Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Valderhaugstranda fiskerihavn i Giske kommune

Valderhaugstranda fiskerihavn i Giske kommune

Prisantydning:

700 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 700 000,-

Totalpris: 700 000,-


Postnummer/poststed

6050 Valderøya

Eiendomsbetegnelse

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg / fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering. Det er en kai og en molo som selges. Rettigheter til moloens landfeste er etablert i punkt 6 i grunneiererklæringen og veirett i punkt 3. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunnerklæringene.

Prisantydning

Kr.: 700.000,-

Verditakst

Utført av : Arnt-Ove Roald
Takstdato : 03.04.2019
Markedsverdi : 700 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Beliggenhet

Havneanlegget er beliggende i Giske kommune på sørsiden av Valderøya.
- GPS-Koordinater: 62.494843, 6.128047

Adkomst

God adkomst til moloen fra offentlig bilvei.

Eiendom

Eiendommen som selges består av en molo fra ca. 1963 og en betongkai som er oppført ved enden av moloen i ca. 1970.

Moloen er rausmolo med sprengstein/naturstein/blokkstein i lengde ca. 170 meter. Moloen har dekke av betong, bredde på ca. 2,5 meter, og brystning i betongelementer. På innsiden av moloen er det oppført betong landfeste og utlagt landgang til flytebryggeanlegg tilhørende Valderhaustrand Småbåtforening. Kystverket opplyser at tillatelse til flytebrygge i dag ikke foreligger.

Betongkaien på ca. 160 kvm er oppført med dragere og pillarer i betong, bakvegg i betong på/langs molo. Kailist/kant er av
betong, fendring av trestokker/-bjelker og bildekk. Fortøyningspunkt er nedstøpt i frittstående betongkloss på innside av molo på begge sider av kai.

På enden moloen er det oppført sjømerke/lanterne med lys/indirekte belysning. Denne tilhører og vedlikeholdes av Kystverket.

Flytebryggen som er etablert i tilknytning til moloen foreligger det ingen tillatelse på per i dag. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil imidlertid ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Det finnes navigasjonsinstallasjon på moloen. Kjøper må derfor i kontrakt gi Kystverket varig rett til å oppføre og ha stående en navigasjonsinstallasjon på moloen samt endringer, ombygginger og eventuelle moderniseringer.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunnerklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0033

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 159962929
Gårdsnummer: 185
Bruksnummer: 216
Adresse: Valderhaugstranda fiskerihavn i Giske kommune
Postnummer: 6050
Poststed: Valderøya
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.