Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bunker på Solli i Oslo

Frå bunker til hotell

Før

Brukt som:
Bunker
Beregnet for:
Kommunikasjonsrom og lager

Etter

Brukt som:
Hotell
Beregnet for:
Hotell
Ein hemmeleg bunker midt Oslo sentrum fungerer i dag som grunnmur for eit av av dei betre hotella i hovudstaden.

 

Bunkeren var ein del av eit underjordisk system knytta saman av fleire bunkerar i området kring Solli plass.

Tyskerbunker

Eigendommen der bunkeran ligger i dag har faktisk opp til tre ulike adresser, så det er nok å si den ligger kring Oslo Handelsgym vest i sentrum. Eller meir presist under Oslo Handelsgym. I tida like etter 9.april 1940 vart det etablert fleire bunkerar i dette området, mellom anna under det som i dag er Scandic hotell og under Oslo Handelsgym. Det vart også laga ein underjordisk korridor under Parkveien som held bunkerane saman. Disse vart mellom anna nytta som kommunikasjonsrom for radiosendarar og som lager for matvarer, vatn og feltsenger. Den tyske generalstaben hadde allereie flytta inn på det gamle KNA hotellet og Oslo Handelsgym fungerte som hovudkvarter for rikskommissariatet frem til krigen slutta. Fra 1.februar 1940 og heilt fram til slutten fungerte bunkeren som ein førerbunker for Josef Terboven med stab.

Uklar eigedomsrett

Da vi i 2004 fikk fekk ansvaret med å avhende bunkeren dukka det opp eit par problem knytta til eigedomsretten. Sjølv om tyskerne hadde trukke seg unna for lenge sia, var det knytta problem til eigdomsretten. Forsvaret eigde den fleire hundre kvadratmeter store bunkeren under jorden, men Oslo kommune eigde jorden over bunkeren. Vi gjekk difor inn i forhandlingar med kommunen. Til slutt vart vi samstemde om ein felles takst og om ein måte for å fordele gevinst ved salg. Eigedommen vart solgt til Capona AS for om lag 4,2 millionar kroner. Førerbunkeren vart dermed avhenda og pussa opp med tanke på nye måtar å nyttast på.

Utbyggjing og museum

Bunkeren under selve hotellet står i dag tom, men planane på sikt er å nytte den som eit fundament for utbygging av hotellet.

 

Foto: Kna Scandic Hotel

Beliggenhet

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.