Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Valkve fiskerihavn i Giske kommune

Valkve fiskerihavn i Giske kommune

Prisantydning:

1 050 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 1 050 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

6055 Godøya

Eiendomsbetegnelse

Eiendommen har ikke egen matrikkel, det foreligger grunneiererklæringer på moloanlegg/kaia. Kystverket er kun eier av moloanlegg og kaia, ikke selve grunnen.

Prisantydning

Kr.: 1.050.000,- (Prisantydning).

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg/fiskerihavn. Rettigheten er basert på grunnerklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Valkve ligger nordøst på Godøya i Giske kommune. GPS-Koordinater: 62.482268, 6.046496. Nærområdet består i hovedsak næringsbygg, naust og boligeiendommer på andre siden av hovedveien. Bussholdeplass og hurtigbåtanløp i umiddelbar nærhet. Kort avstand til barnehage, butikk etc. Godøya ligger ca 20-25 minutter fra Ålesund sentrum gjennom undersjøiske tunneler.

Adkomst

Moloanlegget og kaia ligger skjermet til samtidig som det er kort avstand til Alnes og ca. 20-25 minutter med bil til Ålesund. Det er god adkomst gjennom offentlige/private veier i områder, samt veirett som er sikret i grunneiererklæring.

Eiendom

Eiendommen er det sørlige moloanlegget samt det nordlige moloanlegget (til Furkenholmen). Beliggende på Valkve på Godøy i Giske kommune. I tillegg er det en allmenningskai inne i fiskerihavnen. (Se foto i finn-annonsen).

Det sørlige moloanlegget består av en sammenhengende molo på ca. 180 meter som skjermer i hovedsak mot sydvest/syd. Denne moloen fungerte i mange år som skjerm for fergeleiet før de undersjøiske tunnelene åpnet i 1988, etter dette har den fungert som skjerm for en havn som har vært brukt til småbåtanlegg og næringsbygg med kai. Mot nord er det en molo på ca. 100 meter som fungerer som skjerming for havnen mot nord. Denne moloen sikrer også adkomst til Furkenholmen og fungerer som en skjerm for ei mindre småbåthavn med ca. 30 båtplasser.

Allmenningskaien ligger inne i fiskerihavnen og er skjermet av de to moloene.

Dette havneanlegget bør iflg. takstmann ha et stort potensiale innen reiseliv da det ligger skjermet til samtidig som det er kort avstand til Alnes og om lag 20-25 minutter med bil til Ålesund.

Inne i havnebassenget er det i dag hovedsakelig fritidsbåter. I tillegg til allmenningskaia som er en del av denne avhendingen; er det også en privat kai til en bedrift som leverer utstyr til fiskefartøy samt etablert et mindre flytebryggeanlegg. Disse er ikke en del av avhendingen.

Havna har et relativt stort havnebasseng som er godt skjermet både mot nord, syd og vest med en mindre åpning direkte mot øst.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Det finnes navigasjonsinstallasjon på moloen. Kjøper gir Kystverket varig rett til å oppføre og ha stående en navigasjonsinstallasjon på moloen.

Regulering

Moloen ligger i regulert havneområde. Den sydlige delen av havnebassenget er regulert til havneområde, den nordlige delen til trafikkområde i sjøen. I tillegg mindre småbåthavn i den nordre delen på en grunne.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0023

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154157688
Gårdsnummer: 127
Bruksnummer: 4
Adresse: Valkve fiskerihavn i Giske kommune
Postnummer: 6055
Poststed: Godøya
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Annet

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.