Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Andelsleilighet

Skogsvegen 25A

Prisantydning:

1 760 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 760 000,-

Totalpris: 2 060 387,-


Postnummer/poststed

8661 Mosjøen

Eiendomsbetegnelse

Gnr.103 Bnr.1564 Andelsnr.1 Orgnr.959096503 i Vefsn kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Prisantydning

1 760 000

Felleskostnader

Felleskostnader pr.mnd kr. 4 800,-
Felleskostnader inkluderer:
Renter og avdrag andel fellesgjeld.
Styre, revisjon og forretningsførerhonorar.
Kontingent BBL,
Utvendig vedlikehold.
Kabel-TV.
Forsikring på bygg.
Kommunale avg. renovasjon.
Andre dr.kost. 

Fellesgjeld

Borettslagets fellesgjeld: 2 403 094 pr. 26.02.19
Lånenummer: 12133788776
Type: Annuitetslån
Restsaldo: 2 403 094,-
Andel saldo: 300 387,-
Rest løpetid: 215 avdrag
Terminer pr år: 12 avdrag
Rentebetingelser: 2,3% pa.

Borettslagets regnskap for 2017 viser et overskudd på kr. 107.097,-.
Borettslaget budsjetterer 2018 med et overskudd på kr. 112.681,-.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslaget har inngått avtale om sikring mot tap av felleskostnader. Avtalen som løper til en av partene sier den opp er inngått med Skadeforsikringsselskapet "borettslagenes sikringsordning AS" og av oppsigelsesvilkårene fremkommer det at: "borettslag som har tegnet forsikring kan si opp innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Opphører forsikringen i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie i henhold til forsikringsavtaleloven § 3-9. Oppsigelse av forsikringen eller nektelse av fornyelse fra selskapets side kan bare finne sted i henhold til nærmere bestemmelser gitt i forsikringsavtaleloven.". Megler har undersøkt at forsikringsselskapet / finansieringsselskapet har tillatelse til å drive skadeforsikrings- eller- finansieringsvirksomhet, men ikke om avtalen er i tråd med de forskriftsbestemte minstekravene da dette er selskapets ansvar.

Forretningsfører

Mosjøen og omegn boligbyggelag
Det forutsettes at interessenter setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om borettslaget/sameiet før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold.

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Verditakst

Utført av : Takst1 Helgeland v/Kim Storeng
Takstdato : 12.04.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 838 321,-
Markedsverdi : 1 760 000,-
Teknisk verdi : 1 838 321,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er innhentet fra Skatteetaten / Altinn og gjelder for inntektsåret 2015.

Parkering

På eiendommen

Oppvarming

Vedovn i stue og panelovner i noen rom.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 m²
Bruksareal: 146 m² inkludert utvendig bod

BRA per etasje: 
Kjeller: 51 m²
1.Etasje: 53 m²
2.Etasje: 48 m²

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Borettslag

Eiendomstype

Leilighet

Byggeår

1969

Etasje

3 etasjer

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 2582 m².
Beskaffenhet: Flat tomt opparbeidet med plen og beplantet med busker og trær. Innkjørsel/carport pålagt subbus/shingel.
Felles redskapsbod for borettslaget.
Tomteareal for Borettslaget Vefsn I er på 2581,9 m² i følge målebrev og arealet er inklusive gategrunn på ca 405 m² i følge opplysninger fra Vefsn kommune. Kun beregnet areal. Areal kan avvike og eventuelt avvik aksepteres av kjøper. 

Beliggenhet

Rekkeleiligheten ligger i et attraktivt, rolig, barnevennlig og solrikt boligområde på Olderskog. Avstand til barnehager 300 m, nærbutikk og barneskole 400 m, ungdomsskole, idrettsanlegg og svømmehall 1,8 km. Avstand til Mosjøen sentrum 2,5 km, jernbanestasjon 4,3 km og flyplass, Mosjøen lufthavn 7,8 km.

Adkomst

Fra kommunal gate med asfaltert standard

Innhold

Kjeller
S-rom: bodareal.

1. etasje
P-rom: stue, kjøkken, vindfang og gang med trapp.

2. etasje
P-rom: Tre soverom, bad/vaskerom, separat toalett og gang.

P-rom totalt i boligen: 95 kvm
S-rom totalt i boligen: 42 kvm

Takstmannen har målt opp boligen og har oppgitt de arealene som fremkommer av denne oppgave. Arealene er ikke kontrollert av megler.

Standard

Boligen fremstår med normal standard på innredninger og utstyr iht. byggeår.

Innredning på kjøkken er av laminerte skrog med glatte finerte dører. Laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med grønnsakskum/avrenningssone og et greps blandebatteri (løst og tregt). Vinyltapet mellom overskap og benkeplate. Overskap går til tak. Ventilator er montert over komfyrplass og ført ut over tak. En del bruksslitasje og riper i fronter/benkeplate, noe som betraktes som normalt siden innredning er en del år, skrog under vask er oppsvulmet etter tidligere lekkasje. Innredningen er moden for utskifting.

Bad med våtromsbelegg og vegger med baderomsplater. Innredningen har vegghengt servant med et-greps blandebatteri, speil med overlys, badekar og opplegg for vaskemaskin. Wc-rom er innredet med gulvmontert toalett.

FERDIGATTEST:
Boligen har ferdigattest av 03.07.69. Kopi av denne følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tilbyggene/bodene har i følge matrikkelen og Vefsn kommune ferdigattest datert 18.03.14. Det har ikke vært mulig å fremskaffe dokumentasjon på ferdigattesten fra Vefsn Kommune.

Eiendom

Bebyggelsen i Borettslaget Vefsn 1 består av 2 rekkehus, hver med fire 4-roms leiligheter over tre etasjer. Rekken har felles hage med store trær og plen på baksiden.

Ved inngangspartiene er det oppført carporter for hver av leilighetene. Disse ble oppført i 1987/88. I tillegg ble det i 2006 oppført 2 stk. boder for leilighetene i hver ende av rekkene.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Feil og mangler i følge tilstandsrapport:
TG 3. - Bad: Mekanisk avtrekk virket ikke ved befaring.
- Varmtvannsbereder er 35 år, teknisk levetid er satt til 15-30 år iht. Sintef byggforsk.
- Radon målinger er utført i 2016 og viser verdier over anbefalt grenseverdier.
- Innvendige trapper.
- Mangler brannvarsler i kjeller.

BYGGEMÅTE:
Yttervegger er isolerte bindingsverks vegger i tre, som er kledd utvendig med luftet, stående trekledning. Bærende
takkonstruksjon i tre, type saltak, tekket med stål-/aluminiumsplater.
Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass, i fra 1985-99 og kjeller med koblede vinduer fra byggeår.

Bygningen/leiligheten, som er oppført etter den skikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Det vil normalt alltid kunne registreres symptomer på avvik fra normal tilstand; det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.

Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Dette er et borettslag, arbeider på utvendige konstruksjoner er i regi av borettslag, se vedtekter. Registrert en god del vedlikeholdsbehov på trekledning, vinduer og terrasser.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, men i kommunedelplan for Mosjøen vedtatt
21. juni 2017 finnes det føringer for evt. utvikling av arealet, plan id: 1824D1017.
Tomten kan utnyttes inntil 40% BYA iht. punkt 10.3.2.
Kommunedelplan for Mosjøen planbeskrivelse og konsekvensutredning plan id: P_1824D1017.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0023

Vedlegg

Tilstandsrapport, datert 12.04.19
Selgers egenerklæring, datert 22.02.19
Ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse boder
Tegninger
Matrikkelbrev
Grunnkart
Reguleringsplankart
Radonrapport 2016
Energiattest
Boligopplysninger Andel nr 1.
Referat generalforsamling 2018
Regnskap 2017
Noter til regnskapet
Revisjonsrapport
Årsberetning 2017
Vedtekter
Budskjema

Vei, vann og avløp

Off. vei. Offentlig vann- og avløp via private stikkledninger.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

Borettslaget må godkjenne utleie og hovedregelen er at eier selv har bebodd eiendommen i ett av de to siste år. Se vedtekter for mer utfyllende informasjon.

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Forkjøpsrett

Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett. Frist for å melde forkjøpsretten er 20 dager etter at forretningsfører har fått melding om salget. Fristen er likevel bare fem virkedager dersom laget har fått skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier jfr. § 4-15 i borettslagsloven.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Sissel Valåmo
Regionleder / Eiendomsmegler MNEF
e-post: sissel.eiendomsmegler1.no
Tlf: 481 74 799

Prosjektleder Forsvarsbygg

Randi K S Gotliebsen
Prosjektleder
Salg og eiendomsutvikling

Tlf: 468 70 400
Mobil: 99 43 12 22

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl § 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154742970
Gårdsnummer: 103
Bruksnummer: 1564
Adresse: Skogsvegen 25A
Postnummer: 8661
Poststed: Mosjøen
Bruksareal (m2): 146
Bruttoareal (m2): 95
Byggår: 1969
Antall soverom: 3
Antall rom: 4
Eierform: Andel
Tomtestørrelse (m2): 2582

Beliggenhet

Kontakt

Sissel Valåmo

Telefon: +47 481 74 799

Telefon: +47 481 74 799

E-post: sissel.valaamo@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.