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker ytterligere opplysninger.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 118 kvm, Bruttoareal: 125 kvm pr seksjon.

Pr. seksjon:
P-rom/BRA ca 74 kvm/68 kvm
Kjeller P-rom/BRA ca 7 kvm/34 kvm (andel vaskerom og boder)
Loft S-rom/BRA ca 16 kvm/16 kvm (andel bod)

Arealene er ikke kontrollmålt av megler.
Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

2

Eierform

Eierseksjon

Eiendomstype

Leilighet

Byggeår

1962

Tomt

Tomt eierform: Festet tomt
Tomteareal Gnr 25 Bnr 122 (leilighet): ca 988 kvm
Tomteareal Gnr 25 Bnr 124 (garasje): ca 936 kvm

Areal iflg tilstandsrapport.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet:
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Grunneier: Sør-Varanger kommune.
Årlig festeavgift leilighet: kr 255
Årlig festeavgift garasjeplass: kr 241

Stortinget har med virkning fra 01.07.2015 vedtatt enkelte endringer i tomtefesteloven.
Festeren har fortsatt en ubetinget rett til fornye festekontrakten ved utløpsdato. Men som følge av dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstol gis grunneier rett til å foreta et "engangsløft" av festeavgiften, med inntil 2 % av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Festeavgiften er likevel begrenset til kr 9.000 per da, med tillegg for økning i pengeverdien fra 01.01.2002 (i dag ca kr 11.400). Senere reguleringer skal foretas iht endringer i konsumprisindeksen (KPI).

Festeavtaler som løper ut etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften til ovennevnte nivå innen tre år etter at festetiden er ute.

Festeavtaler som allerede er forlenget:
For avtaler som er forlenget før 1. juli 2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunktet å løpe på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven og frem til og med 31.12. 2017 kreve regulering av festeavgiften begrenset til kr 8000 pr år + gammel festeavgift, maksimert til totalbeløpet nevnt i 1. ledd. Etter dette tidspunktet kan det kreves fullt påslag, med regulering etter KPI.

Unntak:
Dersom det i festekontrakten er 1) avtalt en rett for festeren til forlengelse og 2) at det følger av kontrakten at bortfesteren ikke har rett til regulering utover det som følger av endringer i pengeverdien, skal avtalen følges, dvs løpe videre på samme vilkår.

Kort om eiendommen

I Myrveien 13 har vi for salg 4 stk 3-roms selveierleiligheter med garasjeplass. Leilighetene har behov for modernisering - et spennende prosjekt hvor man kan skape et hjem med personlige løsninger. Leilighetene har en god planløsning og stuen har fine lysforhold. Stuen har peisovn og god plass til både spisebord og sofagruppe. På kjøkkenet er det spiseplass, badet ligger i tilknytning til entreen og det er felles vaskerom i kjelleren. Leilighetene har to soverom og det er lagringsplass i kjellerboder.

Beliggenhet

Boligen ligger på Hesseng, ca. 6 km fra Kirkenes. Sykkelvei helt inn til Kirkenes og det er nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.
Fra boligen er det ca. 5 minutter til Sandesdalen. Det er også kort vei til flott lysløype som strekker seg fra Bjørnevatn til
Kirkenes. I Kirkenes er det skøytebane og bowlinghall.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000 og Kiwi.
Ønsker du ytterligere servicetilbud er det få minutter med bil til Kirkenes sentrum, hvor man blant annet finner Kirkenes
Handelspark, samt Amfisenteret med bakeri og et variert utvalg av butikker. Kirkenes sentrum byr på restauranter, kafé, kino og bibliotek.

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra offentlig asfaltert vei.

Innhold

Planløsning pr sekjon
P-rom: Gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue.
Leiligheten disponerer 3 boder i kjeller. Disse er definert som S-rom.
Fellesarealene er fordelt over: Vindfang, gang, vaskerom og tørkerom.


 

Standard

Kjøkken
Kjøkkenet har plass til frokostbord og innredningen har lyse fronter. Det er benkeplate med benkebeslag, utslagsvask og oppvaskkum. Ved komfyrnisje er det ventilator og kjøkkenet har opplegg for oppvaskmaskin og plass til kjøleskap.

Stue
Stuen har lysinnslipp fra to sider og en peisovn sørger for ekstra oppvarming av rommet. Rommet vil være enkelt å
møblere med både sofagruppe og spisebord.

Bad/wc/vaskerom
Badet har gulvbelegg, malte vegger og toalett. Badet er innredet med vegghengt servant, dusjkabinett og speil.

Opplegg for vaskemaskin i felles vaskerom i kjeller.

Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i handelen.

Sameiet

Sameiebrøk: 1/4 pr seksjon

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

- Noe saltutslag i kjeller.
- De fleste vegger er påforet og kledd innvendig (panelt), det er ikke utført kontroll inni konstruksjonene (risiko-konstruksjoner).
- Antatt naturlig drenering fra byggeåret.
- Eldre vinduer. Enkelte vinduer er sprukket, har fuktmerker og noen vinduer kniper mot karmen.
- Ytterdør antatt fra 1990 - tallet. Forøvrig eldre dører i boligen. Dører inn til leilighetene er ikke etter lyd- og brannkrav.
- Badene er av eldre dato.
- Eldre kjøkkeninnredninger.
- På befaring ble det obeservert mengder av døde fluer.

Ferdigattest

Iflg Sør-Varanger kommune foreligger det ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det antas at dette er pga boligens alder. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig (B22) i kommuneplanens arealdel.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0052

Meglers oppdragsnummer

2719009

Vedlegg

Tilstandsrapport, grunnkart, kommuneplankart, matrikkelbrev, seksjonering, festekontrakt, energiattest og budskjema.

Vei, vann og avløp

Offentlig via private stikkledninger.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ketil Tallberg
EiendomsMegler 1 avdeling Kirkenes
E-post: k.t@eiendomsmegler1.no
Tlf: 95 99 05 00

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Randi K. S. Gotliebsen
E-post: randi.gotliebsen@forsvarsbygg.no
Tlf: 99 43 12 22

Diverse opplysninger

- Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar.
- Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Denne boligen er ikke radonmålt. Kjøper overtar ansvaret for krav om måling og eventuelle tiltak.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.
Vi ber om at budgivere spesifiserer hvilken seksjon budet gjelder.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 156847391
Gårdsnummer: 25
Bruksnummer: 122
Seksjonsnummer: 2
Adresse: Myrveien 13 B
Postnummer: 9912
Poststed: Hesseng
Bruksareal (m2): 118
Bruttoareal (m2): 74
Byggår: 1962
Antall soverom: 2
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Kjetil Tallberg

Telefon: +47 959 90 500

E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.