Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordmo boligtomter

Nordmo 13/1148

Prisantydning:

1 900 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 900 000,-

Totalpris: 1 900 000,-


Postnummer/poststed

2406 Elverum

Eiendomsbetegnelse

Gnr.13 Bnr.1148 i Elverum kommune

Prisantydning

1 900 000

Verditakst

Utført av : Terje Svenkerud
Takstdato : 23.05.2019
Markedsverdi : 1 900 000,-

Eiendomstype

Boligtomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 10058 kvm.
Beskaffenhet:Tomten består i dag av furuskog.

Beliggenhet

Eiendommene ligger innenfor reguleringsplan for Nordmokvartalet på Vestad i Elverum kommune og med kort veg til barnehage, nærbutikk og Vestad barneskole. Ca. 1,6 km til torvet i Elverum sentrum. Banker og butikker i Elverum sentrum. Ca. 1,2 km langs gangveg til jernbane- og busstasjon
Eiendommen er en ubebygget og flat naturtomt med påstående furuskog.

Adkomst

Området grenser mot Jegerstien. Endelig adkomst må avklares med Elverum kommune.

Generelt

Utviklingsområde regulert til boligformål på Vestad. Eiendommen har en fin beliggenhet med sentral beliggenhet på Vestad med kort veg til skoler og barnehager.

Beskaffenhet

Arealet består av furuskog. Stort sett sandholdig grunnforhold.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp. Kjøper må besørge infrastruktur inne på tomteområdet.

Regulering

Eiendommene ligger i et område som omfattes av Reguleringsplan for Nordmokvartalet, plan nr. 1/2010 .
Planen er vedtatt i det faste utvalget for plansaker 8.12.2010 og sist revidert 5.1.2011. Det følger av reguleringsplanen at det må lages en detaljregulering for område. Kjøper besørger dette etter overtagelse. Reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-16-0023

Vedlegg

Takst
Kjøpekontrakt
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Matrikkelbrev
Grunnbok
Budskjema

Visning

Tomteområde kan besiktiges på egenhånd

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Stein Olav Engebakken
EiendomsMegler1
Tlf: 90 67 21 15
E-post:stein.olav.engebakken@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Eli Heggelund
eli.heggelund@forsvarsbygg.no
48 17 34 24

Diverse opplysninger

Tomteområde selges as/is. Selger vil ikke besørge ytterligere regulering eller oppmåling av eiendommen

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Budet må ha en vedståelsesfrist til 04.10.2019 kl 12

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154351620
Gårdsnummer: 13
Bruksnummer: 1148
Adresse: Nordmo 13/1148
Postnummer: 2406
Poststed: Elverum
Tomtestørrelse (m2): 10058

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Stein Olav Engebakken

Telefon: +47 906 72 115

E-post: stein.olav.engebakken@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.