Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skogfoss Grensestasjon

Skogfoss

Prisantydning:

1 500 000,-

Låneverdi: 1 050 000,-

Verditakst: 1 500 000,-

Totalpris: 1 500 000,-


Postnummer/poststed

9925 Svanvik

Eiendomsbetegnelse

Gnr 17 Bnr 98 og Gnr 17 Bnr 99 i Sør-Varanger kommune

Prisantydning

1 500 000

Verditakst

Utført av : Navaren Analyse as
Takstdato : 10.03.2017
Markedsverdi : 1 500 000,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er bestilt men p.t. ikke mottatt.

Kommunale avgifter

Kr. 8 940 pr. år.
Vi gjør oppmerksom på at beløpet gjelder kun eiendomsskatt.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommene og i garasjer.

Oppvarming

Grensestasjon: Elektrisk og ved.
Enebolig: Olje og elektrisk.
Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger, og i enkelte kommuner skal all oljefyring fases ut innen 2020.
Forsvarsbygg vil derfor i løpet av sensommeren 2018 fjerne oljefyringstanken med tilhørende fyrkjeler ved boligen.
Fjernvarmerør i boligen vil ikke bli fjernet.
I tillegg vil Forsvarsbygg gjennomføre en miljøoppryddingsprosess på eiendommen.
En nærmere beskrivelse av denne er pr i dag under utarbeidelse, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2018.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 738 kvm, Bruttoareal: 799 kvm

Grensestasjon:
1.Etasje BTA/BRA ca 316/297 kvm
Kjeller BTA/BRA ca 148/135

Garasjeanlegg
BTA/BRA ca 184/168 kvm

Enebolig
U.etg. BTA/BRA ca 65/60 kvm
H.etg. BTA/BRA ca 65/60 kvm

Garasje
BTA/BRA ca 22/20 kvm

Arealene er ikke kontrollmålt av megler. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom.Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller , loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumenter. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges , selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringsbygg

Byggeår

Grensestasjon ca 1955
Garasjeanlegg ca 1970
Enebolig ca 1955
Garasje ca 1990

Tomt

Tomt eierform: Festet tomt
Tomteareal: Gnr 17 Bnr 98 ca 1438 kvm.
Gnr 17 Bnr 99 ca 7 510 kvm
Grunneier: FEFO
 

Kort om eiendommen

Skogfoss grensestasjon ble etablert på 1950-tallet og ligger rett ved Fv 885 på Skogfoss, drøyt 40 kilometer sør-sørvest for Kirkenes. Grensestasjonen ligger på en liten høyde ved Pasvikelven i et landskap preget av blandingsskog og store våtmarksområder. Grensestasjonen består av hovedbygg og garasje. Noe tilbaketrukket fra dette miljøet ligger tidligere sjefsbolig og garasje nærmere elva øst for anlegget. Rett sør for hovedhuset er det et eldre dekningsrom.

Beliggenhet

Eiendommene ligger på Skogfoss i Pasvikdalen, omlag ca 50 km fra Kirkenes. Grensestasjonen ligger på en liten høyde ved Pasvikelven.

Adkomst

Følg FV 885 opp Pasvikdalen. Om lag ca 50 km fra Kirkenes ligger Skogfoss Grensestasjon på venstre side av veien, like før den gamle butikken på Skogfoss.

Innhold

Grensestasjon
Kjeller: Sanitærrom med sauna og dusjer, kjellergang, teknisk rom, lagerrom/boder og auditorium.
H.etg.: Yttergang, entré, fire wc, garderobe, kjøkken, spisesal, fem forlegningsrom, fem kontor, trapperom og bøttekott.

Enebolig
U.etg.: Yttergang, trapperom, bad, to soverom, entré, fyrrom og to boder i kjeller.
H.etg.: Åpen sal.

I tillegg er det oppført garasjeanlegg og mindre garasje på eiendommene.

Standard

Grensestasjon: Innvendig er bygget oppgradert i flere omganger, og framstår med normal standard og har alle nødvendige
fasiliteter: oppholds- og forlegningsrom , romslig kjøkken, toaletter, kontor med videre i første etasje.
I kjeller ligger dusjer og badstue, tekniske rom, depot, tørkerom, auditorium mm.
Garasjeanlegg har en oppvarmet hall/vaskehall og to uoppvarmete garasjer. Hovedporten har motorheis.
Enebolig: I hovedetg. er veggene stort sett revet og etasjen har vært benyttet som treningsrom for soldatene.
Bygningen er sterkt skadet og det må påregnes en total rehabilitering for å få bygget i en standard som tilfredsstiller
dagens bokrav.
Garasje tilhørende eneboligen fremstår som i normal stand med leddheisport i aluminium.

Fredning

Eiendommen er under vurdering for verning. Vernet vil omfatte grensestasjonens og boligens eksteriør, og et utomhusområde på selve grensestasjonen. Vernet skal sikre bygningene og utomhusarealet samt historiske verdier knyttet til anlegget og Grensevaktens virksomhet som helhet. Se vedlagte brev fra riksantikvaren.

Ferdigattest

Iflg Sør-Varanger kommune foreligger det ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det antas at dette er pga boligens alder. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98.

Regulering

Iflg kommuneplan ligger eiendommen i et område avsatt til tettbebyggelse og grenser til LNF område.
Link til kommuneplan: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/2030/2004105/Dokumenter/Bestemmelserkompl.pdf

Forsvarsbygg oppdragsnummer

10289

Eiendomsmegler1 oppdragsnummer

2717081

Vedlegg

Takst, grunnkart, kommuneplankart, matrikkel, plantegninger, brev fra riksantikvaren vedrørende fredning av stasjonen og festekontrakt.

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

Vei, vann og avløp

Vei: Offentlig
Vann: Offentlig
Avløp: Privat spetikanlegg

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ketil Tallberg
Eiendomsmegler MNEF
EiendomsMegler 1
E-Post: k.t@eiendomsmegler1.no
Tlf: 95 99 05 00

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg (megler)
Torstein Madssen
torstein.madssen@forsvarsbygg.no
48 99 86 99

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.
 

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand  
den befinner seg ved underskrift av avtalen(”som den er”).  
Avhl § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at  
det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at  
selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3–7 og 3 - 8), at  
eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl  
§3-9, siste punktum).
 
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til  
avhl §§ 4-17 og 4–18. Avhl § 4-19 fravikes også, slik at den endelige  
reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også  
forbehold om at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jf  
avhl § 3–2, annet ledd.
FINN-kode: 122782273
Gårdsnummer: 17
Bruksnummer: 98
Adresse: Skogfoss
Postnummer: 9925
Poststed: Svanvik
Bruksareal (m2): 738
Bruttoareal (m2): 738
Byggår: 1954
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 8948

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Kjetil Tallberg

Telefon: +47 959 90 500

E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.