Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skjærsund fiskerihavn i Karmøy kommune

Skjærsund fiskerihavn i Karmøy kommune

Prisantydning:

400 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 400 000,-

Totalpris: 400 000,-


Postnummer/poststed

4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse

Eiendommen ligger på umatrikulert grunn. I grunnboken er moloen og Nordstokkholmen oppgitt med gnr. 63, bnr. 3, men også bnr. 1 og 2 er aktuelle ved landfeste og almenningskaien. Eiendommen har ikke egen matrikkel, det foreligger grunneiererklæringer på moloen/kai. Kystverket er kun eier av moloen/kaia, ikke selve grunnen. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunnerklæringene.

Prisantydning

Kr.: 400.000,-

Verditakst

Utført av : Terje Velde
Takstdato : 04.01.2019
Markedsverdi : 400 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/Fiskerikai.

Beliggenhet

Havneanlegget er beliggende på Karmøys østside i Skjærsundet omlag tre kilometer sør for Kopervik. Det ligger ved søndre innløp til Karmsundet mellom Karmøy og Fosen.
- GPS-Koordinater: 59.265615, 5.328604.

Adkomst

Moloen/kaia har adkomst via veier i området. Det er kjørevei helt fram til havna. Fv. 511, Austre Karmøyveg, har avkjørsel mot øst til Skjærsundvegen som går gjennom et etablert boligområde ned til havna. Langs Skjærsundvegen er det like sør for havna en romslig parkeringsplass med grei gangvei ned til molo og almenningskai.

Eiendom

Skjærsund fiskerihavn består av molo fra landfestet med almenningskai på innsiden som går i nordlig retning ca. 60 meter ut til en flat holme, Nordstokkholmen. Molo og støpt brystvern går videre ca. 20 meter inn på Nordstokkholmen. Fra holmens nordende er det i samme retning bygget en kortere molo på omlag 30 meter fram til molohodet.

Ute på Nordstokkholmen er det en brygget 5 naust og flere båtplasser. Disse er etablert på grunneiers eiendom og er ikke en del av avhendingen. Men naustene vil fortsette å ha adkomstrett ut til Nordstokkholmen etter gjennomført avhending.

Innløpet til havnen er relativ bredt, omlag 40 meter mellom molohodet og land.

Skjærsund fiskerihavn har sin største påkjenning fra sør og øst, fra Skudenesfjorden og Boknafjorden. Havna har åpning mot nord og kan også ha noe påkjenning fra Karmsundet.

Skjærsund fiskerihavn ble planlagt og begynt bygget for over 80 år siden. Moloanlegg og almenningskai er relativt grovt bygget. I 1969 ble det gjort oppgraderende arbeider med støping av nytt brystvern og molokrone. Havneanlegget er vurdert til å være i grei tilstand av takstmann.

Det er bygget et par små enkle trebrygger knyttet til allmenningskaien. Kystverket har ikke gitt tillatelse til etablering av disse. Kjøper kan dermed få disse fjernet dersom dette er ønskelig.

På befaring av takstmann ble det langs innersiden av moloen observert 12 -15 fortøyningsplasser for mindre båter. Disse er ifølge Kystverket etablert uten tillatelser og vil kunne fjernes av kjøper.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil imidlertid ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0031

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 158702739
Gårdsnummer: 63
Bruksnummer: 1
Adresse: Skjærsund fiskerihavn i Karmøy kommune
Postnummer: 4250
Poststed: Kopervik
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.