Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekkehus med innvendig oppgraderingsbehov - sentralt i Sandnes - barnevennlig - 3 soverom - carport

Valldalveien 26

Prisantydning:

2 880 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 2 880 000,-

Totalpris: 3 655 090,-


Postnummer/poststed

4317 Sandnes

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 69 Bnr. 2017 Andelsnr. 26 Orgnr. 957345174 i Sandnes kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Prisantydning

2 880 000 + omk.

Felleskostnader

Felleskostnader pr.mnd kr. 6 463,-
Felleskostnader inkluderer: felles forsikring, lys, avsetting til vedlikehold, kommunaleavgifter, eiendomsskatt og renter og avdrag på fellesgjeld. 

Fellesgjeld

Lånenummer: 135615714, Husbanken
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 30.11.2018: 2.52% pa.
Antall terminer til innfrielse: 276
Saldo per 30.11.2018: 40 781 339
Andel av saldo: 775 090
Første termin/første avdrag: 01.12.2016 ( siste termin 01.11.2041 )
Fastrenteavtalen utløper 01.11.2036

Sikringsordning fellesgjeld

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.

Forretningsfører

Bate AS
Det forutsettes at interessenter setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om borettslaget/sameiet før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold.

Verditakst

Utført av : Botakst AS, Terje Thingbø
Takstdato : 11.12.2018
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 886 910,-
Markedsverdi : 2 880 000,-
Teknisk verdi : 2 886 910,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er innhentet fra Skatteetaten / Altinn og gjelder for inntektsåret 2015. Inkludert i felleskostnadene.

Parkering

Parkering i egen carport.

Oppvarming

Det er vedovn i stue, ellers er det elektrisk oppvarming.
 

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 161 kvm, Bruksareal: 167 kvm, Bruttoareal: 183 kvm

Primærrom: 161 kvm, Bruksareal: 167 kvm, Bruttoareal: 183 kvm

Kjeller: Kjellerinngang, vaskerom, gang, innredet, kjellerom og bad.
1.Etasje: Entré, kjøkken, 2 soverom og bad.
2.Etasje: Stue med utgang til balkong og soverom.
Boder i kjeller.

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Borettslag

Eiendomstype

Rekkehus

Byggeår

1986

Etasje

Boligen går over 3 plan.

Tomt

Tomt eierform: Fellestomt
Tomteareal: 7253 kvm.
Beskaffenhet: Opparbeidet tomt med hage, terrasser og carport.

Innhold

Primærrom: 161 kvm, Bruksareal: 167 kvm, Bruttoareal: 183 kvm

Kjeller: Kjellerinngang, vaskerom, gang, innredet, kjellerom og bad.
1.Etasje: Entré, kjøkken, 2 soverom og bad.
2.Etasje: Stue med utgang til balkong og soverom.
Boder i kjeller.
Carport

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

Regulering

Området er regulert til bolig. Ta kontakt med megler om du ønsker mer opplysninger om reguleringsplaner i området.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0002

Meglers oppdragsnummer

5-18-0381

Vedlegg

Takst
Energimerking
Boligopplysninger
Vedtekter
Tegninger

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis. Borettslaget følger lov om borettslag når det kommer til utleie. Kontakt styret ved utleie.

Forkjøpsrett

Ja. Det er forkjøpsrett i borettslaget. Boligen vil bli utlyst på forkjøprett på fastpris etter salg. Kontakt megler om du ønsker mer opplysninger om forkjøpsrett:
Ansiennitetsregler:
1 - Andelseier i borettslaget
2 - Medlem i Storby
2 - Medlem i Bate

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Kaland & Partners
Vidar Nøttveit
vn@kapa.no
Tlf.: 48888402

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Trond Nordby
Trond.Nordby@Forsvarsbygg.no
Tlf.: 93 40 55 87

Diverse opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne
supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.
I følge andre beboere så skal det ha blitt observert kre i borettslaget.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye., og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 140248446
Gårdsnummer: 69
Bruksnummer: 2017
Adresse: Valldalveien 26
Postnummer: 4317
Poststed: Sandnes
Bruksareal (m2): 167
Bruttoareal (m2): 161
Byggår: 1986
Antall soverom: 3
Eierform: Andel
Tomtestørrelse (m2): 7253

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Vidar Nøttveit

Telefon: +47 488 88 402

E-post: vn@kapa.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.