Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Enebolig med oppgraderingsbehov på Hundvåg - flott beliggenhet - sjøutsikt - 3 soverom - 2 bad

Skipsbygger Knutsens vei 6

Prisantydning:

4 100 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 4 100 000,-

Totalpris: 4 100 000,-


Postnummer/poststed

4077 Hundvåg

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 6 Bnr. 860 i Stavanger kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Prisantydning

4 100 000 + omk.

Verditakst

Utført av : Botakst AS, Terje Thingbø
Takstdato : 11.12.2018
Teknisk (byggmassens) verdi : 4 387 000,-
Markedsverdi : 4 100 000,-
Teknisk verdi : 4 387 000,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er innhentet fra Skatteetaten / Altinn og gjelder for inntektsåret 2015.

Kommunale avgifter

Kr. 13 412 pr. år
Kan varier da noen utgifter er stipulerte.

Parkering

Det er egen garasje med plass til en bil. Ellers er det parkering på egen tomt.

Oppvarming

Vedovn i stue, eller er det elektrisk oppvarming.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 173 kvm, Bruttoareal: 183 kvm

Kjeller: 57 kvm. Gang med inngangsdør, vaskerom, innredet rom og bod.
1.Etasje: 71 kvm. Gang, bad, stue, kjøkken og soverom
2.Etasje: 37 kvm. Gang, bad, 2 soverom og bod kott.
Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Enebolig

Byggeår

1987

Etasje

Boligen går over 3 etasjer. Kjeller, 1etg. og loftsetasje.

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 532 kvm.
Beskaffenhet: Opparbeidet og relativt flat tomt. Noe helling mot sjø i front.

Kort om eiendommen

Enebolig med kjeller, 1. og 2. etasje samt kryploft.
Boligen er oppført i grunnmur, trekonstruksjon som utvendig er kledd med trepaneler, trebjelkelag. Saltak i trekonstruksjon tekket med betongtakstein.
Boligen trenger betydelig oppgradering og oppussing for å komme opp til dagens standard.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til på Hundvåg. Nærområdet er opparbeidet og meget barnevennlig.

Adkomst

Fra Stavanger sentrum kjør mot Hundvåg og over Bybrua. Fortsett gjennom Skipsbyggergata og Hundvågveien. Ta så til venstre i rundkjøring til Hundvåg ring og deretter første rundkjøring til venstre som er Ulsnesveien.
Følg så veien til du får Skipsbygger Knutsensvei på høyre side. Ta første stikkvei til venstre og boligen ligger i enden av gaten.

Det vil bli skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på fellesvisninger.

Innhold

Kjeller: 57 kvm. Gang med inngangsdør, vaskerom, innredet rom og bod.
1.Etasje: 71 kvm. Gang, bad, stue, kjøkken og soverom
2.Etasje: 37 kvm. Gang, bad, 2 soverom og bod kott
Garasje med plass til en bil.

Standard

Boligen holder enkel standard og det må påregnes betydelig oppussing og oppgradering for å komme opp til dagens standard.
Det kan nevnes at både bad, kjøkken og overflater i hele huset bør oppgraderes. Standarden er som ved byggeåret, bare at det har vært noe fortløpende og lettere vedlikeholdt.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig bruksattest.

Regulering

Området er regulert til bolig. ta kotnakt med megler om du ønsker mer informasjon om reguleringsplaner.
Det er ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Tinglyste bestemmelser

Pliktig medlemskap i velforeningen dette utgjør ca kr 5.400,- pr. år som inkluderer grunnpakke kabel TV og vedlikehold av fellesanlegg. Denne kan justeres av velforeningen.
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Servitutter:
2002/15704-4/102
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
04.10.2002
EIERE AV GNR. 6 BNR. 860,861 OG 862
ERKLÆRER Å HA SOLIDARISK ANSVAR FOR FELLES VANN OG
AVLØPSLEDNING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2002/15710-2/102
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
04.10.2002
Pliktig medlemskap i velforening m.v.
IKK TILLATT Å OPPFØRE FLERE SEPARETE BOENHETER PÅ EIENDOMMEN
2002/15710-3/102

BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
04.10.2002
RETTIGHETSHAVER:
KNR:1103 GNR:6 BNR:861
RETTIGHETSHAVER:
KNR:1103 GNR:6 BNR:862
Bestemmelse om vann/kloakkledning

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0006

Meglers oppdragsnummer

5-18-0380

Vedlegg

Takst
Energimerking
Basiskart
Ferdigattest
Kommunale avgifter

Vei, vann og avløp

Det er offentlig vei, vann og kloakk. Det er alltid vedlikeholdsplikt på egne/private veier og stikkledninger ut til det offentlige nettet.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Kaland & Partners
Vidar Nøttveit
vn@kapa.no
Tlf.: 48888402

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Trond Nordby
Trond.Nordby@forsvarsbygg.no
Tlf.: 93 40 55 87

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 140248471
Gårdsnummer: 6
Bruksnummer: 860
Adresse: Skipsbygger Knutsens vei 6
Postnummer: 4077
Poststed: Hundvåg
Bruksareal (m2): 173
Bruttoareal (m2): 165
Byggår: 1987
Antall soverom: 3
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 532

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Vidar Nøttveit

Telefon: +47 488 88 402

E-post: vn@kapa.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.