Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg: Sætervika i Osen kommune.

Moloanlegg: Sætervika i Osen kommune. Moloer er beliggende ved Husvikveien 10, 7748 Seter.

Prisantydning:

400 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 400 000,-

Totalpris: 400 000,-


Postnummer/poststed

7748 Seter

Eiendomsbetegnelse

Sætervika moloanlegg i Osen kommune i Trøndelag fylke.

Det er 2 moloer som selges samlet av Kystverket. Rettighetene til moloene er basert på grunneiererklæringer ved etablering. Eiendommen som selges er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket.

Kystverket er kun eier av moloene, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæring eller hvis du har spørsmål knyttet til dette. Moloer er beliggende på Gnr.: 1, bnr. 2 og 88 i Osen kommune.

Prisantydning

Kr.: 400.000,-

Verditakst

Utført av : Roald Stakset
Markedsverdi Kr.: 400 000,-

Parkering

Moloene disponerer ikke selv noe parkeringsareal i området ut over det arealet som selve moloene opptar.

Eiendomstype

Moloanlegg.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Rettigheten er basert på grunneiererklæring ved etablering.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Setervik. Setervik har butikk, forsamlingshus, rorbuer, båtutleie og gode turmuligheter. Bra område for fisking. Stedet har bygd seg opp på turisme de senere årene og utleie av rorbuenheter og båtutleie har tatt seg opp.

- GPS-koordinater: 64.3949889, 10.4841547.

Eiendom

Moloanlegg: Sætervika i Osen kommune.

Eiendommen består av 2 moloer (nordre og søndre) med total lengde på ca. 340 meter. Dekke av betong på begge moloer i bredde 4 - 5 meter på søndre molo og 2 - 3 meter på nordre. Bølgebrytere av betong og stein. Havna har 2 motgående moloer.

Det er en allmenningskai av tre på innsiden av den søre hovedmolo. Denne er det ikke Kystverket som eier. Kommunen er eier, og denne følger derfor ikke med avhendingen.

Der er i dag aktivitet av småbåter i og ved havna. Eiendommen ble opprinnelig etablert som en fiskerihavn og brukes i dag bl.a av hobbyfiskere/ småbåteiere.

Seter Marina har etablert et flytebryggeanlegg på innsiden av molokonstruksjonen. Tillatelse til etablering gikk ut 01.01.2021. Ta kontakt med ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt tillatelsen med tilhørende kart. Flytebrygger er montert på innsiden av nordlig molo.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av moloer som avhendes.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Kystverket har navigasjonsinstallasjon etablert på moloen. Kjøper må i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunneiererklæring(er) delavlyses.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-21-0011

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 217523020
Gårdsnummer: 1
Bruksnummer: 2
Adresse: Sætervik
Postnummer: 7748
Poststed: Seter
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.