Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vingsand fiskerihavn i Osen kommune

Vingsand fiskerihavn i Osen kommune

Prisantydning:

400 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 400 000,-

Totalpris: 400 000,-


Postnummer/poststed

7740 Steinsdalen

Eiendomsbetegnelse

Det Kystverket avhender i Vingsand kommune er en molo og en allmenningskai, begge beliggende på gnr. 12 bnr. 88.

Rettighetshaver til gnr. 12 bnr. 88 er et jordsameie bestående av gnr. 12 bnr. 1 og 2. Osen kommune er hjemmelshaver av bnr. 1 og 2 (i tillegg til festere). Kystverket har grunneiererklæringer avgitt av gnr. 12 bnr. 1 og 2.

Den ene grunneiererklæringen gjelder grunn til moloen ( pkt. 6 i erklæringen) og den andre gjelder grunn til molo og allmenningskai (punkt 6 og 7 i erklæringen).

Kystverket er kun eier av moloen/kaia, ikke selve grunnen. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunnerklæringene.

Prisantydning

Kr.: 400.000,-

Verditakst

Utført av : Roald Stakset
Takstdato : 18.12.2018
Markedsverdi : 400 000,-

Eiendomstype

Moloanlegg / fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun selve moloanlegget/allmenningskaien.

Beliggenhet

Havneanlegget er beliggende på Vingsand i Osen kommune.
- GPS-Koordinater: 64.349493, 10.459103

Eiendom

Eiendommen som selges er Kystverkets molo og kai på Vingsand i Osen kommune. Dette dreier seg om molo i en lengde på omlag 80 meter mot nord. I tillegg selges allmenningskaien i betong med areal ca. 260 kvm. Areal er estimert av takstmann. Allmenningskaien er i følge tilstandsregistrering i meget dårlig stand.

Moloanlegget skjermer mot nord og gir en lun havn med romslig innseiling. Havna benyttes i dag hovedsaklig til fritidsbåter, samt også enkelte hobbyfiskere. I tillegge finnes endel rorbuer, sjøhus som rommer småindustri, turisme og galleri, brygger mm. Det er bygget marina for et førtitalls fritidsbåter inne i havna, men muligheter/ kapasitet for flere båter. Dette er et område med mye fritidseiendommer og således et betydelig potensiale for utnyttelse ved etablering av større marina.

Kystverket. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunnerklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunnerklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunnerklæring(er) delavlyses.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0032

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De ønsker å kjøpe eiendommen, må De inngi skriftlig tilbud på eiendommen til prosjektleder i Forsvarsbygg på budskjema. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 159422266
Gårdsnummer: 12
Bruksnummer: 88
Adresse: Vingsand fiskerihavn i Osen kommune
Postnummer: 7740
Poststed: Steinsdalen
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.