Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Storøy Fiskerihavn i Solund kommune

Storøy Fiskerihavn i Solund kommune

Prisantydning:

200 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 200 000,-

Totalpris: 200 000,-


Postnummer/poststed

6924 Hardbakke

Eiendomsbetegnelse

Kystverket er kun eier av moloen og allmenningskaien, ikke selve grunnen. Salgsobjektet er moloen/kaien med landfeste. Dette er forankret i grunnerklæringen. Kystverket er ikke hjemmelshaver til selve grunnen og grunnen inngår således ikke i avhendingen. Det er kun konstruksjonene som selges. Eiendommen har ikke egen matrikkel. Det foreligger en grunneiererklæring på moloen/kaien m/landfeste. Grunneiererklæring er etablert på Gnr.: 18, Bnr.: 1.

Prisantydning

Kr.: 200.000,-

Verditakst

Utført av : Frode K. Mauren
Takstdato : 23.09.2018
Markedsverdi : 200 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/allmenningskai. Rettighetene er basert på grunnerklæring ved etableringen.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende mellom Storøya og Skjåholmen i Sollund kommune. Sollund er en liten øykommune helt vest på nordsida av Sognefjorden. GPS-Koordinater: 61.100718, 4.705177.

Solund er en kommune i Sogn og Fjordane med ca 790 innbyggere. Den ligger på øyer ytterst i Sognefjorden mot Nordsjøen. Med sine mange øyer, holmer og skjær er dette den vestligste kommunen i landet, og den eneste rene øykommunen i Sogn og Fjordane. Mot nord ligger kommunene Askvoll og Fjaler, mot øst ligger Hyllestad og mot sør Gulen.

Adkomst

Storøya har kun båtadkomst, ingen bilveier på øya, men enkle traktorveier.

Eiendom

Eiendommen er en molo/steinfylling mellom Storøya og Skjåholmen i Sollund kommune. I tillegg en almenningskai på Storøya med kailengde på ca 10-15 meter. Moloen til Skjåholmen ble bygget i 1953.

Moloen/kaia ligger på ei mindre øy med 7-8 boliger/fritidsboliger, det er i tillegg noe oppdrettsanlegg i nærheten.

Moloen er i sin helhet en steinfylling mellom Storøyna og Skjåholmen og er på ca. 65 meter, funksjonen til moloen er å skjerme havneområde på innsiden av moloen. Havna ligger nordvendt og moloen skjermer for sjø fra øst/nordøst/sydøst. Holmer skjermer mot nordvest. Kaia ligger på Storøya og får skjerm av Storøyna mot vest. Kaia har ei kailengde på ytre del på ca. 10 meter.

Det ble i 2004 gitt en midlertidig tillatelse til å sette opp en kai på innsiden av moloen. Denne tillatelsen ble da gitt for 5 år. Avtalen er ikke fornyet, og ny eier av moloen vil kunne kreve denne kaien fjernet med hjelp fra Kystverket dersom dette er ønskelig. Kaien er således ikke en del av avhendingen.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0030

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 157471543
Gårdsnummer: 18
Bruksnummer: 1
Adresse: Storøy Fiskerihavn i Solund kommune
Postnummer: 6924
Poststed: Hardbakke
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.