Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Andelsleilighet

Skogsvegen 25C

Prisantydning:

1 700 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 700 000,-

Totalpris: 2 000 386,-


Postnummer/poststed

8661 Mosjøen

Eiendomsbetegnelse

Gnr.103 Bnr.1564 Andelsnr.3 Orgnr. 959096503 i Vefsn kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Prisantydning

1 700 000

Felleskostnader

Felleskostnader pr.mnd kr. 4 800,-
Felleskostnader inkluderer:
renter/avdrag fellesgjeld,
styre-, forretningsfører- og revisjonshonorar,
kontingent BBL,
utvendig vedlikehold,
kom.avgifter og renovasjon,
kabel-TV, forsikring på bygg, div. driftsutgifter.

Finansielle kostnader 1.719,-
Driftsutgifter 3.081,-

Felleskostnadene påvirkes av fellesgjeldens renteendringer, kapitalkostnader og eiendommens driftsutgifter m.m.

Fellesgjeld

Borettslagets fellesgjeld: 2 403 094 pr. 26.02.19
Lånenummer: 12133788776
Type: Annuitetslån
Restsaldo: 2 403 094,-
Andel saldo: 300 387,-
Rest løpetid: 215
Terminer pr år: 12 terminer per år
Rentebetingelser: 2,3% pa.

Borettslagets regnskap for 2017 viser et overskudd på kr. 107.097,-.
Borettslaget budsjetterer 2018 med et overskudd på kr. 112.681,-.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslaget har inngått avtale om sikring mot tap av felleskostnader. Avtalen som løper til en av partene sier den opp er inngått med Skadeforsikringsselskapet "borettslagenes sikringsordning AS" og av oppsigelsesvilkårene fremkommer det at: "borettslag som har tegnet forsikring kan si opp innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Opphører forsikringen i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie i henhold til forsikringsavtaleloven § 3-9. Oppsigelse av forsikringen eller nektelse av fornyelse fra selskapets side kan bare finne sted i henhold til nærmere bestemmelser gitt i forsikringsavtaleloven.". Megler har undersøkt at forsikringsselskapet / finansieringsselskapet har tillatelse til å drive skadeforsikrings- eller- finansieringsvirksomhet, men ikke om avtalen er i tråd med de forskriftsbestemte minstekravene da dette er selskapets ansvar.

Forretningsfører

Mosjøen og omegn boligbyggelag
Det forutsettes at interessenter setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om borettslaget/sameiet før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold.

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Verditakst

Utført av : Takst1 Helgeland v/Kim Storeng
Takstdato : 12.04.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 798 321,-
Markedsverdi : 1 700 000,-
Teknisk verdi : 1 798 321,-

Ligningsverdi

Iflg. Altinn foreligger det ikke formuesverdi på eiendommen.

Parkering

På eiendommen

Oppvarming

Leiligheten er oppvarmet med vedovn på stue, oppvarming ellers ved panelovner. Frakoblet oljekamin i kjeller
 

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 m²
Bruksareal: 146 m² inkludert utebod

BRA per etasje:
2. Etasje: 45 m²
1. Etasje: 50 m²
Kjeller: 42 m²

Arealene er ikke kontrollert av megler.
Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Borettslag

Eiendomstype

Leilighet

Byggeår

1969

Etasje

1. etasje.

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 2582 m².
Beskaffenhet: Flat tomt opparbeidet med plen og beplantet med busker og trær. Innkjørsel/carport pålagt subbus/shingel.
Felles redskaps bod for borettslaget.
Tomteareal for Borettslaget Vefsn I er på 2581,9 m² i følge målebrev og arealet er inklusive gategrunn på ca. 405 m² i følge opplysninger fra Vefsn kommune. Kun beregnet areal. Areal kan avvike og eventuelt avvik aksepteres av kjøper. 

Kort om eiendommen

Velkommen til denne 4-roms andelsboligen over tre etasjer.

Beliggenhet

Rekken med leiligheter ligger i et attraktivt, rolig, barnevennlig og solrikt boligområde på Olderskog.
Avstand til barnehager 300 m, nærbutikk og barneskole 400 m, ungdomsskole, idrettsanlegg og svømmehall 1,8 km.
Avstand til Mosjøen sentrum 2,5 km, jernbanestasjon 4,3 km og Mosjøen lufthavn 7,8 km.

Adkomst

Fra kommunal gate med asfaltert standard.

Innhold

Kjeller
S-rom: bodareal.

1. etasje
P-rom: Stue, kjøkken, vindfang og gang med trapp.

2. etasje
P-rom: Tre soverom, bad/vaskerom, separat toalett og gang

P-rom totalt i boligen: 95 m²
S-rom totalt i boligen: 42 m²

Takstmannen har målt opp boligen og har oppgitt de arealene som fremkommer av denne oppgave. Arealene er ikke kontrollert av megler.

Standard

Boligen fremstår med normal standard på innredninger og utstyr iht. byggeår.

Innredning på kjøkken er av laminerte skrog med glatte hvit laminerte dører, laminert benkeplate men nedfelt oppvaskkum i stål med grønnsakskum/avrenningssone og et greps blandebatteri. Vinyltapet mellom overskap og benkeplate. Overskap går til tak. Ventilator er montert over komfyrplass og ført ut over tak. En del bruksslitasje og riper/hakk i fronter/benkeplate, noe som betraktes som normalt siden innredning er en del år.

Bad med våtromsbelegg og vegger med baderomsplater og malte plater, malte plater er trolig fra byggeår. Av innredning på badet er det vegghengt servant med ett-greps blandebatteri, speil i metall med overlys, badekar, vegghengt utslagsvask i stål med veggmontert eldre blandebatteri og opplegg for vaskemaskin.
Wc-rom er innredet med gulvmontert toalett.

FERDIGATTEST:
Boligen har ferdigattest av 03.07.69. Kopi av denne følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Tilbyggene/bodene har i følge matrikkelen og Vefsn kommune ferdigattest datert 18.03.14. Det har ikke vært mulig å fremskaffe dokumentasjon på ferdigattesten fra Vefsn Kommune.

Eiendom

Bebyggelsen i Borettslaget Vefsn 1 består av 2 rekkehus, hver med fire 4-roms leiligheter over tre etasjer. Rekken har felles hage med store trær og plen på baksiden.

Ved inngangspartiene er det oppført carporter for hver av leilighetene. Disse ble oppført i 1987/88. I tillegg ble det i 2006 oppført 2 stk. boder for leilighetene i hver ende av rekkene.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Feil og mangler i henhold til tilstandsrapport:
TG 3.
- Radon målinger er utført i 2016 og viser verdier over anbefalt grenseverdier.
- Innvendige trapper.

BYGGEMÅTE i henhold til boligsalgsrapport:
Støpt dekke i kjeller, trolig ikke isolert. Bygningen er fundamentert med såle av betong på grunn av grus. Yttervegger er oppført i bindingsverk isolert med 10 cm mineralull, utlektet og etterisolert med 5 cm mineralull, totalt 15 cm i vegger. Utvendig kledd med stående og liggende kledning i malt utførelse. Bygningen er malt for 4-5 år siden.

Takkonstruksjonen er oppført med plassbygde takstoler, undergurt er isolert med 15 cm mineralull. Undertaket er utført med bordtro og underlagspapp. Heldekkende vannbord og vindski beslag. Adkomst fra trappeluke i gang. Taket er tekket med profilerte stålplater, påmontert snøfangere på hoveddel og på inngangsparti. Heldekkende pipebeslag og luftehatt. I følge egenerklæring er taket byttet rundt 1990.

Vinduer på stue fra 85-86, kjøkken fra 90 alle med 2-lags isolerglass. Vinduer i 2 etasje er fra 90-99 og med 2-lags isolerglass. Det er utenpå liggende sprosser på noen av vinduene. Kjeller er det enkle kittvinduer fra byggeår.
 

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, men i kommunedelplan for Mosjøen vedtatt 21. juni 2017 finnes det føringer for evt. utvikling av arealet, plan id: 1824D1017. Tomten kan utnyttes inntil 40% BYA iht. punkt 10.3.2.

Kommunedelplan for Mosjøen planbeskrivelse og konsekvensutredning plan id: P_1824D1017.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0025

Meglers oppdragsnummer

21319010

Vedlegg

Tilstandsrapport, datert 12.04.19
Selgers egenerklæring, datert 22.02.19
Ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse boder
Tegninger
Matrikkelbrev
Grunnkart
Reguleringsplankart
Radonrapport 2016
Energiattest
Boligopplysninger Andel nr 3
Referat generalforsamling 2018
Regnskap 2017
Noter til regnskapet
Revisjonsrapport
Årsberetning 2017
Vedtekter
Budskjema

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

Borettslaget må godkjenne utleie og hovedregelen er at eier selv har bebodd eiendommen i ett av de to siste år. Se vedtekter for mer utfyllende informasjon.

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Forkjøpsrett

Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett. Frist for å melde forkjøpsretten er 20 dager etter at forretningsfører har fått melding om salget. Fristen er likevel bare fem virkedager dersom laget har fått skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier jfr. § 4-15 i borettslagsloven.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Sissel Valåmo
Regionleder / Eiendomsmegler MNEF
e-post: sissel.eiendomsmegler1.no
Tlf: 481 74 799

Prosjektleder Forsvarsbygg

Randi K S Gotliebsen
Prosjektleder
Salg og eiendomsutvikling

Tlf: 468 70 400
Mobil: 99 43 12 22

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl § 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18. Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154743167
Gårdsnummer: 103
Bruksnummer: 1564
Adresse: Skogsvegen 25C
Postnummer: 8651
Poststed: Mosjøen
Bruksareal (m2): 146
Bruttoareal (m2): 95
Byggår: 1969
Antall soverom: 3
Antall rom: 4
Eierform: Andel
Tomtestørrelse (m2): 2582

Beliggenhet

Kontakt

Sissel Valåmo

Telefon: +47 481 74 799

Telefon: +47 481 74 799

E-post: sissel.valaamo@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.